Világégés – prolongálva

Világégés – prolongálva

Történelmi távlatokban mérve nyugodtan mondhatjuk, hogy alig múlt el a második világháborúnak nevezett sátáni őrjöngés, most ismét egy hasonló, vagy ennél még borzasztóbb háború előtt állunk. Senki, semmiből nem tanult, senkinek semmilyen áldozat nem számít saját céljainak elérése érdekében, és a nagyhatalmak buta, embertelen és gyűlölettel teli vezetői fel sem fogják, hogy mit tesznek. Valami őrült eszme, megszállott, eszeveszett gondolatiság vezérli őket. S amíg mi itt-ott koszorúzgatjuk az első és a második világégés áldozatainak hantjait, Európa és az USA vezetői kitették a keresztbe ragasztott papírcsíkra nyomtatott szöveget a műsor plakátjára: „Világégés prolongálva”… (… a nagy sikerre való tekintettel. Mert minden háború anyagi siker annak, aki fegyvert, papírbakancsot és egyéb emberöléshez használatos szerszámot gyárt és/vagy elad…)

A szürke polgár pedig, ennek vagy annak a pártnak a marionettfigurájaként halomra hullik el, mert neki ez a feladata. Meghalni, nyomorékká válni, bénává sérülni, s végignézni gyermeke, szülei, szerettei tragédiáját… mindenki szenved majd, de ezt senki nem hiszi el – ma még.

Mit is látunk ma?

Egy felzaklatott világot, amelyben a sátáni gondolat irányadó, amelyben az erkölcs erkölcstelenséggé, olykor büntethetővé silányult, s az erkölcstelenség érdem. Olyan világot látunk, magunk körül, amelyben a hit alapelvei recsegve roppannak össze, s ha ez ellen szót emelünk, egyházellenessé degradálódunk. Nagyképű, önmagát mindenkinél okosabbnak tartó hithirdetők magyarázzák meg, miért krisztusi a Krisztus ellenesség, s miért konzervatív, veszélyes és hülye az, aki kitart, vagy kitartani próbál nemzete és keresztény hite mellett. S látunk katonákat, akik fegyverekkel vonulnak be hazánkba, hogy a békében békét teremtsenek. Si vis pacem, para bellum…

 Kormányunkon hatalmas nyomás lehet, ha a NATO-csúcson mi is beengedtük a liberális, szodomita világ hadseregét, annak az USA-nak a (szövetségi) haderejét, amely a második világháború óta hihetetlen gyilkosságsorozatot követett el az emberiség ellen… S ez a nagyhatalom és uniós csatlósai megint veszélyről, az orosz hadseregtől való félelemről beszél, s e hazudozás alapján mindenféle szerződést felrúgva megszállta Európát. Épp olyan hazugságokkal indokolja európai katonai jelenlétét, mint amilyen indokokkal előrukkolt Irak és más országok megszállása előtt és idején. Az amerikai katonai invázió, felvonulás minden esetben fegyveres konfliktus előjátéka volt, s minden fegyveres konfliktus milliók életébe került, s hosszú évtizedekre megpecsételte a megtámadott, legyilkolt ország jövőjét, társadalmát. Voltakképpen ezek a NATO vagy közvetlen amerikai katonai beavatkozások azért történtek, mert az amerikai politikának (amit nem amerikai érdekek befolyásolnak, és nem amerikaiak irányítanak…) érdeke, hogy a lerohant nemzetek elveszítsék lakosságuk nagy részét, tehetetlenné váljanak, és ne legyen sem erkölcsi, sem katonai erejük ahhoz, hogy ezeket a liberális, istentelen és embertelen célokat visszaverjék. Az USA hadserege a szabadkőművesek és a máig Messiást váró bankár háttérhatalom érdekeit szolgálja, éppen úgy, mint a NATO egyesített hadereje, amely új csatamezőként Európát használja, s irtja ki hamarosan az európai nemzetek, általuk feleslegesnek vélt hányadát.

Sajnos, Európának olyan vezetői vannak, akik szolgamód teljesítik kenyéradó gazdáik parancsait, feláldozva saját népüket, kockára téve a nemzetek megmaradását, ha ez a parancs. Csak néhány, a történelem által keményre edzett, és Isten által megáldott keresztény nemzet képes és kész ellenállni ennek a mai háborús fenyegetésnek. Ám ezek a nemzetek, belső árulókkal, gyalázatos gyűlölködőkkel és idegen pénzen luxusban élő kufárokkal kénytelenek – ellenük indított – sokfrontos háborút viselni. És ez egyre nehezebb, kilátástalanabb háború ez, mert minden sátáni eszközt bevetnek, hogy polgárháborúba hajtsák az országot.

Magyarország rendkívül nehéz helyzetben van a mai liberális és cionista ámokfutásokat tekintve. Külső és belső ellenségekkel kell nap-nap után megküzdenie, ezernyi hazugságot kell cáfolnia, e hadakozás közben építenie kell a csonkává tett országot, védeni az idegen főhatalmak alá rendelt Kárpát-medencei nemzetrészeket, kiállni Isten és a hit mellett, s megakadályozni egy végzetes háborús konfliktust, valamint határainkon megállítani az Európát megszálló muszlimokat. Ez is egyre kilátástalanabb helyzetbe hozza az ország vezetését, a kormányt támogató polgárokat.

A liberális és szocialista (MSZP, LMP, PM, Együtt,) és egyéb söpredékek külföldről irányított és fizetett pártvezetői, a választók sorsával mit sem törődve a migránsok betelepítését sürgetik, s választóik közül néhány stupidot e terv megvalósításában úgy használnak fel, hogy a kormány bármely megnyilatkozására a hisztérikus, nyilvános ellenkezés a válasz. Felhasználják a kormány és a kereszténység ellen a beteges hajlamú, ám ma sátánian divatos szexuális irányultságú önmutogatókat is. Hol ligetvédőkként, máskor pedagógusként, megint máskor egészségügyi dolgozókként jelennek meg ezek a botor és a nemzetközi, azaz internacionalista liberális pártok szolgálatában jól megfizetett tüntetők, s már minden társadalmi rétegbe berágták magukat, mint a szú vagy más féreg, hogy rombolhassanak, hogy ártsanak, hogy megsemmisítsenek. (Egyházi részről a váci püspök rúgott hatalmasat a magyar keresztény népbe, amikor a kihalt magyar falvak migránsokkal való feltöltését javasolta…)

A Helsinki Bizottságos és egyéb elmeháborodott és/vagy aberrált tüntetők embertelennek tartják a határőrzés megerősítését, mert szerintük az ellenőrizetlenül, minden törvényt figyelmen kívül hagyva hazánkba betörők emberi jogai előbbre valók, mint a magyar emberek jogai, biztonsága…

Hírdetés

A világ és ebben Magyarország helyzete is olyan drámaivá vált az utóbbi hónapokban, belső és külső ellenségeink miatt, hogy aligha elkerülhető a megtisztító és mindent újrateremtő katarzis. Lett légyen az háború vagy más súlyos megpróbáltatás. Mert amíg hiszünk a mindent megszépítő óránként ismételt hazug rádiós-hírekben, amíg hiszünk a pártok saját érdekeit szolgáló kommentárokban, más pártok ellen irányuló aljas hazudozásokban és rágalmakban, amíg mindent elfogadunk, ha olyan mondja, akinek elődeit joggal és kötelezően tiszteltük… nos, addig semmi nem változik. Addig folytatódik az elmebetegség, amelyben nem nevezhető a cigány cigánynak, a zsidó zsidónak, s a fekete is csak most, a dallasi merénylet után lett ismét feketévé… az „afroamerikaiból” visszaváltva. Igaz, a nigger – azaz, az igazi nevük – még nem került újra a címlapokra.

A világ megváltozott, de a régi beidegződések jelen vannak, és ismét háborút generálhatnak… Hiszen, hogyan lehetne egyezség a lengyelekkel, akik az oroszoktól – történelmi tapasztalataik alapján – joggal félhetnek? Hogyan szerethetők mi Magyarok az amerikaiakat, amikor évek, évtizedek óta komoly sérelmeket okoz nekünk az amerikai diplomácia, sértegetve és alázva Magyarországot és a magyarságot? Hogyan juthatnánk egyezségre Decebal bocskoros utódaival, akik máig rettegnek a magyar irredentizmustól, mert tudják, mi az övék és mi nem, s hogy az erőszakkal tönkretett dolgokat a természet előbb vagy utóbb, ha kell szintúgy erőszakkal, de visszarendezi? E rettegésük és egyéb vélt politikai előnyszerzés okán ma ők tették ki magukat a legveszedelmesebb helyzetnek azzal, hogy számolatlanul engedik be a NATO nehézfegyverzetét Moldvába és Havaselvére. Egyet azonban ez az esztenán kigondolt történelmű vlach horda sem tud: – Az amerikai politika nem keresztény politika, s mint ilyen, nincs benne senki és semmi iránt szánalom. Ha az USA érdekei úgy kívánják, azt tesz Romániával, amit akar. Mert nem különb a  szavatartásban az USA, mint Romulus és Rémusz dáciai mostohatestvérei,  csak sokkal erősebb… és ezáltal gátlástalanabb is.

Nem látszik kialakulni tehát, egy olyan „bombabiztos” szövetség a volt szocialista országok között, amely megakadályozhatná az USA és a NATO tervezett Európát kiirtani akaró háborúját. Ismét rossz oldalon állunk, mi magyarok is, hiszen kivételesen nem Putyin veszélyezteti az európai békét, hanem az USA. Az európai államok vezetői pedig engednek a zsarolásnak, az amerikai túlhatalomnak, amely hagyja saját érdekében meghalni gyermekeinket, a nemzetállamok jövőjét, az európai kultúrát. Kereszténységről már nem is beszélek… hiszen az is ezer szilánkra törik hamarosan…

Mit olvashatunk a Szentírásban a háború okozóiról?  

  „a zsidó is, a pogány is egyaránt alá van vetve a bűnnek. Meg van írva: „Nincs igaz egy sem; nincs, aki értene, nincs, aki Istennel törődne. Mind tévelyegnek, romlásra váltak valamennyien, egyetlenegy sincs, aki jót tegyen. Tátongó sír a torkuk és nyelvükkel csalárdul szólnak, áspisok mérge ajkaik alatt. Szájukat lepi keserűség, átok, a vérontásra, arra gyors a lábuk. Romlás és balság jár útjukon, a béke útja idegen nekik, az Isten félelmét nem ismerik.” Mi pedig tudjuk, hogy bármit mond a törvény, a törvény alatt élőnek mondja, hogy némuljon el minden száj, s az egész világ bűnösnek vallja magát Isten előtt.” (Róm.3. 10–18)

Mit tehetünk tehát abban a korban, amelyben élünk, és amely egyre inkább vesztünk okozójának tűnő korszakká süllyed? Nem sokat. Hiszen az események felettünk döntetnek el, mi csupán statisztálunk és áldozatokká válunk.

Hitünket megtartva azonban, imádkozhatunk vezetőinkért és kérhetjük a Mindenség Urát, adjon vezetőinknek – akikben megbíztunk és a kiket támogatunk –. erőt, tisztánlátást, kitartást. Önmagunknak pedig hitet, békét, az Isten iránti hűség kegyelmét és irgalmat…

A baj tehát nagy. Nem ismerjük az igazságot e lopakodó gyilkos háború kitalálóinak ördögi szándékait illetően, de a nyomás is hatalmas lehet a nemzeti kormányokon, ha kénytelenek voltak belemenni e hazug és ránk erőltetett amerikai casus belli-be. Ma már csak azért imádkozhatunk a fentieken kívül, hogy legyen velünk az Úr, és Putyin bölcsebben döntsön, mint a liberális, Sátánt követő, „demokráciát exportáló”, tömeggyilkos amerikai politika… Mert a fenyegetettség ma nem Moszkvából, hanem Washingtonból fenyegeti a világot…

Stoffán György

The post Világégés – prolongálva appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »