A hitvalló egyház mártírjai összekötnek bennünket!

A hitvalló egyház mártírjai összekötnek bennünket!

Áldott, mély csend lengi át az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontot. Halkan lépkedek a füves parkolótól a szabadtéri oltár felé az enyhén emelkedő dombon, a háttérben már kirajzolódik a Szent Kereszt felmagasztalása-kápolna. Kevés helyen érezni tájainkon annyira az Istenbe vetett hit és az önfeláldozó sors összefonódását, mint Alsóbodokon, ahol Esterházy János hamvai leltek végső nyugalomra. 

Életem jelentős éveit töltöttem kezdő tanárként Alsóbodokon, láttam még kietlen területként azt a helyet, ahol ma a magyarság egyik legfontosabb zarándokhelye, az Esterházy János Zarándokközpont áll, tapostam még földutat ott, ahol most a szépen kialakított keresztút húzódik. A hatodik Esterházy János Zarándoknapra megérkezvén szinte látom, ahogy a dombról lefelé, jellegzetes lépteivel és mosolyával lendületesen érkezik a vendégek fogadására Paulisz Boldizsár, a központ alapítója. Pedig Boldizsár már évek óta nem jöhet, végső nyughelye ugyanott van, ahol Esterházy Jánosé, a kápolna alatti sziklasírban. 

Nemzetek közeledése

 – Édesapám testben meghalt, de a lelke és a szíve máig itt van köztünk – kezdi beszélgetésünket a fia, Paulisz Marian, a falu polgármestere.

 – Tudvalevő, hogy nekem ez a központ az otthonom is, minden este felfutok a kápolnához és elmondok egy imát, még az ellenségeimért is. Senki sem tökéletes, a mai világban mindenkit meg kell érteni, minden nemzetet, és mindenfajta embert. A zarándoknap idei üzenete az, hogy minden helyzetben embernek kell maradni, ezt tanította apu is. 

Marián ezzel az idei zarándoknap mottójára céloz: A hitvalló egyház mártírjai összekötnek bennünket! Fontos hozzátenni, mekkora jelentősége van nemzetiségi és vallási szempontból is annak, hogy Esterházy János szellemi öröksége és máig aktuális politikai, emberi és hitbéli üzenetei, bizalma Isten akaratában a V4-ek országait is közelítik egymáshoz. 

A zarándoknap hitvalló eseményei alatt már nemcsak magyar szót hallani, szlovák, lengyel és cseh szó is meg-megüti az ember fülét. Esterházy János boldoggá avatási perének folyamata közben nagy jelentősége van ennek. Ezt hangsúlyozza a zarándoknap fénypontjának számító szentmise főcelebránsa, Zdenek Wasserbauer, prágai segédpüspök. Főpásztori áldását elküldte Marek Jędraszewski krakkói érsek is. Levelét lengyel és magyar nyelven olvasták fel a szentmise kezdete előtt.

„Isten szolgája Esterházy János időtálló és egyetemes értékekről adott példát számunkra. A mártírgróf annak az egységnek a szimbóluma, amely a megbocsájtás és az evangéliumi szeretet által tud megvalósulni” – áll a levélben. 

Jól halad a boldoggá avatási per  

Hírdetés

– Tág értelemben véve fellélegzés minden ilyen zarándoknap. Az a tény, hogy a prágai érsek küldte ide delegátusát, a segédpüspököt, ez óriási jel. Bibliai értelemben nemcsak szimbólum, hanem iránymutató jel: mi, nemzetek végre megérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy együtt tudunk részesülni Jézus áldozatából, együtt tudunk az oltárhoz állni, imádkozni – magyarázza Pawel Czebula atya, Esterházy boldoggá avatási perének posztulátora.

– Ezen a helyen az a különleges, hogy imádságban tudnak összejönni a visegrádi négyek keresztényei. Vannak, akik itt keresik az igazságot, és ebben tud segíteni Esterházy üzenete. A boldoggá avatási per során, főleg a koronavírus miatt, még máig elakadásokkal, pótlásokkal küszködünk. Vannak még be nem fejezett kihallgatások, de összességében véve jól halad az ügy. A legfontosabb az, hogy egyre több ember ismeri fel azt, amit Isten művelt Jánosban, és rajta keresztül máig is művel. A jelenlegi háborús helyzet nagyban hasonlít azokhoz az időkhöz, amikor Esterházy János élt. Isten szolgája mindig azt mondta, keletről egy támadás, nyugatról egy támadás, de nekünk mindig itt van Szent István útja, az evangélium útja, egészen a keresztig, egészen az ellenség szeretetéig. Az evangéliumnak pedig ez a csúcsa: amikor imádkozom ellenségeimért, amikor megáldom őket, és értük ajánlom fel az általuk okozott szenvedéseimet – mondta a boldoggá avatási per posztulátora, Pawel Czebula.

Esterházy-faktor

Az Esterházy Zarándokközpontba betérvén az ember biztosan találkozik az Esterházy Akadémia hallgatóival. Gubík László, az akadémia igazgatója és megálmodója szereti rögtön a mély vízbe dobni az első éves hallgatókat, és a tanévnyitó után rögtön feladatokkal látni el őket a zarándoknap szervezése körül.

Itt az akadémisták fő feladata, hogy lelkiekben épüljenek és tanuljanak. 2017 óta hagyomány, hogy jelen vagyunk a rendezvényen. Akkor nyitotta meg kapuját az akadémia; emlékszem pénteki nap volt és szombaton már itt voltunk a zarándoknapon és dolgoztunk. Az akadémián nem csak okos és hasznos dolgokat tanulnak a diákok, az Esterházy misszió ápolása is ezzel járó feladat, és hol máshol lehetne ezt kezdeni, mint Alsóbodokon, amely a hagyaték szakrális részét képviseli. Mi pedig a közéleti részt adjuk”

– magyarázza Gubík László, és Esterházy máig érvényes példamutatásával folytatjuk. 

– Szeretnénk a jövőnek sokat nyújtó nemzedéket kinevelni, olyan fiatalokat, akik megállják a helyüket a közéletben, a kultúrában, de akár a politikai élet elitjében is. Elvárjuk, hogy az „esterházys” erényeket, az „Esterházy-faktort” képviseljék, és vigyék a szülőföldjükre, az ifjúsági szervezetükbe az üzeneteket.

Megjelent a Magyar7 2023/38.számában.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »