Mesterkulcs a kegyelemhez – Fellinger Károly Aranykulcs című gyerekverséről

Mesterkulcs a kegyelemhez – Fellinger Károly Aranykulcs című gyerekverséről

Halmai Tamás költő, író, irodalmár jegyzetét olvashatják.

KA 2023-as esztendő az egyébként is igen termékeny Fellinger Károly lírikusi műhelyéből több fontos munkát csalt elő. A felvidéki szerzőnek válogatáskötete is megjelent, új versanyagokat is közölt. Ezek közül a Kilátok a fejemből című gyerekversgyűjteményt (Anser Társaság, Hetény) emelem most ki. Annak is egyetlen versét.

Aranykulcs

Van a faluban egy
féllábú koldus,
akit senki sem enged be a házába,
bezárják az ajtót,
mikor ő az utcán ténfereg.
Ha nagy leszek,
szerzek neki egy aranykulcsot,
mert apu szerint
azzal minden zárat
ki lehet nyitni.

A fölütés („Van a faluban egy / féllábú koldus”) a környezet mellett a középponti alakot – a két versbéli szereplő dialógusának tárgyát – nevezi meg; a tíz sor pedig tízparancsolatos etikai tisztasággal emlékezteti az olvasót Arany János Családi körének „béna harcfi”-jára. Előtte is bezárultak az ajtók, számára is csak egyetlen otthon nyitotta meg melegét.

A két ötsoros versmondat a szerkezeti kifejlést egyensúlyossá teszi. A költemény első fele elbeszélő-leíró módon mutatja be a féllábú koldus viszontagságait („akit senki sem enged be a házába”); a második rész az apai tanításból jövőbe mutató, felnőttkort megalapozó vállalást fogalmaz meg: „Ha nagy leszek, / szerzek neki egy aranykulcsot…”

Az apa egyetlen magasrendű motívummal („aranykulcsot”) egyszerre szoktatja gyermeke szívét a mesék igazságához és az evangéliumok igazához: „mert apu szerint / azzal minden zárat / ki lehet nyitni”. (E háromsornyi zárlat nyelvi erélyéhez tartozik, hogy egy szótag híján haikut formáz.)

Hírdetés

Érdemes itt fölfülelnünk a „szerzek” ige többértelműségére. Mert nemcsak a ’kerítek valahonnan’ jelentést foglalja magában, de az ’alkotok, költök’ értelmezésnek is enged. Azaz, miközben a beszélő tervet sző felnőttkorára, költői szinten meg is valósulnak a mondottak, hiszen Fellinger Károly valóban szerez – mégpedig nekünk, olvasóknak – egy Aranykulcs című verset.

Mindebből az a belátás is következik, hogy zárt ajtókat nemcsak kulccsal, de a szépség kultúrájával, más szóval mesei képzeteken és költészeti esztétikumon iskolázott lélekkel is megnyithatunk… – Jézusi nézőpontból: „Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; […] Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” (Máté 25,35–40)

A mű előtt a Koldus, utána Az utcazenész és a koldus című szöveget találjuk. Vagyis a szociális érzékenység – és annak szakrális vetületei – nem alkalmi sajátossága, hanem alapvető része ennek a verskultúrának.

A svéd típusú gyerekversek poétikáját keresztény humanizmussal hangolja „fellingeresre” ez a kiadvány; s ebben Lukács Hajnalka megejtően kedves illusztrációi csodás társnak bizonyulnak.

Kiemelt fotó: Pixabay

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2023. november 19-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »