A cigányokat utálja, rendkívül csúnya niggerekről beszélt – bepanaszoltak diákjai egy szegedi egyetemi tanárt

A cigányokat utálja, rendkívül csúnya niggerekről beszélt – bepanaszoltak diákjai egy szegedi egyetemi tanárt

Nem tudni, hogy egyszeri alkalom volt-e, ami idén február 17-én történt a Szegedi Tudományegyetem egyik délutáni előadásán, amelyen Gulyás László történész, főiskolai professzor hallgatóinak egy része szerint rasszista, homofób, szexista megjegyzések sokaságát használta. Az előadás nehezen minősíthető stílusa miatt négy hallgató panaszlevelet írt és küldött el. Az ügy a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra került, mert Gulyás Lászlót ezen a karon alkalmazzák. A diákok tudomása szerint a kar már vizsgálja az ügyet – írja a Szeged.hu.

Nyitott kérdés, hogy egyetlen alkalommal szólt olyan módon hallgatóságához Gulyás László, ahogyan az őt bepanaszló hallgatók állítják, vagy ez korábban és esetleg rendszeresen is megtörtént. A történész, aki egyben a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója is, március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetését vehette át.

A panaszlevelet író hallgatók elmondták, hogy a Migráció és Menekültügy a XX. században című tantárgy előadását – ahogyan a digitális oktatás miatt más előadásokat és szemináriumokat – online tartották meg, amire közel hatvan hallgató jelentkezett fel, de csupán húszan követték végig a kilencven perces előadást.

Már az előadás nyitánya is erősre sikerült. Az oktató egy – jó kérdés, hogy miért, de – "Győzike" fényképével feljelentkező hallgatót arra utasított, hogy távolítsa el a cigány (a Szeged.hu szerint "ismert roma személyiség") képét. A diákok szerint Gulyás úgy fogalmazott:

Tehát én utálom a cigányokat, de a Győzikét végképp, ne kelljen már néznem…

"Győzike" fényképe nyomban eltűnt. Az oktató, ellentétben a bevett szokásokkal, az első órán nem mutatkozott be, nem magyarázta el a kurzus felépítését. Az utóbbira rákérdező diáknak úgy válaszolt, hogy a követelmény annyi, hogy hallgassák végig őt, majd vizsgázzanak.

Az óra egy pontján Gulyás László arra kérte hallgatóit, hogy minősítsék prezentációját, amire valakitől a "tökéletes" választ kapta. Erre a lap szerint "meglehetősen szexista" megjegyzés tett: "Az lenne a tökéletes, ha Claudia Schiffer a hálószobámban tartózkodna, de tudom, hogy a hallgatónak minden jó."

A civilizációtörténeti témákra áttérve a hangnem "tovább durvult". Ezúttal a négerek voltak a téma, akikről a hallgatók szerint egyebek mellett megállapította, hogy

az amerikai feka kultúra a rapre épül.

Majd azzal folytatta: "az angol katonák aprítják a fekákat". A kijelentés egy, az előadáson bemutatott illusztráció kapcsán hangzott el.

A tételmondatra sem kellett sokat várniuk a diákoknak, akik a főiskolai professzortól újabb alapigazságot tudhattak meg:

afrikai civilizáció nincs. Ott a fekák az őserdőben lófaszt se csináltak.

Az alkalmazott stílustól és szemlélettől érzékelhetően nem tudott elszakadni mondanivalója közben Gulyás László, aki szerint, ha a "szerencsétlen neandervölgyi meglátja a One Directiont, visszafordul".

A feketék ekézését még ezen a ponton sem sikerült lezárnia az oktatónak, aki személyes véleményét nem tudta magában tartani, és "rendkívül csúnya niggerek"-ről beszélt, írja elborzadva a Szeged.hu.

Gulyás László előadásában érintette az amerikai elnökválasztást, a frissen megválasztott elnököt, Joe Bident nemes egyszerűséggel "félhülyének" nevezte. A java azonban csak akkor következett, amikor az alelnökre tért át:

a nőnek a nevére nem is emlékszem… Kamala Harris, én csak fekete ribancnak szólítom.

Hírdetés

Japánról viszont sikerült baromságokat mondani

A főiskolai professzor ugyanakkor Japán demográfiájáról és populációjáról is megfellebbezhetetlennek tűnő véleménnyel rendelkezik. Szerinte a japán izolációs viselkedés belterjes szaporodást idézett elő, és ez degeneráltakká változtatta az ott lakókat, ami a kreativitásban is megnyilvánul…

Az előadó más adalékkal is igyekezett hallgatói Japánra vonatkozó ismereteit bővíteni: kijelentette, hogy a távol-keleti ország lakóinak nem volt jobb dolguk a második világháború alatt, mint hogy szexuális töltetű képregényeket készítettek.

Nehezen félreérhető kijelentésekkel találta meg ezen az órán női hallgatóit is a professzor, aki egy alkalommal azt mondta, hogy "jó lenne már nem csak XY srác képét látni, bekapcsolhatnák a hölgyek a kamerát, legalább lenne mit néznem".

Egy az online közvetítésről távozó hallgatója kapcsán úgy fogalmazott:

a kreol hallgatólány visszajöhetne.

A zoomon folyó előadásra negyven perc letelte után újra fel kell jelentkezni, mert ennyi időt engedélyez a program ingyenes verziója. Miután az oktató arról érdeklődött, hogy mindenki visszatért-e, az egyik hallgató válaszára úgy reagált Gulyás László, hogy heteroszexuálisként nem izgul fel arra az információra, ha egy férfi hallgató tért vissza.

"Nemzeti, polgári, konzervatív értékrend"

A Szeged.hu megkereste Gulyás Lászlót, akitől arról érdeklődtek, mennyire tartja összeegyeztethetőnek oktatói munkájával az idézett kijelentéseket.

Gulyás László a következőket válaszolta, előre kikötve, hogy az teljes egészében, változtatás nélkül jelenjen meg:

Mintegy huszonöt éves egyetemi oktatói pályám során igyekeztem mindig magas színvonalon ellátni feladataimat, s tevékenységemmel kapcsolatban eddig sem személyi, sem szakmai aggály soha nem merült fel. A hallgatók körében előadásaim nagy népszerűségnek örvendnek. Két doktori (PhD) fokozattal és habilitált doktori címmel rendelkező professzorként a tudományos teljesítményt objektív módon jellemző Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban több mint négyszáz közleményem szerepel (köztük tizenöt önálló könyvem), az azokra való független hivatkozások száma pedig meghaladja az ezerötszázat.

Mint látható, Gulyás László nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. Igaz, egy félmondattal sem cáfolta, hogy az ez év február 17-én délután megtartott online előadásán elhangoztak volna azok a kijelentések, amelyeket a panaszt tévő diákok idéztek.

A Szegedi Tudományegyetem oktatást segítő online felületén, a CooSpace-en a történtekre reagálva Gulyás László az alábbi bejegyzéssel fordult a Migráció és Menekültügy a XX. században című kurzust felvett hallgatókhoz:

Tisztelt Hallgató Hölgyek és Urak!

Kósza információk jutottak el hozzám, miszerint néhány hallgatónak nem tetszik az a világnézeti alap, amelyről a migrációs órát tartom. Sőt állítólag feljelentést írtak ellenem!!!

Ez a sunyi magatartás mélységesen felháborított. Az oktató feljelentése világnézeti alapon a legrosszabb kommunista időkre emlékeztet. Ilyet Sztálin és Rákosi alap csináltak az ifjú kommunisták. Ez a magatartás méltatlan az egyetemi léthez, ez méltatlan az oktató-hallgató viszonyhoz.

Az egyetemi autonómia leszögezi, hogy az oktatónak a tanítás során alapvető joga a saját értékrendjének megfelelően tanítani. Nemzeti, polgári, konzervatív értékrendet valló oktatóként visszautasítom, hogy bármely hallgató megkérdőjelezze értékrendemet.

A hallgatónak nem kötelező Velem egyetérteni! A hallottak a hallgató a saját értékrendje szerint elfogadhatja, illetve elutasíthatja.

Mivel a migrációs kurzusom szabadon választható tantárgy, azt javaslom, hogy
a) akinek nem tetszik előadásom világnézeti alapja
b) nem ért egyet a nemzeti, polgári, konzervatív értékrenddel
c) akit ennek hallgatása is zavar

az AZONNAL ADJA LE ÓRÁMAT!!! (Ma éjfélig még megteheti).

Nem szeretném, ha a Szegedi Tudományegyetem, néhány hallgató miatt ideológiai csatatérré változna. Az egyetemi autonómia következtében számos kommunista és liberális oktató tanít egyetemünkön, így ezen hallgatóknak van lehetősége saját világnézeti meggyőződésének megfelelő kurzust hallgatnia.

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Gulyás László egyetemi tanár

A Felsőoktatási Törvény ehhez képest úgy fogalmaz, hogy az oktatót valóban megilleti a világnézet és az értékrend szerint oktatás joga, azzal a korláttal, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan kell közvetítenie, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartva.

A Szegedi Tudományegyetem Etikai Szabályzata úgy fogalmaz, hogy az egyetem nem elkötelezett egyetlen vallás, egyház vagy világnézet mellett sem, vallási és világnézeti kérdésekben semleges és toleráns.

Az SZTE Etikai szabályzata az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó általános etikai irányelvek között egyebek mellett megfogalmazza, hogy azok ragaszkodjanak a tényekhez, a tudományos igazsághoz és a tudományos módszerekkel kapott adatokhoz; az azokból levont következtetéseket szakmai tisztességgel képviseljék.


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »