Milyen fokon áll az éber tudatosságod? Töltsd ki az ÉBER TUDATOSSÁG kvízt?

Milyen fokon áll az éber tudatosságod? Töltsd ki az ÉBER TUDATOSSÁG kvízt?

Napjainkban egyre több ember ébred fel mély álmából, vagyis a formák világából. Egyre többeket érdekel, hogy vajon kik is ők, azaz „Ki vagyok én”? Csupán élettörténeteim, emlékeim, tapasztalataim, gondolataim és szenvedéseim összegződése volnék? Vagy egy titokzatos tudatosság rejtett dimenziója volnék, akit nagymértékben befolyásol a személyes élettörténeteim lármája?

Eckhart Tolle véleménye szerint a jelenlegi tudatosságunk nyit kaput a tiszta tudatosság rejtélyes emberi dimenziójába. Az egyénnek meg kell tapasztalnia a jelen pillanatot, míg az éber tudatossága képessé nem teszi az embert arra, hogy észrevegye a környezeti tényezők által kiváltott gondolatait, érzelmeit és reakcióit.

Az ily módon (éber tudatossággal) teremtett jelen hozza létre a nyugalom és a belső béke érzését. A lankadatlan tudatos figyelem indítja el annak a színeváltozásnak a spirituális folyamatát, amely az éber tudatossághoz, új látószöghöz és a megfigyelés új módozataihoz vezeti az embert. Ez a folyamat – az egyén tudatosságának megváltoztatása által – az individuum egész személyiségét átváltoztatja.

A tudatosság átalakulása, a spirituális tudatosság kezdete nem más, mint amikor az ember átéli, hogy ő egy olyan tudat, amely érzékeli az egó működését. Tolle-nak az a véleménye, hogy amikor az ember tudatába kerül annak, hogy ő gondolkodik, akkor az ezt megtapasztaló tudat nem része az ember gondolkodásának. Ez a tudat egy másik dimenziója.

A spirituális ébredés az ember számára annak a képességét jelenti, hogy „tisztán látja, hogy amit érzékel, átél, gondol vagy érez, az nem azonos azzal, aki”. Mihelyt az ember felismeri, hogy ki nem ő, rögvest érkezik annak felismerése, hogy valójában ki ő: „A tudat fénye, melyben az észlelések, az élmények, a gondolatok és az érzelmek jönnek-mennek (áramolnak). Ez a háttérben lévő tudatosság a mélyebb, valódi én.”

A legfontosabb akadályozó tényező ebben a folyamatban az egó. Ez azt a szokásos, általános „én”-t jelenti, aki azt a gyakori hibát ejti, amely a személyes én-azonosságába vetett hitben gyökerezik. Ez az illuzórikus én a gondolati folyamatoknak, az emberi kapcsolatoknak és a valóság értelmezésének lesz később az alapja. Csupán a jelen pillanat tudatossága képes véget vetni az illuzórikus önértelmezésnek és felemelni az ember tudatosságát egy magasabb, spirituális szintre.

Eckhart Tolle úgy véli, hogy ez az éber tudatosság már megjelent az emberiség egy kis, de gyors iramban növekvő részénél.

Te már felébredtél?

Mindössze annyit a teendőd, hogy kitöltöd a következő ÉBER TUDATOSSÁG kvízt!

Az Éber Tudatosság kvíz egy tudományos kutatási módszer kifejlesztésének szigorú kritériumai szerint lett összeállítva.

A kvíz eredményei csakis abban az esetben tükrözik a valóságot, ha őszintén válaszolunk a kérdésekre!

Töltsd ki az ÉBER TUDATOSSÁG kvízt!

Kérlek, alaposan olvasd el az összes állítást és azt az alternatívát válaszd, amely a legjobban írja le az érzelmeidet és a viselkedésedet minden egyes esetben számmal jelölve a következő kritériumok szerint:

Skála: 1 = soha vagy majdnem soha; 2 = ritkán; 3 = néha; 4 = a napok többségében;  5 = minden nap; 6 = naponta többször

1.) Úgy vélem, hogy a gondolataim folyamatos áramlása ismétlődő és haszontalan.

2.) Gyakran fog el öröm és nyugalom minden különösebb ok nélkül.

3.) Úgy érzem, nem vagyok képes megtalálni önmagamat (rátalálni önmagamra) a külsődleges dolgokban (ház, autó, pénz).

4.) Úgy gondolom, hogy a gondolataim és az érzelmeim csupán töredékei annak, aki valójában vagyok.

5.) Úgy vélem, hogy a testem külsődleges formája mögött belső életerő, egy intenzíven eleven energiamező található.

6.) Úgy gondolom, hogy az engem körülvevő dolgoknak – még az életteleneknek is – lelkük van.

7.) Nem reagálok a gondolataimra és az érzelmeimre, csupán hagyom őket megtörténni.

8.) Úgy hiszem, hogy sok dologban igazam van, de mások nincsenek tudatában ennek.

9.) Könnyen megsértődök.

Hírdetés

10.) Beszélgetések során azért emlegetem a birtokomban levő dolgokat, hogy értékesebbnek tűnjek mások szemében.

11.) Úgy érzem, semmi sem elég nekem, mindig többre és különbre vágyok.

12.) Terhesnek érzem, amit éppen csinálnom kell.

13.) Hajlamos vagyok eltűnődni az általam elszenvedett sérelmeken.

14.) Úgy gondolom, hogy meggondolatlan és elégedetlen vagyok.

15.) Hajlamos vagyok másokra panaszkodni.

16.) Úgy gondolom, hogy én a gondolataim és az érzelmeim mögött meghúzódó tudat vagyok.

Az ÉBER TUDATOSSÁG Kvíz a Jelen három dimenzióját tárta fel:

Lefokoznak az egó funkciói Az egóműködések meghaladásaÉber tudatosság a jelenben

A kvíz kiértékelése

Első lépésként összegezd minden egyes dimenzió eredményét.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy melyik elem, melyik speciális dimenzióhoz tartozik:

Lefokoznak az egó funkciói: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Az egóműködések meghaladása: 1, 3, 4, 7

Éber tudatosság a jelenben: 2, 5, 6, 16

A következőképpen értelmezheted a kvíz során elért eredményeidet:

 

Lefokoznak az egó funkciói

8-21 pont: Kicsi egód van, ami már szinte alig létezik. Nem ragaszkodsz igazán ahhoz, hogy a vitákban neked legyen igazad. Együtt érző vagy másokkal. Általában véve nyugodt, kiegyensúlyozott vagy és elégedettséggel töltenek el a téged körülvevő dolgok, s ahogy folynak az események. Nem vágyódsz elismerésre.

22-35 pont: Egónak átlagos ambíciói és óhajai vannak.

36-48 pont: Nagy egó tulajdonosa vagy, s hajlamod van arra, hogy csak neked lehet igazad, míg másoknak nem. Sértődékeny vagy, ha nem fogadják el az igazadat. Sokszor vagy meggondolatlan, elégedetlen, mindig többre és másra vágysz. Szereted magadat tárgyakkal körülvenni, amelyekről azt gondolod, hogy értékesebb színben tüntetnek fel.

Az egóműködések meghaladása

4-10 pont: Teljesen azonosítod magadat a gondolataiddal és az érzéseiddel. Eddig még nem győzted le magadban az egó működését. Számodra a valóság kiértékelésének alapja az egó, s az azt alkotó tartalmak.

11-18 pont: Néha már képes vagy meghaladni az egó működését. Jelenleg a külvilágban megjelenő tértudatosság befolyása alatt állsz, képes vagy látni és érzékelni a gondolataid közömbösségét és a belső érzelmi káoszt. De az ilyen pillanatok gyorsan tovaszállnak, s az egóval való azonosulás és annak működése tér vissza.

19-24 pont: Már meghaladtad az egó működését. Többé már nem azonosítod magadat a gondolataiddal és az érzéseiddel, a tér-tudatosságod már belül jelenik meg. Képes vagy látni, hogy nem tudod önmagadat megtalálni a külvilág dolgaiban, következésképpen megpróbálod lényedet kiterjeszteni a gondolataid és az érzéseid mögé.

Éber tudatosság a Jelenben

4-10 pont: A Jelen, az Éber Tudatosság még nem működik hatékonyan az életedben. Még mindig fokozottan azonosítod magadat az egóddal, az adja az identitásodat, az önmagaddal való azonosságtudatod alapját. Energiáid nagy részét elsődlegesen a figyelem megszerzésére és a formák világának megismerésére fordítod.

11-18 pont: A Jelen, az Éber Tudatosság már ébredezik benned. Vannak olyan pillanatok, amikor formát ölt az életedben. Azonban, ezek csupán múlékony pillanatok, az egó rövid időn belül visszatér és követeli érdekeltségét.

19-24 pont: A Jelen, az Éber Tudatosság már jelen van az életedben és egyre inkább hat. Érzed és átéled a testtudatosságot, a belső életed teljességét és az egyre intenzívebb energiameződet, amely a testedben található. Egyre jobban gyengülnek a formák világához kapcsolódó énképeid.

Ne feledd ez csupán egy játék!

A kvíz eredményei csupán akkor tükrözik a valóságot, ha annak elemeire őszinte válaszokat adtál!!!

A cikk Frank Wanderer tollából született.

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Boldog napot!


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »