Miniszter betanult szöveget adott elõ!

Szél Bernadett képviselő úrhölgy felvetése jogos volt a Miniszterhez!

A reális zöldek egyetértenek Schmuck Erzsébet az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés bizottsága elnökének a Miniszter úrnak szóló felvetésével!
Keresztes Lóránt képviselő úr kérdésére a Miniszter úr nem adott választ!

A reális zöldek által felkért atomenergetikai szakértő véleménye Süli János miniszter úrnak a a Fenntartható Fejlődés bizottsága előtti meghallgatásáról.

Észrevételek
Süli János Fenntartható Fejlődés Bizottsági meghallgatásához
A tervek késéséhez a miniszter úr három indokot sorolt fel. A manőverező képesség biztosítását, a 0,35 g földrengés állóságot és a kettős kupolát. A manőverező képesség azóta követelmény, hogy a bővítés gondolata egyáltalán felmerült, ezért azt gondolom, hogy ennek szerepelni kellett az eredeti műszaki specifikációban is. Ugyanez a helyzet a 0,35 g földrengés állósággal, már csak azért is, mert Paks-1 blokkjait is ennek feleltették meg a földrengésvédelmi megerősítések során. Nem gondolom, hogy Paks-2 specifikációjában ennél alacsonyabb értéket adtak volna meg. Ugyancsak benne lehetett az eredeti specifikációban a kettős kupola, ugyanis már hosszú ideje ezzel tervezik a védekezést pl. a repülőgép rázuhanással szemben. A miniszter úr által felsorolt három indok tehát nem állja meg a helyét. Nem hivatalos információim szerint az oroszok az eredeti határidőre a leningrádi blokkok terveit adták át (némelyiken még rajta is volt a leningrádi felirat) és ott valószínűleg nem volt követelmény a hivatkozott fenti három tényező. Szél Bernadett felvetése tehát az oroszok (és szerintem Paks-2) felelőssége kapcsán teljességgel indokolt. Mintegy két hónappal ezelőtt az egyik Paks-2-s vezető ismerősömtől hallottam, hogy most adtak át az orosz félnek egy 1500 oldalas követelmény gyűjteményt. Most, a kész tervek eredeti átadási határideje után, amikor Paks-2 Zrt. már hét éve fennáll. Mit csináltak akkor azóta a kiemelt fizetéseikért, nem tartottak folyamatos kapcsolatot a tervezés minden fázisában? A kormányzatot persze mindig úgy tájékoztatták, hogy Paks-2-vel minden a legnagyobb rendben van. Ugyanezt kommunikálják a kormányzat és a közvélemény felé Paks-1 biztonságával kapcsolatosan is.
A határidők tartásában egyébként a jelenlegi nyugdíjas korú vagy már nyugdíjas felső vezetés (miniszter, IG elnök, vezérigazgató) nem igazán érdekelt. Abban érdekeltek, hogy ameddig lehet megtartsák a kiemelkedő jövedelmüket, lubickolva a langyos vízben, utánuk pedig a vízözön. Talán még jobb is nekik, hogy nem történik semmi, mert abban nem lehet nagyot hibázni. Véleményem szerint persze nem fiatal tapasztalatlan vezetésre lenne szükség, de az eredményben még érdekelt, olyan ötven fölötti, tehát kellő tapasztalattal rendelkező és az új blokkok üzembe helyezésekor még aktív korú vezetőkre, akiken a felelőssége egyértelmű és számon kérhető. A menedzsmentnek egyébként szinte minden tagja Paks-1-ből kiszuperált szerencselovag.

Hírdetés

A Duna víz hőfokhoz annyit, hogy a vonatkozó rendelet szerint a kibocsájtási ponttól folyásirányban számított 500 m-es szelvény bármely pontján(nem pedig a miniszter úr szerinti 500 m-es csóvában) a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 fok C-t. Ezt a korlátot az elmúlt időszakban többször is túllépték. Az egyik PEK-es előadásban is hallottuk, hogy nem a bármely ponton mért hőmérsékletet nézik, hanem több helyen mérnek és statisztikai adatokat számolnak a vízügyi hatóság hozzájárulásával! Ez persze csalás, a statisztikai adatokat ugyanis úgy alakítják, ahogy akarják. A blokkokat pedig csak akkor terhelik vissza minimális mértékben, ha ez a számított statisztikai adat eléri a 30 fok C-t, amivel igazából csak gondos üzemeltetőként demonstrálni akarják az előírások betartását. A rendelet szerint egyetlen mérés sem haladhatná meg a 30 fok C-t. Paks-2 belépésével ez a helyzet nyilvánvalóan tovább romlik, még akkor is, ha a Dunába közvetlenül kibocsájtott víz hőmérsékletét 33 fok C-ban korlátozták. Az 500 m-en előírt 30 fok C korláthoz képest ez a 33 fok C is mindenképpen további melegedést fog okozni. Egyébként nem tudom hogyan fogják biztosítani a 33 fok C-os kibocsájtási korlátot a helyi hűtőkkel, ugyanis a több mint 100 köbméter/ másodperces térfogatáramot kellene adott esetben 4-5 fok C-al visszahűteni!

Egyetértek Schmuck Erzsébet azon aggodalmával, hogy „..az engedélyezési dokumentumok szerint a nukleáris hulladék végleges elhelyezése tekintetében részletes engedélyről csak az új erőmű üzembe helyezési engedélyezésekor kell dönteni, ami azt jelenti, hogy addig az erőmű is felépülhet, és ha később kiderül, hogy itt mégis problémák vannak, akkor már egy kényszerpályán vagyunk.”

Keresztes Lóránt kérdésére, miszerint a Paks-1 blokkok meghosszabbított üzemidejében ugyanolyan szigorú biztonsági előírások vannak-e mint alapesetben, nem érkezett válasz. Véleményem szerint írásban sem fog, ugyanis az őszinte válasz nemleges lenne, ami beláthatatlan következményekkel járna. A biztonsági rendszerek üzem közbeni karbantartása és az új üzemeltetési feltételek és korlátok ugyanis sokkal kevésbé szigorúak,mint az eredetiek voltak. A meghibásodások számának növekedését ugyan elismerik, ami öregedő berendezések esetén törvényszerű, csak ezzel nem egyeztethető össze az üzemeltetési feltételek, illetve a biztonsági előírások lazítása.

A válaszában a miniszter úr a csúszás okaként továbbra is a korábban jelzett három tényezőt, valamint a brüsszeli eljárást jelöli meg, az oroszok és Paks-2 felelősségét nem. Paks-2-s vezetőkkel beszélgetve ők minden esetben mosolyogva mondják, hogy ennek az erőműnek a megépítése az oroszok feladata, mintha ők csak kívülálló szemlélődők lennének.
A fix áras szerződésről annyit, hogy a miniszter úr szerint „A brüsszeli Bizottságnak az is egy fontos kimondása, hogy akármennyi, mondjuk, a csúszás, vagy akármennyi plusz műszaki téma merül föl, kivéve a nem láthatót, amit mi a szerződéses feltételekben nem közöltünk, nem tudtunk bemutatni, ettől az ártól érvényesen eltekinteni nem lehet.” Vagyis előre nem látható problémák esetén el lehet térni a szerződéses fix ártól, ez pedig csak megállapodás és papír kérdése.
A miniszter úrnak abban tökéletesen igaza van, hogy „A paksi blokkoknak az a jellegzetessége, hogy ha a hűtővizét elveszti, maga a nukleáris folyamat leáll önmagától, hisz a moderátor a hűtővíz. Az más dolog, hogy a remanens hőt, tehát a megmaradt hőt el kell vonni a reaktorból, tehát a hűtéséről gondoskodni kell…”. A láncreakció leállítása szerintem se szenved csorbát, erre a negatív visszacsatolások előtt ott van még a reaktorvédelem, amit nem lehet kikapcsolni és ráadásul negatív logikás is. A láncreakció leállítása azonban csak az egyike a legfontosabb biztonsági funkcióknak. A másik az üzemanyag hűtése, amit a miniszter úr is említ, a harmadik pedig a radioaktív anyagok kikerülésének megakadályozása. Ezeket a biztonsági funkciókat a biztonsági rendszereknek és berendezéseknek kell ellátni, amelyeket most üzem közben kikapcsolnak karbantartásra és meghibásodás esetén hosszú időn keresztül javíthatják üzemelő blokk mellett, amivel ezeknek a nagyon fontos biztonsági funkcióknak az ellátását kockáztatják.
A válaszaiban egyébként a miniszter úr túl sok új információt nem adott, betanult forma szövegeket adott elő.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »