Vita az életvégi döntésekről: a méltóság megőrzése vagy mások bevonása az öngyilkosságba?

Vita az életvégi döntésekről: a méltóság megőrzése vagy mások bevonása az öngyilkosságba?

A parlament az életvégi döntésekről szóló politikai vitával folytatta munkáját hétfő este és éjjel. A vitanapot az ellenzék kezdeményezte a gyógyíthatatlan beteg Karsai Dániel alkotmányjogász esete kapcsán.

A kormány képviselőjeként felszólaló Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára azt mondta, hogy az ügyben egy jogvita zajlik az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Az eljárásban a kabinet nem a saját véleményét, hanem a magyar jogból következő álláspontját fejti ki – hangsúlyozta. A kabinetnek van véleménye az ügyről, de nem az a dolga, hogy a saját értékítéletét hangoztassa a bíróság előtt, hanem a magyar jogi szabályozást kell bemutatnia – közölte.

Répássy Róbert felszólalásában kiemelte, hogy a magyar alaptörvény az életet védi és ezzel nincs egyedül, mert az Európai Unió tagállamainak többségében nem engedélyezett az úgynevezett aktív eutanázia.

A bírósági eljárás folyamatban van, a kormány a maga részéről tiszteletben fogja tartani az ítéletet – hangsúlyozta, emlékeztetve, hogy az ügyben egy népszavazási kezdeményezés is indult.

Az a legcélszerűbb, ha az Országgyűlés megvárja a folyamatban lévő eljárások végét és csak azután vonja le a következtetéseket – közölte.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egyészségügyi államtitkára azt mondta, hogy az egészségügyről szóló törvény alapján az állampolgároknak kétféleképpen van lehetőségük egészségügyi ellátást visszautasítani. Az egyik az úgynevezett élő végrendelet, amelyben a cselekvőképes személyek közokiratban rendelkezhetnek arról, hogy esetleges cselekvőképtelenségük esetén mely kezeléseket, ellátásokat zárják ki. Másrészt minden önálló döntéshozatalra képes magyar állampolgár vagy Magyarországon tartózkodó és egészségügyi ellátásban részesülő személy életvégi döntés keretében nyilatkozhat arról, hogy milyen, az életet fenntartó, azt meghosszabbító kezeléseket választ vagy utasít el – hívta fel a figyelmet. A betegek arról is rendelkezhetnek, hogy ne kerüljenek intenzív osztályra – tette hozzá, kiemelve, hogy ezek a döntések bármikor megváltoztathatók.

Az államtitkár külön beszélt a pszichológiai, pszichiátriai és szociális támogatásról, valamint a visszafordíthatatlan állapotú betegek tüneteinek enyhítésére irányuló palliatív ellátásokról.

Előterjesztő: legyen jog méltósággal befejezni az életet!

Szabó Rebeka (Párbeszéd) jelezte: a vitanap létrejötte az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS-) betegségben szenvedő Karsai Dániel bátorságának és felelősségvállalásának köszönhető.

Információi szerint egyetlen olyan, aktív eutanáziát megengedő szabályozás sem létezik, ahol könnyű és gyors lenne erre engedélyt kapni, sőt, a kérelmek túlnyomó többségét el szokták utasítani. Kiemelte: pártjuk is csak olyan szabályozás mellett tudja támogatni a szabad életvégi döntések magyar jogrendbe illesztését, amelyek kizárják a visszaélést.

Ha Magyarországon a szabad életvégi döntés lehetőségét megfelelően szigorú szabályozás mentén vezetnék be, az javítana a végstádiumú betegek helyzetén – vélekedett.

Hírdetés

Arról is beszélt: az alaptörvény kimondja a vallás és az állam szétválasztását, valamint a gondolat- és lelkiismeret szabadságát, azaz

az állam nem kényszeríthet semmiféle vallási vagy filozófiai meggyőződést az emberekre az élettel kapcsolatban.

A gyógyításra tett esküvel kapcsolatban megjegyezte: nem köteleznek senkit sem az aktív eutanáziában való közreműködésre.

A vita arról szól, hogy tiszteljük-e eléggé a haldokló ítéletét a kérdésről, hogy miután biztosították neki a magas szintű palliatív ellátást, és meggyőződtek arról, hogy szándéka befolyásmentes és tartósan fennálló, ne gördítsenek akadályt akarata útjába – jelentette ki.

Szabó Rebeka szerint joggal igényelhető, hogy az embernek legyen joga az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal befejezni az életét.

A szintén előterjesztőként felszólaló Bedő Dávid (Momentum) hangsúlyozta: Karsai Dániel és társai nem szeretnének mást, mint méltóságban halhassanak meg, szenvedés nélkül. Jár nekik a választás szabadsága, a lehetőség, hogy saját életükről döntsenek.

Azt mondta: hisznek a döntés szabadságában és az emberi méltóságban, az embereknek joguk van a saját sorsuk felett rendelkezni, és ezzel a magyarok többsége is egyetért.

Szerinte a kormány a társadalmi párbeszéd helyett csak cinizmussal tudott beszélni az ügyről, gyávák voltak vitázni és ahhoz is, hogy megkérdezzék a magyarokat, mert a benyújtott népszavazási kérdéseiket a Nemzeti Választási Bizottság lesöpörte az asztalról.

Az eutanázia legalizálása nem pártpolitikai ügy – jelentette ki az aktív eutanáziáról szóló népszavazást sürgetve.

Fidesz: ellenkezik az alaptörvénnyel az eutanázia

Pesti Imre, a Fidesz vezérszónoka elmondta, az eutanáziát az Európai Unió 27 tagállamából jelenleg csak három-négyben engedélyezték, vagyis az uniós országok csaknem 85 százalékában tiltott. A magyar alaptörvénnyel is ellenkezik az eutanázia – jelentette ki.

Hangsúlyozta, az orvosok hippokratészi esküje megtiltja, hogy emberi életet oltsanak ki.

Hozzátette: a betegek önrendelkezési jogának nem része, hogy más embereket vonjanak be saját öngyilkosságuk végrehajtásába.


Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »