Krisztust követni a világért kell – A magyar szent család ünnepe Székesfehérváron

Krisztust követni a világért kell – A magyar szent család ünnepe Székesfehérváron

Püspöki szentmisével ünnepelték Székesfehérváron a nagy tisztelettel övezett első magyar szent családot a Szent István király székesegyházban november 11-én. A liturgiára a hagyományoknak megfelelően az egyházmegye egészéből érkeztek családok, hogy áldásban részesüljenek, megtapasztalják a közös ima erejét, és hogy az Egyház számára mennyire fontosak.

Azon a napon, amikor a magyar szentek és boldogok dicsőségét ünnepli az Egyház, Székesfehérváron az első magyar szent családot – Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét – különösen is ünnepli az egyházmegye. Sokan jöttek el az egyházmegye papságából, hogy híveikkel együtt imádkozzanak a magyar családokért. Az ünnepen Spányi Antal püspök hangsúlyozta, hogy a magyar szent család példája kegyelem és erőforrás.

Spányi Antal szentbeszéde elején emlékeztetett, a magyar szent családot sok minden fűzi Székesfehérvárhoz: „Itt született Szent Imre, itt ajánlotta fel az országot Szent István Máriának, imádkozhatott sokat Boldog Gizellával együtt. Innen indultak Bodajk megszentelt helyére fohászkodni, és ide tértek vissza. Találkoztak Krisztussal, beengedték szívükbe és lelkükbe, ő határozta meg életüket, róla tettek tanúságot. Életútjuk nem volt egyszerű és könnyű. Mi utódok már tudjuk, Krisztust követni csak a világ ellenében lehet, de Krisztust követni a világért kell.” A főpásztor rámutatott: a világ ma is a kereszténység ellen van, hiszen azok az irányelvek, eszmék, gondolatok, ideák, amelyek uralják, szöges ellentétben vannak a kereszténységgel.

„Mégis, a világért kell kereszténynek lennünk, mert krisztusi küldetésünk arról szól, hogy újítsunk meg mindent, hordozzuk Krisztus örömhírét ott, ahol élünk. Mert ha a kereszténység elveszti erejét, akkor egy amorf közösséggé válik, amelynek sem gyökere, sem hagyománya, sem önmagán túlmutató célja nem lesz. Nekünk kell ezzel a nehézséggel megküzdenünk, ahogy Szent István és családja is tette, s ahogy a magyar szentek tették.

A világért kell hitünket, kereszténységünket megélni. Ez azt jelenti, hogy meg kell erősíteni a családjainkat, a családi közösséget. Ennek útja az önzetlen odaadottság, hogy másokért élünk szeretetben, a gyerekeket szeretetben neveljük fel. Nem könnyű ma kereszténynek lenni, amikor tanúságot kell tenni hitünkről. Nem hallgathatunk még akkor sem, hogyha erős hangon hirdetik, hogy a kereszténység fogy, gyengül, megingott az Egyház tévedhetetlen tanítása. (…) 

A magyar szent családra tekintünk, mert szeretnénk, hogy a mi családjaink is szent családok legyenek, ahol szeretet, béke, öröm, hit és remény él. A magyar szent család segítsen bennünket, hogy hitünket mindig megőrizzük, keresztény kultúránkat kincsnek tekintsük, átadva azt az utánunk jövő nemzedékeknek. Hitünkkel legyünk kovász ebben a mai világban” – buzdított beszédében a főpásztor.

Hírdetés

A szentmise végén Spányi Antal püspök az egyházmegye imádságával fohászkodott a magyar szent család ereklyéi előtt, hogy segítsék és erősítsék a családokat, járjanak közben a mai magyar családokért, hogy boldogan élhessenek, és oltalmat kapjanak minden bajban.

A családok lélekben kísérték a megyéspüspök imáját, és imádkoztak családjaikért. A záróáldás után a főpásztor személyesen köszöntötte az egyházközségekből delegált családokat, és arra kérte őket, hogy vigyék el az áldás kegyelmét egyházközségeikbe, amit a magyar szent család tagjainak ereklyéinek jelenlétében megkaptak.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »