Márton Áron tiszteletére bemutatták a Transylvania Catholica című albumot Gyulafehérváron

Márton Áron tiszteletére bemutatták a Transylvania Catholica című albumot Gyulafehérváron

Márton Áron püspökké szentelésének 85. évfordulója előtti tisztelgésként készült el a Transylvania Catholica című album, melyet Ádám Gyula fotói díszítenek, és melyhez Lázár Csilla válogatott Márton Áron-idézeteket. Az albumot Kovács Gergely püspökké szentelésének negyedik évfordulóján, február 22-én mutatták be Gyulafehérváron.

„A főegyházmegyénket 1938 és 1980 között vezető »emberkatedrálisra« ma is úgy tekintünk mint a Mindenható ajándékára” – e szavakkal emlékezett és emlékeztetett Kovács Gergely érsek nagy elődjére, Márton Áronra. Az egykori gyulafehérvári püspök szentelésének 85. évfordulójára készült a Transylvania Catholica címet viselő album, amely Ádám Gyula fotóival a főegyházmegye különböző tájaira, ünnep- és hétköznapjaiba vezet el, és amelyhez Márton Áron-idézeteket válogatott Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója. 

– olvassuk a kötet legutolsó Márton Áron-szövegében, és ez a mondat akár Ádám Gyula ars poeticája is lehetne. Vagy lehetne az idei, az imával megújuló közösség éve mottója a főegyházmegyében. Vannak ilyen kivételes találkozások, amikor a gondolatok időket és tereket áthidalva üzennek nekünk. Én abban bízom, ha nyitott szívvel nézik, olvassák, sok ilyen kivételes találkozásban lesz részük az albumot lapozgatva” – mondta Lázár Csilla az ünnepi könyvbemutatón.

A Transylvania Catholica című album bemutatása a főegyházmegye hitéletét és örökségét érzékelteti. Kovács Gergely érsek elmondta, a nemrég megjelent kiadvány szívügye, a főegyházmegye életének képes bemutatása és háromnyelvű szövege országhatárokon belül és kívül élőknek megmutatja az erdélyi ember múltját és jelenét.

A bemutatón a kötet létrehozásán fáradozó, a Márton Áron-idézeteket a fotókhoz válogató Lázár Csilla elmondta, mennyire hálás mindazért, amit ez az album megjelenít. Hálás a Jóistennek azért, hogy itt élhet, és egy olyan katolikus közösség tagja lehet, amely ugyan gyakran próbára teszi, de mindig megtartja, és ünnepeiben újra és újra felemeli. „Hálás vagyok a bizalomért érsek atyának, hogy közreműködhettem a kötet szerkesztésében, hálás vagyok Marton József professzornak, hogy Márton Áron püspök hagyatékának gondozásával és közkinccsé tételével lehetővé tette, hogy Áron püspök támaszunk és szellemi-lelki erőforrásunk lehessen minden élethelyzetben.”

Ádám Gyula képeit méltatva Lázár Csilla így fogalmazott: egyedi és utolérhetetlen módon tudja megmutatni mindazt, amiért nap mint nap hálásnak kell lennünk: a páratlan szépségű természeti kincseket, az egyházi, kulturális örökségünket, a mindennapok szürkeségéből minket újra meg újra kiemelő egyházi ünnepeket, a megtartó közösségeinket, a csodálatos gyermekeinket, az egyháziak és világiak áldozatos, teremtő és megszentelő munkáját, a kegyelmeket, amelyeket érdemeinken felül kapunk nap mint nap.” 

Hírdetés

A Transylvania Catholica kötet erénye a „szép és lelkületet is sugárzó” képek mellett az, hogy háromnyelvű szövegeinek köszönhetően a főegyházmegyébe látogatók az album segítségével később is fel tudják idézni az itteni életet.

„Ádám Gyula képei egyenként remekművek, mindegyik egy sűrített világ, egy-egy pillanatképbe rögzített izgalmas és titokzatos történet” – mondta Lázár Csilla. Az album legrégebbi képe 1985-ből való, legfrissebb pedig a kolozsvári helyreállított Mária-oszlopot ábrázolja. Láthatók tájak, épületek, festmények, szobrok, nevezetes helyek és ünnepek, és arcok: papok, szerzetesek, világi szolgálattevők arcai. Mindezek a gondosan és találóan válogatott idézetekkel olyan összhangot teremtenek, hogy maguk az alkotók is elmondták: néha megtörtént az a csoda, mintha Márton Áron mondatai szülték volna a fotográfiát, mintha a képeket látva ihletődött volna a nagy püspök.

A kötet a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kiadványa, mely megrendelhető az érsekségen.

Fotó: Pasca Szilárd, Kováts Álmos, Bodó Márta

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »