11 jel, hogy a lelked már sokszor reinkarnálódott

Az életünkben mindenhol megfigyelhetjük a reinkarnáció elveit: a természet körforgásában, az éjjel és a nappal váltakozásában, a Nap, a Hold és a naprendszer periodikus mozgásában. Ugyanakkor a reinkarnáció elveit láthatjuk visszatükröződni minden egyes nap a környezetünkben a növények növekedésében, hervadásában és az új magok kibocsátásában. A magok belefúrják magukat a földbe, sarjadásnak indulnak, majd az élet ismét újjászületik.

 

 

A reinkarnáció, avagy az energia, illetve az élet újjászületése, mindenhol végbe megy körülöttünk megannyi formában és alakban nap mint nap. Talán ezért is olyan intuitív dolog sokunk számára a reinkarnáció, olyasvalami, ami rezgésbe hozza az élet igazi természetét és valódi esszenciáját. Láthatjuk, hogy az életünk és körülöttünk  minden egy alapvető mintázatot követ: a változás, a növekedés, az átalakulás és a fejlődés mintáját. Megfigyelhetjük, hogy az életben minden egy érési folyamaton megy át más és más mértékben és sebességgel. Következésképpen sokunknak a reinkarnáció folyamán végbemenő lelki érési folyamat ösztönösen és alapvetően ugyanolyan helyesnek hangzik, mint a fejlődés folyamata az életben.

 

Ezenfelül néhányan már átéltünk olyan rendkívüli érzéseket, emlékeket és érzeteket, melyek az ilyen rejtélyes megtapasztalás létjogosultságára mutatnak rá. Sokféle jelet fogunk felfedezni, melyek e cikkben a másik oldalt érinthetik.

 

 

Az előző élet és a lelkünk

 

Voltaire mondta: A metempszichózis (lélekvándorlás) doktrínája mindenekfelett sem nem abszurd, sem nem haszontalan… Nem meglepőbb kétszer születni, mint egyszer; a természetben minden feltámad.

 

A reinkarnációt metempszichózisként és transzmigrációként is ismerik (ezek a fogalmak nem pontosan ugyanazt fedik – Megj. a Fordítótól.), és az előző életek elképzelése már évezredek óta létezik, visszanyúlik az ókori kelta, görög, ázsiai és indiai hagyományokig. Napjainkban a világ népességének kb. 51 %-a hisz a túlvilág valamilyen formájában, s kb. 7% gondolja úgy, hogy utoljára reinkarnálódott.

 

A reinkarnáció egyik legbensőbb hite, hogy többségünk sok életet élt már korábban, s olykor képesek vagyunk visszaemlékezni ezekre az előző életeinkre. Ezeket a korábbi életeket és korábbi éneket hajlamosak vagyunk saját magunk és egónk kiterjedéseivel azonosítani.

 

Azonban, ahogy Sol részletesebben kifejti egyik korábbi cikkében:

 

Az „individuális én” reinkarnációja csupán akkor lehetséges, amennyiben elhisszük, hogy önmagunk – egónk – érzékelése valóságos. A két identitás, aki két különböző testben lakik a jelenben és a múltban, két nagyon eltérő személyiség. Igazság szerint az „én” egy átmeneti, örökösen változó fenomén. Bár önmagunk identitása és érzékelése folyton változik, van valami, ami ugyanaz marad. Létezik valami bennünk, ami állandó és folyamatos, ez pedig a tiszta tudatosság. Ez a teljesen tiszta tudatosság az, ami az élet megtapasztalója és megfigyelője, s erre a tiszta tudatosságra hivatkozunk „Lélekként”… A reikarnáció eme megértése nagyon hasonlít a buddhista koncepcióhoz, mely szerint a folyamatosság megmarad, míg az individuum eltűnik.

 

Tehát, bár nem szükségszerűen „te” vagy „én” éltük át a reinkarnációt és az előző életeket, hanem ezt a bennünk mindig jelenlévő, lelki esszencia tette.

 

 

11 jel, hogy a lelkünk már reinkarnálódott

 

Amikor reinkarnáció alatt a lelki energia érési folyamatát, vagy fejlődését értjük, akkor ebből következik, hogy néhányan intuitív módon olyan különböző dolgokat tapasztalunk az életünkben, melyek tükrözik a lelkünkként ismert energia korát. Gyakran úgy gondolják, hogy jelen életbeli személyes jellemvonásaink, élményeink és képességeink többsége tükrözi, hogy éltünk-e már korábban a Földön. Úgy gondolják, hogy minél érettebbek, minél tehetségesebbek vagyunk az élet bizonyos területein, annál gyakrabban vannak „spirituális” élményeink.

 

Igazság szerint mindannyian valószínűleg már reinkarnálódtunk, mégis néhányunk többször ment át ezen a cikluson másoknál, így a következő jellegzetességek többségét már megtapasztalta:

 

Visszatérő álmok

 

Az álmok a tudatalatti elme visszatükröződései, s az ismétlődő álmok olykor jelezhetnek traumákat, félelmeket vagy olyan gondokat, melyeket az agyunk próbál feldolgozni (befejezetlen ügyek). Az ismétlődő álmok ugyanakkor potenciálisan lehetnek előző életbeli élmények lenyomatai. Sok ember állítja, hogy átélt már bizonyos eseményeket, látott már bizonyos embereket vagy járt már speciális helyeken gyakran álmában, melyeket ismerősnek vélt, s valahogy felismert. Például, nekem gyakran visszatérő álmom egy olyan 15. századi kastély, amellyel kapcsolatban határozott érzésem, hogy nagyon jól ismerem, mégsem láttam vagy jártam abban a várban soha éber állapotomban.

 

Nem odaillő emlékek

 

Sokan vannak, akik feljegyeztek gyerekkorukból olyan eseteket, melyek oda nem illő emlékeket tartalmaztak, melyekről később bebizonyosodott, hogy furcsa mód pontosak voltak a részletek tekintetében. Miközben az oda nem illő emlékek betudhatók lennének az egyszerű fantáziának, félreértésnek vagy az emlékezőképességünk hibájának, addig vannak olyan meggyőző bizonyítékok, amelyek arra engednek következtetni, hogy az oda nem illő emlékek feltárhatják az előző életeinkkel való kapcsolatainkat.

 

Hírdetés

Erős intuíciós érzékenység

 

Az intuíció az a képesség, amely egyensúlyba hozza a tudatos és a tudattalan elmét, s kiaknázza az eredeti bölcsesség és a velünk született tudás mélyebb forrásait. Úgy tartják, hogy minél érettebbek vagyunk lelkileg, annál közelebb vagyunk a „forráshoz” való visszatéréshez (amit nirvánának, örökkévalóságnak, egységnek is hívnunk), ahonnét a lelkeink érkeztek, s amiből a kollektív tudattalan – az egyetemes tudás forrása – van.

 

 

Déjà vu

 

Életünk egy pontján mindnyájan éltünk már déjà vu-t. Ezt az érzést valahogyan már korábban is megtapasztaltunk vagy megéltük egy korábbi időpillanatban. A déjà vu gyakran spontán módon jelentkezik, kiválthatják illatok, hangok, benyomások, ízek vagy különféle más észlelések. Míg egyesek azt mondják, hogy a déjà vu neurológiai disszonancia, mások szerint a déjà vu más dimenziók lehetőségeit villantják fel – például párhuzamos univerzumokét –, míg megint mások szerint az előző életek élményeinek a feltárója.

 

Empata vagy

 

Az empaták magukba szívják az érzelmeket, s bizonyos esetekben a fizikai fájdalmakat is a környezetükben élőktől szó szerint együtt érezve velük, vagy közvetlenül érezvén vagy átélvén, amit mások tapasztalnak.

Míg az empataként való beazonosítás, valamintmások érzelmeinek a megkötése bizonyos esetekben a saját problémáink elkerülésének és mások hibáztatásának lehet egy pszichológiai módja, addig más eredeti esetekben egy olyan lelki jelnek tekinthető, amely arra utal, hogy sok előző inkarnációt éltünk már át és megtisztítva magunkat már eljutottunk a saját személyes énünk és problémáink meghaladásáig, másokra is alkalmazva ezt.

 

Prekogníció

 

A jövő érzékeléseként vagy második látásként is ismert prekogníció egy olyan képesség, melynek segítségével információkat szerzünk olyan jövőbeli eseményekről, melyek általában nem ismeretesek. A prekogníció megélhető látomások, fizikai érzetek és érzések, valamint álmok formájában is. Míg egyesek kvázi-tudománynak tekintik, addig mások szerint a prekogníció egy nagyon valós élmény, ami a lelki energia fejlettségét jelezheti.

 

Retrokogníció

 

Valószínűleg már kitaláltad. A retrokogníció a fenti prekogníciónak az ellentéte, ami arra a képességre utal, hogy a múlt eseményeiről nem a szokványos módon nyertünk információkat. Ezek a múltbéli események lehetnek a mi életidőnkben, vagy olykor a távoli múltban. Természetesen a retrokogníciót a prekognícióval szemben nem könnyű bizonyítani vagy igazolni, viszont azoknak, akik hiteles módon éltek már meg ilyet (és képesek voltak ezt hitelt érdemlően visszaigazolni), ez a képesség a lelki reinkarnáció egyik jele is lehet.

 

Idősebbnek érzed magad, mint amennyinek kinézel

 

Ahogyan néhány ember örök fiatal marad belül még idősebb korában is, ugyanúgy néhányan a jelek szerint „Öreg Lélekként” születnek meg. Az, hogy idősebbnek érzed magad, mint amennyi a korod alapján vagy, gyakran a sok reinkarnálódással hozható összefüggésbe, s ez mutatkozik meg a „Lélek Kora” teóriában, amely szerint létezik egy bizonyos lelki fejlődés: ha csak néhányszor reinkarnálódtál a Földre, akkor ez az energiád korában tükröződhet, s ebben az életedben sok kezdetleges és gyerekes tulajdonságod lehet. Ha azonban a lelki energiád már sokszor reinkarnálódott, akkor érett és bölcs jellemvonásaid lesznek (olyanok, melyeket ebben a cikkben említettünk). Amennyiben idősebbnek érzed magad a korodnál, akkor te talán egy Érett vagy Öreg Lélek vagy.

 

 

Erősen vonzódsz bizonyos kultúrákhoz/korszakokhoz/környezethez

 

Úgy vélik, hogy ha erős, megmagyarázhatatlan vonzalmat érzel bizonyos kultúrák vagy korszakok iránt, akkor az valamiféle előző élet „maradványa” lehet, amely egy bizonyos helyre, kultúrára vagy környezetre emlékezet, ahol a lelked az előző életeit tölthette. Például, megmagyarázhatatlan módon vonzódhatsz az ázsiai kultúrához, a kelta leletekhez, vagy a 19. századhoz.

 

Megmagyarázhatatlan félelmek vagy fóbiák

 

Mint azt az utolsó pontnál érintjük, sokan úgy vélik, hogy bizonyos emlékek vagy élmények képesek tovább adódni és „maradványokat” (lenyomatokat) hagyni az előző életeinkből a gyerekkorunkban vagy a felnőttkorunkban. Hogy ez igazi-e vagy csak a problémák elkerülésének egy formája, nos, sokan úgy vélik, hogy saját életidőnkben megélhetjük a régmúlt traumáinak visszhangját megmagyarázhatatlan félelmek és fóbiák formájában. A példák magukban foglalhatják: a fulladástól való félelmet, bizonyos fajta állatoktól való félelmet, egyes helyektől való félelmet, bizonyos számoktól, színektől, tárgyaktól stb. való félelemet.

 

Úgy érzed, mintha ez a Föld nem az otthonod lenne

 

Az „otthon” megtalálása iránti sóvárgás megmutatkozhat egy abbéli vágy visszatükröződéseként, amely a forráshoz (egységhez, tudatossághoz, istenséghez) való visszatérésre irányul. Sok ember úgy érzi, hogy ez a sóvárgás egy hosszú távú atléta futására emlékeztet, aki arra vágyik, hogy elérje a „célvonalat”. Ugyanilyen módon a sokszor inkarnálódott Lelkek is kifejezik ezt az alapvető szükségletüket, amely a ciklus végső befejezésére és a hazatérésre irányul. Azt az érzést, hogy a Föld nem az otthonunk, gyakran kíséri a fáradság és a földi élet iránt érzett óvatosság krónikus érzése.

 

Vonatkozhat rád bármelyik jel ezek közül?

 

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Forrás / Original article: http://www.bodymindsoulspirit.com/11-signs-your-soul-has-reincarnated-many-times/

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »