Pók Katalin: Jim Carrey beszéde és a migránsok ügye

Pók Katalin: Jim Carrey beszéde és a migránsok ügye

Jim Carrey színész és komikus meglepő keresztény üzenetet mondott volt bandatagok csoportjainak és raboknak Los Angelesben, a Homeboy Industries-ben – írta a Christianheadlines.

Mondhatta volna az Európa határait átlépő migránsoknak is. Így kezdte:

“Ti hősök vagytok és csodállak benneteket. Amikor átléptetek ezeken az ajtókon, akkor eldöntöttétek, hogy szeretnétek részesei lenni ennek a családnak. Eldöntöttétek, hogy túl akarjátok lépni a határaitokat, a sötétséget magatok mögött szeretnétek hagyni és ilyen döntéseket hozni csak a bajnokok képesek.”

Gondoljunk a gumicsónakon csüngő, vagy a szárazföldi határok előtt megjelenő tömegekre, akik éppen elhagyták zűrzavaros hazáikat. Olyan hazákat, ahol napirenden van a permanens gyűlölködés, mert az egyik síita, a másik szunnita, vagy napi szinten ölnek meg keresztényeket Krisztus hite miatt. Ahol a férj, vagy a vallási tanács asszonyokat ölnek, vagy épp apa a lányát, mert egy fiatalemberre emelte alázatosan lesütött tekintetét. Esetleg nem takarta el teljesen az arcát, vagy egyedül mert menni valahová. Egyszóval, ahol tombol a vérbosszú, a gyűlölködés, a félelem, a megalázás és gyilkosság.

“Úgy gondolom, hogy a szenvedés üdvösséghez vezet. Valójában ez az egyetlen módja, amit valahogy el kell fogadnunk, nem szabad tagadnunk, és éreznünk kell a szenvedéseinket és veszteségeinket is. Aztán két választás közül döntünk. Vagy úgy döntünk, hogy átsétálunk a harag kapuján, ami bosszúhoz vezet, amely önbántalmazáshoz és mások bántalmazásához vezet. Vagy a megbocsájtás kapuján megyünk át, amely kegyelemhez vezet” mondta Jim Carrey, majd így folytatta: „Az, hogy ti most itt vagytok, rámutat arra, hogy azt a döntést hoztátok, a megbocsájtás kapuján mentek át a kegyelem felé, csak úgy, mint ahogyan azt Krisztus is tette a kereszten.”

Ti migránsok és menekültek! Ugye megbocsájtotok nagyapáitok gyarmatosítóinak, és az „arab tavasz” kirobbantóinak, amivel káoszba döntötték országaitokat? És ugye megbocsájtotok egymásnak, hogy ne gyűlölje többé egymást a síita és a szunnita, hogy Európa ne váljon Közel-Keletté, ha már itt vagytok a keresztények között, a Jézus-i megbocsájtás országaiban? És ugye megbocsájtotok asszonyaitoknak, ahogy Jézus tette, hiszen reméljük megtanuljátok tőle: „Az dobja rá az első követ, aki sohasem vétkezett!” És ugye megbocsájtotok lányaitoknak, ha leveszik az arcukat takaró csadort, hogy az európai gyerekek meg ne rettenjenek, és ne nézzük őket fegyverrejtegető terroristáknak? És ugye megtanuljátok a szelídséget, ahogy Jézus mondta: „Én szelíd és alázatos szívű vagyok, legyetek ti is azok!”. Ugye leszoktok az ártatlan járókelők gyilkolásáról, hiszen hallottátok Isten parancsát: „Ne ölj!” Hallhatjátok itt a keresztény tanítást: „Szeressétek egymást!

Jim Carrey így folytatta mondandóját Jézusról:

„Borzasztóan szenvedett és teljesen össze volt törve, kétségbeesettnek és elhagyatottnak érezte magát, ahogyan ti is éreztek most. És akkor hozott egy döntést. A döntése pedig az volt, hogy azokra az emberekre, akik ezt a szenvedést okozták neki könyörülettel és megbocsájtással tekint, és ez az, ami megnyitja a Mennynek kapuit mindannyiunk számára. Ezt kívánom mindnyájatoknak, csakúgy, mint magamnak.”

Ja, hogy ti nem tisztelitek Jézus Krisztust, mint a világ Megváltóját? Hogy megölitek azt, aki kezébe fogja a Bibliát? Hogy halál vár arra, aki Jézust szereti? De hát átléptétek a határt, miért nem felejtitek el a sötétséget? Nem mi hívtunk benneteket Európába, ti tolakodtok közénk és akartok velünk (?) élni, ezért nektek kell elfogadni a mi szabályainkat, nem pedig magatokkal hozni azt a kínt és szenvedést, amely elől “menekültök”!

• ha szelíden és alázatosan kértétek volna a bebocsátást, mint menekültekhez illik, ahogy a mi ötvenhatosaink kérték egykor a világ országait,

Hírdetés

• ha nem vetettétek volna meg szendvicseinket és ételeinket, mint ahogy éhes menekült sohasem teszi,

• ha vakság borult volna ránk és nem látnánk, mit tesznek „hittestvéreitek” az egész világban, ahová betették a lábukat,

• ha nem ismernénk „hittestvéreitek” véres öldökléseit, no go zónáit, a kegyetlen saría törvény sötétségét,

• ha megsüketültünk volna, és nem hallanánk naponta „hittestvéreitek” erőszakos tetteit, a terrorizmust és a nők megbecstelenítését,

• ha vakságunkban és sötétségünkben nem látnánk egyre növekvő követeléseiteket, gomba módjára szaporodó családjaitokat négy feleséggel, akiket nekünk kellene eltartani, miközben ti köszönet helyett, gyűlöltök minket…

… akkor, de csakis akkor azt mondanánk nektek, gyertek, ti szegény menekültek! Így azonban csupán a migráns invázió létezik, amelynek épelméjű ember nem nyit ajtót. Ha szelíd, szerényen kopogó, valódi menekültek lettetek volna, keresztény könyörülettel fogadtunk volna be titeket, és elnyertük volna Isten áldását.

De a ti Koránotok, amelyet szent könyvnek neveztek, a vérbosszúra buzdít benneteket: „Ti hívők! Ölés esetén, előíratott nektek a megtorlás: szabad a szabadért, rabszolga a rabszolgáért és nő a nőért.” (2:178). Arra utasít titeket, hogy „ti ne legyetek a zsidók és keresztények testvérbarátai…ők egymás testvérbarátai” (5,52), „öljétek meg őket, ahol csak rájuk leltek… (2,191)”. És azt mondja a Korán a mecsetekről: „Sokak pusztulásáért imádkozunk ott.” (25,14). Mi szeretnénk benneteket szeretni, de ti nem akarjátok. Ha velünk barátkoztok, saját „hittestvéreitek” ölnek majd meg, nemcsak minket, hanem benneteket is.

De befogadnak titeket a bálványimádatba esett népek, a nyugati liberális demokráciák, azok, akik ezt valójában meg is érdemlik. A maguk alkotta vallás, a neoliberalizmus okozza vesztüket, mert Isten helyett e bálványszobrot választották. „Belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak.”(Róm 1-21,22).

Az történik majd velük, ami időtlen idők óta mindig is megtörtént azon nemzetekkel, amelyek bálványimádatba estek idegen népek inváziója emésztette föl őket. „Idegeneket hozok ellened…” (Iz28,7). Isten „Jelt ad egy távoli nemzetnek, és füttyszóval elhívja a föld határairól. S lám, el is jön, sietve, gyorsan.” (Iz, 5,26).

De azokat a valódi menekülteket, akik átestek a kormány szigorú szűrőjén, az egyházaknak pártfogásukba kell venniük a Jézusi szeretet nevében. Mindenkinek más a feladata. „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré.” A kormány védjen és szűrjön, mert Jézus sem fogad be mindenkit az országába ahogyan Böjte Csaba is megfogalmazta. Az egyház feladata pedig a szeretet, a befogadás és evangelizálás. Erre most itt az alkalom! Barsi Balázs atyára kell figyelnünk, aki nem PC nyelvet használ, nem ködösít, mint a liberális bálványvallás a tolerancia nevében. Azt mondta:

“Nem igaz, hogy a hinduk Buddha révén, a muszlimok Mohameddel, a keresztények meg Jézussal üdvözülnek. A Teremtőhöz csak Jézus által juthat minden ember. Ahol nem ellenőrizetlen, óriási muszlim tömegek élnek egy tömbben, ott ezt el lehet mondani, meghagyva a szabad választást. Nyugaton már nem.”

 

The post Pók Katalin: Jim Carrey beszéde és a migránsok ügye appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »