A gyűlölet törvényről, és az antiszemitizmus törvényi terjesztéséről

NIF: A gyűlölet törvényének beterjesztése után Takács András, aki ma az Összefogás Magyarországért Párt elnöke, mindhiába reklamált, súlyos érveket sorolva fel, a köztársasági elnök, meg se mert pisszenni, s a törvény ellen óvást nem emelve, azonnal aláírta azt. A gyűlölet törvénnyel nemcsak a szólásszabadság sérült, hanem a történészi, nyelvészeti, forenzikus és a műszaki kutatások szabadsága is, és úgy működik, mint egy fordított korbács, amely ezúttal a farizeusok kezében van, és a Jézus Krisztust tagadók röhögése közepette verik ki vele a keresztényeket, a keresztény tudósokat a templomból.

Franciaország, de Ausztria is élen jár ebben. Az osztrák mérnöki kamara elnökét mentették fel a funkciójából, aki termotechnikai szakmérnökként alaposan foglalkozott a zsidó megsemmisítő táborok krematóriumaival, és kimutatta, hogy azokban maximum a betegségben elhalálozottak hulláit égethették el, oly jelentéktelen kapacitásúak azok a kemencék. A mérnöki kamara tagságát is megvonták tőle.

Robert Faurisson, a lyoni egyetem francia professzora vette a bátorságot és kielemezte az Anne Frank naplója című szívszorító könyvet és kinyomozta megírásának körülményeit. A német állam is rövid időre megkaphatta az eredeti naplót. Ami egyből szembeugrott a szakértöknek, hogy azt golyóstollal írták, amely író eszköz csak 1951-töl terjedett el. A professzort eltávolították az egyetemről.

David Irving brit kutató történészt, osztrák törvényszék 3 év letöltendő börtönre ítélte holokauszt tagadásért!

Takács András: A gyűlölet törvénye

Aljas, becstelen, istentelen ember az, aki a gyűlölet forrását táplálja! A magyar parlament 2010. február 23-án megszavazta az úgynevezett „holokauszt törvényt”- http://www.parlament.hu/irom38/09861/09861.pdf ­-, amelyet joggal nevezhetünk a gyűlölet törvényének, mivel a népirtás, így a zsidó nép intézményesített irtása is a gyűlöletre alapozódott, de valójában gazdasági és politikai érdekből követték el. Az előterjesztők a holokauszt „melegen tartásával” az emberek közötti gyűlöletet kívánják állandósítani politikai haszonszerzésből, mindezt a magyar nép iránti gyűlöletből tették, mivel e törvénnyel azt sugallják, mintha Magyarországon általános lenne az antiszemitizmus és a törvény erejével kellene fellépni ellene. Addig, amíg Európa más országaiban zsinagógákat gyújtanak fel, a rasszizmus jegyében tüntetnek, addig itt Magyarországon ilyen és ehhez hasonlók nem fordultak elő.

A törvény önmagában egy jogi nonszensz, mivel nem a törvény tárgyát képező cselekedetet, a népirtást (holokauszt) szankcionálja, hanem az arról való lehetséges vélekedést. E logika alapján mi, keresztények, joggal várhatnánk el a magyar parlamenttől, hogy Isten vagy Jézus Krisztus létének a megkérdőjelezését hasonló módon büntessék.

Az önálló képviselői indítvány szövege:

„A büntető törvénykönyvről 1978. évi IV. törvény 268/B. §-t követően a következő új címmel és 269/C. §-sal egészül ki:

„Holokauszt* tagadása

269/C.§ (1) Aki mások előtt

a) a holokauszt történelmi tényét, pusztítását vagy az áldozatok nagyságrendjét kétségbe vonja vagy tagadja, vagy

b) a holokauszt áldozatait e minőségben becsmérli, vagy

c) a holokauszt elkövetőit dicsőíti vagy tetteiket helyesli, vagy

d) a holokauszt megismétlésére felhív,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben írt bűncslekmény elkövetésére nagy nyilvánosság előtt kerül sor, vagy az erőszakos cselekményhez vagy a köznyugalom súlyos megzavarásához vezet. „

Ez a törvény pontatlan, félreértelmezhető gumijogszabály, amely visszaélésekre ad lehetőséget. Egyoldalú, természetellenes, történelmi- és világnézeti különbségek közötti vitákat akar törvényi keretek között szabályozni, úgy, hogy csak a zsidósággal szembeni bűnök tényszerűségének vitathatóságát szankcionálná.

Az előterjesztők (Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Dr. Fodor Gábor (SZDSZ), Geberle Erzsébet (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Kóka János (SZDSZ), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Velkey Gábor (SZDSZ)) elfelejtették – nem véletlenül – a törvényben definiálni, hogy mit értenek „holokauszt” alatt, amit ugyan az indokolásban megtettek „ … a holokauszt, azaz közel hatmillió európai zsidó ( és ennél kisebb, de jelentős számban más csoportok) meggyilkolása a náci uralom alatt.” , de ez nem pótolja a törvény ezen hiányosságát.

Jogi kifogásaim e törvénnyel kapcsolatosan;

1. hogy olyan fogalomról – a holokausztról – alkot törvényt, amelynek magyar megfelelője a „zsidó nép kiirtása”, ami ebben az értelemben félrevezető és hamis.

2. hogy nem rögzíti a holokauszt törvényi meghatározását,

Hírdetés

3. hogy sérti a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadságát,

4. hogy a történelmi tényeket csak és kizárólag a zsidó állam politikai és a „holokausztipar” érdekeinek megfelelően engedi beszédtémává tenni,

5. hogy az áldozatok pontos számának, nagyságrendjének vitathatóságát kizárja,

6. hogy a holokauszt elkövetőit nem nevezi meg,

7. hogy a kollektív bűnösség vádjára ad lehetőséget, (Az indokolásban Németországot „népirtó-államként” említi, így a német népet is – népirtóként állítja be.),

8. hogy a holokauszt témáját tabuvá minősítette azzal, hogy a „mások előtt” folytatott ezzel kapcsolatos vitákat kizárja az oktatásból, a tudományos vizsgálatokból, sőt, még az emberek egymás közötti beszélgetéséből is.

Elvi kifogásaim e törvénnyel kapcsolatosan:

– A törvény megvalósítja az úgynevezett „gondolatrendőrség” felállításának jogi alapjait. Ma még csak a holokauszt vonatkozásában. És holnap miről nem lesz szabad majd beszélni és gondolkodni?

– A jogegyenlőség elvét semmibe veszik az előterjesztők és a törvényalkotók! A népirtás tagadásának ilyetén való elítélését kizárólag csak a zsidósággal kapcsolatosan szankcionálja, míg a más népek ellen elkövetett és elhallgatott (indián, orosz, örmény, palesztin, magyar és még sorolhatnám) népirtást nem.

– Ezzel a törvénnyel – az általa megvalósított kettős mércével, az emberek igazságérzetét sértik, jellegénél fogva ellenszenvet szít a törvény kedvezményezettjeivel szemben, nem hogy visszafogná a rasszizmust, hanem éppenséggel felszítja az antiszemitizmust.

– Ez a törvény csak a gyűlöletet szítja, mert a zsidó nép ellen elkövetett népirtást törvényileg kiemeli a más népek ellen elkövetett genocídiumok közül. A zsidó nép szenvedését más népek szenvedései fölé helyezi. Azt a vélekedést erősíti, hogy a zsidó etnikum a föld népei között kiváltságos helyzetben van, és kiváltságokat élveznek.

– Maga törvény azt sugallja, mintha a magyar nép antiszemita vagy fajgyűlölő lenne. Ez pedig hamis és aljas sejtetés.

– A zsidóellenes népirtás állandó felemlegetése olyan, mint az emberiség testén lévő sebek egyikében való állandó vájkálás, csak azért, hogy vádlás alá helyezhessenek más népeket, politikai és anyagi haszonszerzés céljából.

– Ez a törvény keresztényellenes, mert az emberek közötti szeretet és a megbocsájtás lehetőségét teszi lehetetlenné, azzal, hogy kizárólagossá teszi a zsidó nép fájdalmát.

Mindezek okán bízom abban, hogy a Magyar Köztársaság elnöke ezen törvényt ilyen formában nem írja alá és megteszi a szükséges lépéseket.

Budapest, 2010. február. 23.

Takács András

*(Wikipédia): „Ez a szócikk a második világháború alatt elkövetett zsidóellenes népirtásról szól. Hasonló címmel lásd még: holokauszt (egyértelműsítő lap).

A holokauszt (a görög ὁλοκαύτωμα, holokautóma szóból: „teljesen elégetett”, t.i. égőáldozat). A szó a Szeptuagintából ered és a héber עוֹלָה ólá-nak („ami felmegy”), azaz a „teljesen elégő áldozat”-nak a tükörfordítása. Zsidó terminusa azonban nem ez,[1] hanem a Soa vagy Soá (‏‏שׁוֹאָה), ami a teljes pusztulást, kiirtást jelenti (jiddis חורבן) Churben).[2] „

források: nemzetihirhalo.hu

http://mno.hu/kulfold/letoltendo-borton-holokauszttagadasert-515660

Anne Frank naplójának eredeti szövege hollandul 3 formátumban először 2016 január 1-töl hozzáférhető:

http://affordance.typepad.com//mon_weblog/2016/01/anne-frank.html

fénykép a napló 2 oldaláról:

http://eduline.hu/kozoktatas/2016/1/3/Kozzetettek_Anne_Frank_naplojat_a_neten_a_b_XS8JK5

http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174:egy-francia-tanar-robert-faurisson&catid=19

https://kuruc.info/r/39/43306/

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

 

Kategória:Értelmezés, cion-diktatúra, CIONIZMUS, ellenállás, Hírek, Jog, Magyarország Cionista Gyarmat!, Politikai elemzés, REFORMOK Tagged: gondolatrendőrség, holokauszt, holokauszt tabu, holokausztipar, kollektív bűnösség vádja, vitathatóság kizárva


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »