172 éve látta utoljára egymást Petőfi Sándor és Szendrey Júlia

172 éve látta utoljára egymást Petőfi Sándor és Szendrey Júlia

Szendrey Júlia élete a nyugtalan Petőfi Sándor oldalán – a leírások szerint – boldognak volt mondható, 1849. július 20-án látták egymást utoljára; eztán Petőfi még két levelet írt nejének, azután halálhirét hozták. Petőfiné ekkor kisfiával Kolozsvárra utazott. Azt hitte, hogy férje, ki Erdélyben tűnt el, ott is kerülhet elő leghamarább – de tudjuk, hiába várt, hiába remélt.

Atyja írta, hogy nyugalmas otthon s ölelő karok várják.1850 februárjában elhagyta Kolozsvárt és Erdődre ment, Zoltán fiát otthagyta s ő egyedül Pestre utazott. (Korábban pár napot Udvarhelyt is töltött és meglátogatta a helyet, ahol férje elesett.)

Pesten először a Mátyás-szállóban fogadott lakást, majd Garayéknál húzódott meg, de vigasztalódni azonban sehogysem tudott. Elhatározta, hogy Törökországba megy, ottan keresi fel férjét, Haynau azonban visszautasította útlevélért való kérelmét. Ekkor Júlia tán hibázott: Lichtenstein Ferenc herceghez, Haynau bizalmas emberéhez fordult. A herceg vigasztalta, várakozásra intette, sőt lakásán meg is látogatta. Ez akkor a lapokban sok mendemondára adott alkalmat, sok leírás szerint ok nélkül…

Egy napon (1850. július 20-án) Horvát Árpád egyetemi tanárhoz írt levelet, kit legjobban becsült s ki iránt a legtöbb bizalommal viseltetett, hogy látogassa meg. Mikor megjelent, egy csomagot akart neki átadni, hogy azt, ha két hét múlva se térne vissza Pestre, elégesse.

Hírdetés

Horvát Árpád a fiatal nőt igyekezett lebeszélni szándékáról, de midőn ez nem sikerült, hajfürtöt kért tőle örök emlék gyanánt – fogalmaz Szinnyei József életrajzíró.
– Azt nem teszem, mondá Júlia, mert ilyen emléket osztogatni sohasem volt szokásom. Hanem ha akarja (s ekkor ujjaival rövidre vágott hajába markolt), ez mind az öné lehet…

Másnap, vagyis július 21-én, tehát pár nappal a gyászév lejárta előtt megesküdtek. Az eseményt a lapok elég későn és hideg pár szóban említették. Júlia azonban, mint leveleiből kitetszik, boldognak érezte magát új családi körében. Ezen házasságból két fia és egy leánya született.

1867-ben megfogant benne az a különös elhatározás, hogy külön megy lakni férjétől – hiába is figyelmeztették a világ ítéletére és súlyosbodott betegségére, nem voltak képesek őt lebeszélni szándékáról. Csakugyan elköltözött a Zerge utcai külön lakásba, ahol 1868. szeptember 6-án meghalt.

Ez tehát Szinnyei József rövid összefoglalója Szendrey Júlia Petőfi utáni életéről.

Hunhír.info 


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »