Megkezdődött az új esperesek beiktatása a nagyváradi egyházmegyében

Megkezdődött az új esperesek beiktatása a nagyváradi egyházmegyében

A hatékonyság és funkcionalitás növelése érdekében szükségessé vált a nagyváradi egyházmegye esperességeinek átszervezése, ami új esperesek kinevezését tette szükségessé. Az elmúlt napokban megkezdődött az új esperesek beiktatása. Az esperesek megbízása öt évre szól.

Az átalakított esperességek élére 2024. január 1-i hatállyal a következő kinevezések léptek érvénybe:

– a váradi esperesi kerület esperese Pék Sándor székesegyházi plébános;
– a bihari esperesi kerület esperese Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános;
– az élesdi esperesi kerület esperese Mlinárcsik János, a nagyváradi szlovák személyi plébánia lelkipásztora;
– az érmelléki esperesi kerület esperese Bogdán István érmihályfalvi plébános;
– a szilágysomlyói esperesi kerület esperese Nagy Tibor zilahi plébános.

Február 5-én, hétfőn Micskén iktatták be hivatalába Bogdán Istvánt, az érmelléki esperesi kerület esperesét. A szentmise főcelebránsa és szónoka, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök úgy fogalmazott: fontos, hogy ott legyünk minden ember körül, hogy a legfontosabbat, az evangélium üzenetét tudjuk közvetíteni nekik. A mi jelenlétünk olyan kell legyen, ami megindítja az embereket, hogy elinduljanak, és próbálják rajtunk keresztül megismerni az örömhírt.

Hírdetés

A szentmisét követően a főpásztor az esperesség papjaival egyeztetett az idei lelkipásztori tervről, a központi és a regionális programokról, amelyek a papi és a plébániai közösségek megerősítését, az ifjúsági és a családos csoportok, illetve a lelkiségi mozgalmak tevékenységének előmozdítását szolgálják.

Az élesdi esperesi kerület esperesét, Mlinárcsik Jánost, a nagyváradi szlovák személyi plébánia lelkipásztorát a nagyváradi vártemplomban iktatta be hivatalába Böcskei László megyéspüspök.

„Az esperesnek kötelessége és joga az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet előmozdítani és összehangolni; ügyelni, hogy kerületének klerikusai állapotukhoz illő életet éljenek, és feladataikat szorgalmasan ellássák; gondoskodni arról, hogy a vallási szertartásokat a szent liturgia előírásai szerint végezzék.” (Egyházi Törvénykönyv 555. kánon)

Forrás és fotó: a nagyváradi egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »