Most érkezett: Az európai emberek többsége egy impulzust vár a magyaroktól – Dr. Eva Maria Barki levele a magyarsághoz

Kedves magyar Barátaim !Dr. Eva Maria Barki

Sorsdöntő  időket élünk.  Majdnem naponta fokozódik a globális és geopolitikai feszültség.  Háború van az európai nemzetek és népek ellen. Meg akarják semmisíteni a nemzetállamokat  egy globalizált, marginalizált és homogenizált társadalom létrehozása céljából. Az Európai Bizottság alelnöke Frans Timmermans azt mondta, hogy a jövő egy egységes  populáció, egységes szuperkultúrával és a migráció ennek a célnak szolgál.

Magyarország Európában az egyetlen ország, amely ezeknek a törekvéseknek ellenáll.  Emiatt támadják Magyarországot. Ismét gyarapodnak a magyarellenes nyilatkozatok a politikában és a negatív cikkek a médiában. Egy ilyen írás  a volt magyar szocialista gazdasági miniszter dr.Csillag cikke (ennek összefoglalója lejjebb olvasható szerk.), amely  az osztrák “Die Presse-ben” jelent meg. A Die Presse visszautasította a kommentáromat, mert a magyar Nagykövet Úr már hozzászólt. Két kommentár a magyarok mellett  túl sok volt a Die Pressének. (lejjebb olvasható a kommentár szerk.)

Kedves magyar barátaim, holnap adódik a ritka lehetőség, hogy kimutassák a véleményüket, hogy megmutassák, Brüsszel a népek akarata ellen ne hozzon határozatokat, hogy mutassák,  a szabadságot és a nemzeti jogokat nem hagyják megsérteni. Élni kell ezzel a fontos lehetőséggel, részt kell venni a népszavazáson és Brüsszelnek egy nagy NEM-el kell válaszolni  az eddigi politikájára. Az európai emberek többsége is várja ezt a magyar impulzust.

Elképesztő milyen agresszíven és hazugságokkal – sajnos Magyarországon is –  állnak ellen a referendumnak hamis Európa baráti jelszavakkal.

Kedves barátaim, a NEM  egyáltalán nem Európa ellen szól, hanem éppen ellenkezőleg: a NEM szavazással az európai értékeket, a szuverenitásunkat, szabadságunkat és kultúránkat  támogatjuk,  tehát  a megmaradásunkat. Akik a referendum ellen tüntetnek, nem Európáért, hanem egy  globalizált világért tüntetnek.

A Nyugat-európai  migrációpolitika nemcsak megsérti  az európai  értékeket, hanem  megszegik a jogot, súlyos jogsértéseket követnek el. Ha ezt egyszer megengedjük, tovább fogják csökkenteni az alapvető szabadságjogunkat.

Ezért erkölcsi kötelezettség NEM-el szavazni. Mert ha jogot sértenek, az ellenállás kötelező! Nem szabad kihagyni ezt a történelmi lehetőséget. Nemcsak Magyarország sorsáról, hanem  Európa jövőjéről is szó  van.

Bizakodó üdvözlettel:

Eva Maria Barki

Dr. Csillag István  írásának összefoglalása

Az írás címe: “Orbán “illiberális állama  két pilléren nyugszik”. Ez a két pillér a félelem és “a hatalom támasztékául szolgáló intézmények kiagyalt rendszere.”

Amit Magyarországon lehet látni, az az, hogy a  Good Guys ( megjegyzés: a jók) veszítenek és a Bad Guys (a rosszak) nyernek. Nem a  jóléti  állam a cél, hanem a szükségállapot.  Az  ellenzék  léte és néhány   kritikus  újságíró  nem garancia szabad választáshoz. Mert  az ellenzék is csak “a nép kottájából játszhat. És a nép fél.

Egy olyan országban, ahol a foglalkoztatottak ötöde a közszféra alkalmazottja vagy tisztviselője, avagy a köz érdekében álló munkát végez, ahol 2,6 millióan nyugdíjban részesülnek, és az állami támogatásra ráutaltak száma csaknem nyolcszázezer, ott a választásra jogosultak több mint fele a mindenható kormányhoz kötött. Ha 4,3 millió magyar jövedelme közvetlenül az államtól függ, és még a piacból élő 3,2 millió ember is arra kényszerül, hogy a hatalmon lévők felé sandítson, akkor Orbán diktatúrájának nem  kell a rettegett  éjjeli becsengetéssel, munkatáborral  vagy anonim  lejáratással fenyegetnie. Az egzisztencia miatti félelem elegendő.

Az emberek ki vannak szolgáltatva a parlament által hozott   törvényeknek és rendeleteknek     Ezért   könnyű   egy  többséget’  mobilizálni,   amely  támogatja  a kormányt.   Azért   is  volt   alaptalan   a   remény,   hogy   változás   lesz   a   2014-i választások   után,   mert   még  mindig  4,4  millió  ember   kapja a   jövedelmét  az államtól,  ami azt jelenti, hogy a többség függésben van a politikai határozattól. Az emberek   attól   félnek,  hogy  egzisztenciájukat  kockáztatnák   egy  rossz   politikai döntéssel Az arány a piacból élőkhöz 1:3, ami egyedülálló Európában.  A legjobb arány 1:1 lenne.  (Megjegyzés  Dr. Barki: Ausztriában  6  millió ember jövedelme  függ  az államtól   és csak  1,9 millió ember szerez jövedelmet a ,,piacon”, tehát Ausztriában duplán rossz a helyzet l Dr. Csillag egyáltalán tudja miről beszél ? )

A második pillér a kieszelt rendszeren nyugszik, amelyet dr. Csillag a Rákosi és Kádár rendszerhez hasonlít. Mivel Rákosi mondta: “Aki nem velünk van, ellenünk van” és Kádár  mondta  “Aki  nem  ellenünk  van, velünk van”,  mondja  Orbán:”Aki  nincs velünk, nem létezik”.

Ha az uniós pénzek, melyek kizárólag Orbán  és hívei gazdagodását szolgálják, elmaradnak, akkor Magyarországon nem lesz említést érdemlő gazdasági növekedés. Nem igényel hosszú magyarázatot, hogy a brüsszeli pénzekhez  sem a szabad versenyben, hanem az Orbánhoz  való lojalitás alapján lehet hozzájutni.

Csillag következtetése: A felzárkózás Nyugat Európához  a magyarok többségének még hosszú ideig egy Fata Morgana marad.  Tehát az ország még hosszú ideig egy sötét folt marad Európa  közepén.

Kommentár  Dr. Csillag István Miniszter  Úr írásához

Magyar fordítás

Nem meglepő Magyarország egykori szocialista gazdasági miniszterének, dr. Csillag Istvánnak az írása, amely a magyar népet az “illiberális állam” áldozataként mutatja be. A 2010-es áttörés  és Magyarország politikai irányváltása   óta  ugyanis mindent megpróbálnak, hogy a Kormányt  kedvezőtlen színben tüntessék fel, és ebben a törekvésben az ősz mindig újabb hullámot hoz.

Dr.  Csillag kétségbe vonja, hogy a magyar választók, akik szerinte “a múló egzisztenciális biztonság és a zsugorodó szabadság “kutyaszorítójában  vannak”, szabadon hozták meg döntésüket.

A  volt   miniszter   elhallgatja (eltitkolja), hogy   a   szocialista  kormány   2010-es leszavazását, melynek eredményeképpen  a Szocialista Párt 15%-ra  esett vissza és mandátumainak  2/3-át   elveszítette,    egy   1.322    (!)    napig    tartó    maratoni budapesti  tüntetés előzte meg a Kossuth  téren.

Ugyancsak elhallgatja (eltitkolja), hogy ennek oka a békésen demonstrálók  ellen alkalmazott brutális rendőri erőszak, az emberi jogok példátlanul súlyos megsértése, valamint a szocialista miniszterelnök hazugságbeszéde-volt.

Azt is elhallgatja, hogy a szocialista kormányok Magyarországot gazdaságilag teljes egészében  a falnak vezették, és Magyarország 2010-ben ugyanolyan katasztrofális helyzetben volt, mint Görögország.

A gazdasági konszolidáció, az IMF-adósság- ráadásul idő előtti – visszafizetése, és ezáltal az ezektől való politikai és gazdasági függés felszámolása, valamint a csökkenő államadósság ugyanúgy hozzájárultak a konzervatív kormány választási győzelmének megismétlődéséhez,  mint  az  adócsökkentési  program,  a  munkanélküliség csökkentése  11,25%-ról  immáron  4.9%-ra  (augusztusi  állapot),  valamint  a szocialisták által elhanyagolt szociális témák is, különösen a családvédelem.

Azt a vélekedését, hogy a magyar Kormány választási győzelme “a hatalom támasztékául szolgáló intézmények kiagyalt rendszerének köszönhető,  nem magyarázta meg közelebbről Csillag miniszter, miként az sem derül ki írásából, hogy mely intézmények  milyen módon  befolyásolták volna   a választói akaratot,  így e feltevés a fantázia szüleményének tekinthető.

Teljes mértékben helytelen, de érthetetlen is az az állítása, hogy a választók egzisztenciális félelmükben, mégpedig az állami támogatások elvesztésétől tartva választották újra a kormánypártot  2014-ben. Az írás szerzője  nem veszi figyelembe: hét héttel az országgyűlési választások után az európai parlamenti választásokra került sor. Sőt ezeken a kormánypárt még nagyobb arányú győzelmet aratott, éspedig  57,1%-ot és 21 parlamenti helyből 12-t szerzett meg, míg a szocialisták csak 2 mandátumhoz  jutottak. Tehát milyen félelemmel lenne  ez az eredmény magyarázható?

A    magyarok   még   soha   nem   választottak   félelemből,   ez   ellentmondana   a természetüknek. Sőt a magyarak nagyon is érzékenyek választási magatartásukban: a rendszerváltás óta 2 konzervatív kormányt- közöttük az első Orbán-kormányt- és két szocialista kormányt szavaztak le.

-Sokkal inkább az Európai Unió fél. Fél a néptől és a népszavazástól Az október 2- ára kitűzött magyar népszavazás a migránsok kényszerbetelepítéséről ugyancsak oka az újra fellángoló támadásoknak

A Magyarországtól való félelemnek oka is van-;. Magyarországon a szabadság  jelentős alapérték:-Már az 1222. évi magyar alkotmány tartalmazza(ott) mint alapvető elvet: “Hungaria sempre libera”, és benne foglaltatott az ellenállás joga is: “ius resistendi et contradicendi”.   Magyarország  évszázadokon   keresztül  hű   maradt   ezekhez   az elvekhez, példát  mutatott  velük és rendre  kiharcolta őket.  És  ma is tudják Magyarországon: Jogsértés esetén  az  ellenállás kötelező..  Minden  kormányt  és minden hatalmat ezzel a mércével fognak mérni.

Bécs, 2016. szeptember 22.

Dr. Eva Maria Barki

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Aktuális, Hírek, Publicisztika, Valóság


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »