A kijevi államcsíny és a nyugati demokrácia agresszív terjesztése

A kijevi államcsíny és a nyugati demokrácia agresszív terjesztése

Az Egyesült Államok katonai gépezete – és az általa irányított NATO – az elmúlt tizenhárom évben Közép-Ázsia és a Közel-Kelet nagy térségeit taszította anarchiába. Ez a félelmetes gépezet azonban ellenállásba ütközött a Krím-félszigeten, ahol az orosz hadiflotta fekete-tengeri támaszpontja van. A Krím-félsziget több évszázadon át Oroszországhoz tartozott. 2014. március 16-án kivált Ukrajnából és ismét Oroszország része lett. A Krím-félsziget azonban Washington számára is stratégiai fontosságú hely. Ha az Egyesült Államok és a politikai rendszerét irányító pénzhatalmi világelit tovább akar nyomulni Eurázsia szíve felé, akkor meg kell szereznie az ellenőrzést a döntőfontosságú erőforrások és az azok továbbításához szükséges kőolaj-és földgáz vezetékek felett. Ez szükséges ahhoz, hogy a pénzhatalmi világelit informális birodalma megőrizze a XXI. században is vezető világhatalmi státuszát.

Oroszország azonban ellenáll ennek a világstratégiának. Ez természetesen olyan konfliktust jelent, amely elvezethet a fennálló globális biztonsági rendszer összeomlásához. Ezután új világrend következik, ami azonban másfajta világrend lesz, mint amilyent a szervezett magánhatalomnak az olyan intézményei elterveztek, mint a Bilderberg Csoport, a Trilaterális Bizottság, a Council of Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa) és angliai testvérintézménye a Royal Institute of International Affairs (Királyi Külügyi Intézet). 2001 óta a pénzhatalmi világelit a „war on terror” jelszavával hajtja végre világstratégiáját az általa elképzelt új világrend létrehozására.

A szervezett magánhatalom a XIX. és a XX. században elsősorban forradalmak és háborúk kirobbantásával törekedett elérni a határok átrajzolását, a dinasztikus államok eltávolítását. A forradalmak erőltetése helyett a pénzhatalmi világelit most a magánérdeket érvényesítő formális demokráciát terjeszti, ha kell véres erőszakkal. A pénzuralmi gazdasági rendszer létrejöttével a szervezett magánhatalom céljainak az elérését sokkal jobban szolgálja a demokrácia világszintű erőszakos terjesztése, mint a világforradalom további erőltetése. A pénzhatalmi elit demokráciája lehetővé teszi, hogy a pénzvagyon tulajdonosai az arctalan pénzviszonyokba elrejtőzve láthatatlanul gyakorolják diktatórikus hatalmukat.

A pénzhatalmi világelit által erőltetett demokrácia a közösség szükségleteivel, érdekeivel és jogaival szemben az egyes ember érdekeinek és jogainak ad elsőbbséget. Ezért a demokrácia agresszív terjesztésének a stratégiája nemzetközileg a valódi közösséget jelentő nemzetállamok felszámolására, és az egyes társadalmakon belül pedig a család, mint legszilárdabb közösség felbomlasztására és kiiktatására törekszik. A globális média és helyi kiszolgálói által megtévesztett ukránok tehát egy olyan közösséghez akarnak tartozni, amelyben az ukrán nemzetállamnak nincs jövője. Magának a Nyugatnak, és fegyveres szervezetének, a NATO-nak az egyik hosszútávú stratégiai célja az orosz nemzetállam feldarabolása. Így akarja kiterjeszteni a hegemóniáját a geopolitika megalapítói által az eurázsiai világtérség központjának nevezett Közép-Ázsiáig.


Forrás:birkakvagytok.hu
Tovább a cikkre »