Migrációs helyzet 1904-ben: "a kivándorlás egyik fő oka a Galícia felőli tömeges bevándorlás"

De persze akkor sem hallgattak a vezetők a vidék hangjára…

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET ÚGY IS MINT A GAZDASÁGI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS KÖZPONTJA

2398/1904

Hunyad vmegye Tekintetes Törvényhatóságának, Déva

Midőn az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" az országrészi kivándorlási kongresszusokat rendezte, többek között a kivándorlás egyik főokának jeleztetett ezen kongresszuson, a tömeges Galícia felöli bevándorlás. Ezen idő óta azonban még inkább kiélesedett ezen kérdés, mert Románia felöl is újabb beözönlés történik és pedig éppen olyan nem haszonhajtó elem, mint Galícia felől özönlik reánk. De legutóbbi időben a szabad Anglia is igen szigorú törvényes intézkedéseket hozott a bevándorlás ellen, amelynek éle szintén azon hazátlan elem ellen irányul, amely nem produktív elem ellen országunkban is védekezni kell. Ha Magyarország törvényhozása minélelőbb nem fog gátat vetni a beözönlésnek úgy ezen elem, mint az ígéret földjét, úgy fogja hazánk területét elfoglalni."

In: Hunyad Megyei Prefektúra Levéltára
publikálva: Honismeret, 2010. (38. évfolyam) 2010 / 5. szám

SORSKÉRDÉSEK

A dél-erdélyi székely telepítés 1888-1911 között (László Gergely Pál)


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »