Már megint a Heller, de most nem mackóban és nemi aktust akarva

Már megint a Heller, de most nem mackóban és nemi aktust akarva

Heller és az antimarxizmus! – írtam nem is olyan régen. A kiváló Lukács-tanítvány Heller egyszer úgy tartott órát hajdanában az egyetemen mackóban, hogy bejött és azt mondta: „Gyerekek, b@szni kell, az a legjobb a világon.” Igen, így, szóról szóra. És csak azután Lukács Györgyöt olvasni. No meg őt magát. Akiből lehet vizsgázni az egyetemen – véletlenül éppen őnála.

Magyar Menedék - Ősmagyar

Mindezek jutottak ismét eszembe, amikor a Mazsihisz honlapja május 12-én születésnapján Hellert köszöntötte. Ebben olvassuk:

„A század legnagyobb – bár sok szempontból végtelenül problematikus – magyar filozófusa, Lukács György tanítványi köréhez csatlakozik, onnan tűnik ki már egészen nagyon korán.”

Hja, Lukácsnál nagyobb nem lehet senki. Hozzá képest még Heller is kisebb. Lukács hát a mester, Heller a tanítvány. De e tanítvány ma már mester, még ha ma már nem is tesz szexuális ajánlatokat tanítványainak mackóban. No de nézzük csak a születésnapi köszöntőt!

„Érdemi marxista filozófiai teljesítménye ahhoz a munkához járul hozzá, amely a marxizmust újra akarja értelmezni az emberről szóló filozófiai tudásként. Eszerint a marxizmus radikalizálja a modernitásnak azt a programját, hogy az ember – eredendő, születési kötöttségeitől függetlenül – azzá lehet, amivé teszi magát. A marxizmus így az ember kiteljesedését, igazi önmagává válását, az elidegenedés, eldologiasodás megszűnését ígérte. Ez a forradalom a reneszánszban kezdődött, nem véletlen, hogy Heller egyik legfontosabb könyvének A reneszánsz ember a címe.”

Zagyvaságok zagyvaságok után. Szinte szóra sem érdemes. Aki hát nem marxista, nem is igazán egyéniség. Jó tudni ezt. Ami pedig a reneszánszt illeti: ehhez is éppannyira értett, mint Arisztotelészhez, akiről művei ismerete nélkül írt egykor könyvet. Ám ez még nem minden:

„A marxizmus „reformja” egyre nyilvánvalóbban vált a rendszer, a létező szocializmus kritikájává Heller és társai munkáiban, a Lukács-iskola egyre gyanúsabb lett. Heller nyíltan is színt vallott 1968-ban, miután Csehszlovákiát megszállták a Varsói Szerződés, így Magyarország csapatai. Tiltakozó nyilatkozatának 5 év múlva lettek komoly következményei: az 1973-as „filozófus-per” lényegében betiltotta a marxista filozófiát Magyarországon, Helleréket emigrációba kényszerítette.”

Micsoda? 1973-ban Heller miatt betiltották a marxista filozófiát hazánkban? Akkor mit tanítottak helyette? Platonizmust? Netán tomizmust? Ámde hagyjuk a kérdéseket, illetve a vitát a mazsihiszesekkel. Velük vitázni olyan, mint egy galambbal sakkozni. Ledönti a bábukat, rárondít a táblára, aztán boldogan ugrál, hogy ő nyert…


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »