Amit Európa népei előtt elhallgatnak

Amit Európa népei előtt elhallgatnak

– a népvándorlás Damoklész kardja Európa felett

Orbán Éva tudósítása a Nemzeti Jogvédő Szolgálat migrációs konferenciájáról az előadások videóival (megjelent a Kapu c. folyóirat 2016. januári számában)

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2015. december 5-én ”Menekültjog és a migráció időszerű kérdései az Európai Unióban” címmel egész napos nemzetközi konferenciát tartott Budapesten. A kialakult helyzetről és a Magyarországot ért uniós kritikákról hallhattunk figyelemre méltó elemzéseket.

(A konferenciáról részletes tudósítás itt olvasható, az elhangzott előadások itt tekinthetők meg, köztük többek között Éva Maria Barkié, Morvai Krisztináé, Novozánszky Ilonáé, Zétényi Zsolté és Gaudi-Nagy Tamásé.)

A konferenciát Novozánszky Ilona, az NJSZ elnöke nyitotta meg. Vitaindítójában kiemelte, hogy az Európát sújtó válságra jogi megoldások keresése a céljuk. Mert Európa jövője szempontjából rendkívül súlyos probléma vár megoldásra társadalmi, vallási és kulturális szempontból egyaránt.

Morvai Krisztina, EP képviselő a szociális érzékenység és a nemzeti elkötelezettség párhuzamba állításával az igazságosság kérdéseit feszegette.

– Igazságos-e azokra terhelni a következményeket és felelősséget, akik egyáltalán nem felelősek a kialakult kétségbe ejtő állapotokért?

– Igazságos-e a bevándorlás okozta súlyos károkat és következményeket a szegényebb rétegekre kényszeríteni, különös tekintettel az oktatás és egészségügy területén?

– Igazságos-e ránk kényszeríteni, hogy az általunk vállalt erkölcsi rangsor helyett – család – közösség – honfitárs- idegen érdekeket képviselve lemondjunk saját érdekeinkről és hagyományos, történelmi értékeinkről?
Ezért Morvai Krisztina a tömeges népvándorlás “gyökér-okainak” a feltárását és felszámolását tartja elsődleges feladatnak. Vagyis azt, hogy kik állnak mindennek a hátterében, személyek, államok, cégek vonatkozásában, kik pénzelik az Iszlám Államot, kik a felelősek a jelenlegi helyzetért.

A Bécsben élő Eva Maria Barki, nemzetközi jogász felszólalása rendkívül figyelemreméltó és sokak számára alapjaiban is felvilágosító volt.

Olyan tényeket, adatokat ismertetett, melyeket megpróbálnak elhallgatni az emberek előtt. Többek között szólt a Kalergi-tervről, és az azt követőkről is.

Véleménye szerint pillanatnyilag hazánk az egyetlen európai ország, mely helyesen látja a problémákat, és ki is meri mondani azokat, és tenni is igyekszik ellenük, amiért köszönet illeti Magyarországot.

Az európai politikusoknak csak töredéke meri nyíltan elmondani a véleményét. Az unióban elfogadott polkorrektség pedig ma többet árt, mint használ. Orbán Viktor nevét nyilvánosan kiejteni sem merik. A Berliner Zeitungban megjelent az a vélemény, hogy Magyarország és Lengyelország nagyobb veszélyt jelent az Európai Unió számára, mint maga az Iszlám Állam, noha aznap az IÁ harcosai 77 gyermeket gyilkoltak meg. Ez a vélemény pedig tragédia Európa jövőjét tekintve.

„Az emberek százezrei azok elől menekülnek, akik nem csak a szíriai kormány ellen harcolnak, hanem brutális terrorral sakkban tartják a területet, akik lemészárolják a keresztényeket és más nem muszlimokat, akik kimondják, hogy Európát is el akarják foglalni, és Európában is létre (fognak) hozni egy kalifátus rendszert.

Tényleg azok veszélyesek, akik védik a népüket a gyilkosoktól, akik védik a több száz éves felépített kultúrájukat, a vallást, a hagyományt, a szabadságukat, a méltóságukat és nem azok, akik gyilkolnak, rabolnak, szétrombolnak és tönkretesznek mindent? “- tette fel a kérdést Eva Maria Barki.

Az Unió semmit nem tesz a közel 3000 embercsempész szervezet, és annak majd’ 29 000 tagja ellen annak ellenére sem, hogy pontos információkkal rendelkeznek tevékenységükről.

Hangsúlyozta, hogy most is háború zajlik, egy hibrid háború, a migráció pedig ennek az eszköze. A cél Európa idegen kultúrával való megtöltése, a nemzetállamok és az európai keresztény kultúra megszüntetése, kiirtása.

Eva Maria Barki szerint igencsak irányítható európai massza megteremtésén fáradoznak a brüsszeli bürokraták. Félő, hogy a migráció folyamata visszafordíthatatlan.

Az elmúlt negyedszázadban egypólusúvá vált a világrend.

Az 1904-ben Halford Mackinder által „The Geographical Pivot of History“ munkájában megfogalmazott Heartland (szív-ország) elmélet – amelyet a mai napig tanulniuk kell az amerikai tiszteknek – változatlanul aktuális.

Véleménye szerint a mai politikai helyzet és az ezzel összefüggő migráns probléma megértéséhez, az amerikai külpolitika ismerete szükséges, amelynek két fő alapja:

A Wolfowitz Doktrina, amelyet Wolfowitz már 1992- ben kidolgozott, amely az Egyesült Államok különlegességéből indul ki, és amit a „National Security Strategy 2002”(Nemzeti Biztonsági Stratégia 2002) tartalmaz. Kimondják, hogy nem szabad hagyni, hogy bármilyen rivális bárhol erősödjön. A másik alapelv a nemzetek egymással történő szembefordítása, és gyengítése.

„Aki uralkodik Kelet-Európán, uralkodik a szív-országon. Aki uralkodik a szív-országon, uralkodik a világszigeten (ez Eurázsia). Aki uralkodik Eurázsián, uralkodik az egész világon“.

Kinek az érdeke a társadalmi és jogi rendszer összeomlása, és konfliktusok kirobbantása Európában? – tette fel a kérdést Barki.

„A megálmodott világuralomnak az alapja és feltétele a globalizáció. Az összefonódás minden területen: politikában, gazdaságban, kultúrában, oktatásban, társadalmi életben. És mi a globalizációnak a legnagyobb akadálya és ellensége? – A nemzetállam és a sokféleség Európája.”

Ezt követően ismertette Coudenhove-Kalergi tervét: ami egy világos barna fajnak, és egységes társadalomnak a kialakítása, egy nemzetiségi, kulturális vagy vallási különbségek nélküli Európában. Olyan összekevert népé, amelynek az IQ-ja 90, tehát gondolkodáshoz túl kevés, de a munkához elegendő. Ennek megvalósíthatósághoz pedig tömeges betelepítések szükségesek.

Majd szólt Thomas P.M. Barnett katonai szakértő két könyvéről, a másfélmillió bevándorló szükségességéről, arról, hogy az amerikai katonaságot nem szabad akadályozni. Ha van olyan politikus, aki ellenáll, azt el kell tüntetni, „és ha valaki a globalizációra veszélyes – azt meg kell gyilkolni ”-írja Barnett.

Ezt követően említette Kelly M. Greenhil:l A tömegmigráció fegyverei c. munkáját (“Weapons of Mass Migration”), melyben a szerző ezt a témát elemzi.

Éva Maria Barki beszédét szubjektív szavakkal zárta:

„A szeretet a nemzethez, a hit a gyökerekhez, a bátorság a történelemhez és az igazságossághoz meg fog menteni bennünket ebben a viharos időben. (…)

Én tudom, hogy azok az emberek nyugaton, akik még élnek az értékekkel, nagyon várnak egy impulzust Magyarországról. Sokan jönnek hozzám és a reménynek adnak kifejezést, hogy Magyarország meg fogja menteni Európát, mint már többször a történelemben.”

Zétényi Zsolt ügyvéd, a NJSZ Alapítvány kuratóriumi elnöke a Szent István-i elvekre emlékeztetett.

Kiemelte, a közös érdek és közös boldogulás eszméjét. Kiemelte, hogy az ellenőrzött, alkotmányos befogadásnak mindig is hagyományai voltak Magyarországon. Szólt 1848 óta történt könnyítésekről. Meglátása szerint az erkölcsösség és a gazdaságosság elvét is figyelembe véve kellene átültetni a jelenbe a nyitott, de alkotmányosan ellenőrzött politika hagyományokat. Jelenleg az illegálisan érkezettek védelme az uniós joggal való legdrasztikusabb visszaélés.
Zétényi Zsolt beszédében kitért a dublini eljárás fő kritériumaira, valamint arra, hogy véleménye szerint ez a rendelet már betarthatatlan és követhetetlen. Véleménye szerint Schengen, a külső határaink védelme fontos, és összefogást sürgető, közös feladat.

De e két rendelet nem alkalmas a jelenlegi migráció kezelésére, ezek újragondolására lenne szükség. Lehetséges megoldásként felvetette a bevándorlási ügy nemzeti hatáskörökbe utalását, valamint Afrikába és Törökországba történő tranzitzónák telepítésének lehetőségét.

Szmodis Jenő, az ELTE adjunktusa felhívta a figyelmet, hogy a kvótákról szóló határozat és a dublini rendelet nehezen egyeztethető össze.

Hangsúlyozta, hogy csak jóhiszemű eljárásra lehet jogot alapozni. A jelenlegi menekültügyi eljárások jóhiszeműsége vitatható, és következményei súlyosak. A menekültek számára Merkel kancellár szívélyes meghívása nem a jog alkalmazását, hanem a jog felfüggesztését jelentette és jelenti.


Forrás:gaudinagytamas.hu
Tovább a cikkre »