Szent Mihály-évet hirdetett az ukrán katolikus püspöki konferencia 2024-re

Szent Mihály-évet hirdetett az ukrán katolikus püspöki konferencia 2024-re

Az Ukrán Római Katolikus Püspöki Konferencia 2024-et Szent Mihály arkangyal liturgikus évének nyilvánította, melynek meghirdetése alkalmából Vitalij Szkomarovszkij érsek, a konferencia elnöke pásztorlevelet küldött az ukrajnai híveknek.

Kedves Testvéreim!

Az imában felismerve az idők jeleit, és elmélkedve azon, hogy Krisztus tanítványaként hogyan legyünk jelen Ukrajnában, mi, az ukrajnai római katolikus püspökök, a következő liturgikus évet Szent Mihály arkangyal évének nyilvánítottuk.

A sok szép és méltó ötlet közül ez a gondolat fejezi ki leginkább azt a törekvésünket, melyet Szent Mihály Arkangyal küldetése és neve hordoz magában: „Ki olyan, mint az Isten!”

A Szentírásban a Jelenések könyvében olvassuk: „Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. (…) Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le az ördög nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra” (Jel 12, 7–9, 12b).

A Jelenések könyvének e részlete nagyon időszerű most a mi életünkben, hiszen a lelki harcainkon kívül országunk már tíz éve küzd az orosz betolakodó ellen, aki háborút indított földünkön.

A támadó viselkedése és magatartása kétséget kizáróan megmutatja, hogy ki áll az igazságtalanság és a kegyetlenség mögött. Fellelhető benne az „ősi kígyó” minden jele: a halál, a rombolás, a hazugság, a manipuláció, az ember iránti gyűlölet, az élet és a méltóság sárba tiprása. Nehéz felfogni vagy leírni a pusztítás összes következményét és az átélt fájdalmat, szenvedést. És ez csak a harcvonal egyik része.

Tanúi lehetünk annak, hogy a modern embernek eltorzult a saját magáról, a családról, az emberi élet értékeiről, a munka értelméről és az anyagi javakról alkotott elképzelése. Az ember, miközben a fejlődésnek csak a vízszintes irányára és a fogyasztói szemléletre összpontosított, elfelejtette, hogy mit is jelent valójában embernek lenni. Mindez Isten akarata megtagadásának és elutasításának következménye. Pedig az Isten azért teremtette és váltotta meg az embert, hogy éljen és boldog legyen.

Hírdetés

A hitehagyás és a szembenállás egyre radikálisabb formát ölt, ráadásul az ember törvényhozási szinten is igyekszik megszilárdítani álláspontját. Úgy tűnik, hogy nemcsak elutasítja az Istent és az ő megváltó szándékát, hanem ezt még törvényben is rögzíteni szeretné.

Tanúi vagyunk a Krisztus Egyháza elleni támadásoknak, az istentelen javaslatok erőltetésének, az egyházi megnyilvánulások elferdített értelmezésének, melynek az a célja, hogy kételkedést, bizalmatlanságot szítson, és eltávolítsa az embert az élet legfőbb forrásától, Istentől, akinél az emberi szív minden kérdésére megtaláljuk a választ.

Még sok példát hozhatunk arra, hogy az ember hogyan veti el Istent a gonosz sugallata hatására, mintha a sátánnal együtt azt mondaná: „ne az Istent”, „ne Isten szerint”, hanem ahogyan „én akarom”. Pásztorlevelünknek az a célja, hogy tudatosuljon bennünk a lelkünkért vívott harc. Nemcsak értenünk kell, hogy mi történik, hanem azt is tudnunk kell, hogy mit tegyünk. Hiszen mindegyikünk, akár tudatában van, akár nem, akár akarja, akár nem, valamelyik oldalnak a harcosa. Nincs harmadik, semleges oldal!

Jézus Krisztus nevében meghirdetjük tehát a Szent Mihály-évet, és arra hívunk téged, kedves testvérem, hogy állj az Isten, az Élet, az Örök Boldogság Szerzőjének oldalára! A „Csak az Úr akarata legyen meg!” felkiáltással haladjunk az élet útján! Elmélkedéseink és imáink újítsák meg szívünket és buzdítsanak az Isten iránti, megalkuvás nélküli hűségre. Döntéseinket a „Ki olyan, mint az Isten?” jelmondat vezérelje. Csak így válunk méltóvá arra, hogy részt vegyünk Szent Mihály arkangyal és a mennyei sereg győzelmes csatájában. Részvételünk pedig buzgó imánk által nyilvánuljon meg, melyben Égi Pártfogónkat kérjük hazánkért.

Ó, Mária, Isten Anyja! A te életed az Úrnak kimondott tökéletes „igen” volt. Arra hívsz bennünket, hogy „tegyünk meg mindent, amit mond” a te Szent Fiad, Jézus Krisztus! Kérünk Téged, imádkozz érettünk, és segíts bennünket abban, hogy hűségesek maradjunk Krisztushoz!

Feléd irányítjuk tekintetünket, Szent Mihály arkangyal! Kérünk, hogy te légy „Isten iránti hűségünk védőpajzsa”, irányítsd az Ukrajnában élő emberek szívét, amelynek te vagy védőszentje, és egyedül Isten a birtoklója. A sátánt és a gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Szent Mihály Arkangyal, könyörögj érettünk!

+ Vitalij Szkomarovszkij, az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »