2016.01. 07.SZÁMÚ RENDI KORMÁNYZÓI FIGYELMEZTETÉS AZ ÚJESZTENDŐ KEZDETÉN

arra a Pozsony melletti világraszóló és ország mentő magyar katonai  győzelemre, amelyet a mi magyar őseink Árpád nagyfejedelmünk vezetésével 909.július 4. és 6. között a magyar nép kiirtására indult hatalmas ,túlerőben levő,  egyesített európai seregek felett arattak.

Ennek a máig ható ,  világra szóló diadalmas csatának a történetét a nagyvilág szinte minden neves katonai akadémiáján, mint a korabeli magyar harcművészet  és dicsőség felülmúlhatatlan etalonját ma is tanítják a jövő tisztikarának, csak éppen a magyar ifjúságnak nem!

Ekkora árulást a magyar történelem legdöntőbb / ! / győzedelmes csatájával szemben csak idegen érdekekből lehet elkövetni,  ráadásul olyan nemzetközi politikai helyzetben, amikor egyes európai hatalmi körök  e történelmi verességüket mind a mai napig nem tudják megemészteni ,sőt a magyar ellenes szellemiségükből sok mindent átmentettek a mára is.

Nekik még Trianon sem elég!

Ide soroljuk a Vatikáni Államtitkárságnak  a mostani, hatalmas múlttal rendelkező Révkomáromi Magyar Bencés Szerzetes Rend és Rendház megszüntetését  elrendelő kirívóan magyar és keresztény ellenes, hálátlan és példátlan , a hamisság szintjére süllyedt, botrányos és álságos döntését is.

Magyar cserkészek !

Álljatok élére e dicsőséges magyar katonai és politikai győzelmünk széles körben való megismertetésének.

Mindent a hazáért!

Légy résen! Add tovább!

Hírdetés

 Az esztergomi bazilika falán feltárt szkíta oroszlán erre a kötelességetekre  is figyelmeztet benneteket.

Mi a felnőtté érett magyar nemzedékek tagjai a mi  országként való  megmaradásunkat biztosító  Pozsony környéki katonai győzelmünket  kiemelkedő nemzeti ünnepeink sorába fogjuk beiktatni mindenféle áltudományos és ellenséges mesterkedés ellenére is!

Hajrá!

Katt ide:

Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted….!

 

A fentiek hiteléül kiadmányozta:

 

Dr. Nagy László sk.

Rendi kormányzó

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Hírek


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »