Ki gyógyít valójában: Isten, a Szentlélek, az energiák, a hit vagy a vegyületek?

Tizenkilenc éve kutatom az ember gyógyulásának és harmóniájának a feltételeit és a kulcsait. Nem állítom, hogy mindet megtaláltam, de rábukkantam olyan tényezőkre, amelyek nélkül nem lehet hosszú távon testi, lelki és szellemi egészségben élni.  Ezeket fogom most megosztani véled.

Ki gyógyít valójában: Isten, a Szentlélek, az energiák, a hit vagy a vegyületek? Megkerülhetetlen kérdések, melyekre tudat alatt minden ember kíváncsi. Tegyük a szívünkre a kezünket és valljunk színt: betegségek előtt vagy alatt foglalkoztat-e jobban bennünket az egészségünk? Tapasztalatom szerint az egészség és a harmónia egy olyan kincs, melyről hajlamosak vagyunk megfeledkezni és jobbára csak akkor kapunk észbe, amikor már veszélyben forog. Ahhoz élettapasztalat és némi bölcsesség szükségeltetik, hogy az ember előre gondolkodva tudatosan úgy rendezze be az életét, hogy bajok, nyavalyák és ártalmak 90-95 százalékát távol tartsa magától.

A káosz olyan, mint a sötétség: csak arra vár, hogy az emberben alábbhagyjon a fény és lankadjon az akarat, s máris elfoglalja a helyét és átveszi felett az irányítást.

 

Amikor egészségünk és homeosztázisunk megbillen, akkor sokan első körben vegyszerekhez, gyógyszerekhez és különféle kemikáliákhoz nyúlnak. Sokszor eme önkéntelen mozdulat mögött az a beidegződés áll, amit a környezetünktől láttunk: elnyomni a fájdalmat egy pirulával és valamilyen mondva csinált ürügyre hivatkozva nem foglalkozni a kiváltó okokkal.

Számomra nem titok, hanem a művelődéstörténet és a tudománytörténet ténye, hogy az orvostudomány, a humángyógyászat, a biológia és a kémia éppen úgy az ősi tudásból – tudniillik a mágia és az alkímia szent tudományából – nőtt ki, mint a természetgyógyászat vagy a csillagászat. Valaha a beavatott papoknak érteniük kellett az égi erők működéséhez is, és látniuk kellett az összefüggéseket a kozmoszból reánk záporozó csillag- és bolygóenergiáktól kezdve a földsugárzásfajtákon át a térrendezésen és a gyógynövénytanon keresztül (ebből lett később a gyógyszerkutatás és –fejlesztés) egészen az ember lelki-gondolati-testi anatómiájáig. Ezek ugyanis egy rendszert képeznek és nem szétválaszthatók.

Aki ezeket az összefüggésrendszereket nem látta át profi módon – ma úgy mondanánk, interdiszciplinárisan –, az nem kapott „engedélyt” az égi lényektől és az ősök szellemétől arra, hogy megfontolandó tanácsot adhasson vagy javaslatot tehessen az ember egészségének helyreállítása érdekében.

 

Akárhány onkológussal, belgyógyásszal, gasztroenterológussal stb. beszéltem, mindegyik kivétel nélkül felfedezte már a hitnek a gyógyulásban betöltött szerepét, mellyel majd külön cikkben is fogok foglalkozni. A hit mozgósítja ugyanis az ember teremtő erőit, míg a félelem és a kétely lebénítja a pozitív lelki képességeket.

A hit isteni adomány, ezért a napvallás szellemisége szerint mindig tisztán kell tartani a szívet és az fejet. Itt jönnek képbe azok a hiedelmek, amikkel életünk során találkozunk. Természetesen én nem vagyok az a fajta „megmondó” ember, aki majd jön és észt vagy igazságot oszt, de arra mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy a hit és a vakhit, a hit és a hiedelem között óriási minőségi különbség van! Az egyikből gyógyulás és összhang következik, a másikból betegségipar és korai halálozás sarjad a véleményem szerint. Ugyanis, aki nincs összhangban az isteni akarattal, kvázi árral szemben úszik, annak nem marad el a fizetsége. Miként az isteni teremtéssel együtt működő és együtt „áramló” emberi élet megtapasztalhatja és hosszú távon élvezheti a sikeres és gondtalan élet csodáit, betelve a tiszta hit és a tiszta tudás adta magasztos, üdvös és boldog létállapotokat is.

 

 

A hit nem csak szellemi és lelki energiákat mozgósít bensőnkben, hanem összekapcsol azzal a Szent Szellemmel vagy Szent Lélekkel, aki áthatja az egész teremtést. A Teremtő Szent Szelleme nem csak azokat segíti, akik tudnak róla és hisznek benne, hanem minden egyes lelket. Azért kérjük mi is Szer-napjaink során a Szent Szellem áldását az életünkre, mert ezzel

Hírdetés

tudatosítjuk a létét,tiszteletünket fejezzük ki iránta és a Teremtő iránt,tiszteletünket rójuk le a szellemvilág lakói előtt,áldást, azaz égi támogatást, segítséget kérünk Tőle az életünkhöz.

 

Isten bármikor bárkit bármilyen betegségből ki tud emelni és meg tud gyógyítani, mivel mindenható.

Isten mindenhol jelen van, tehát mindenről tud. Az Életnek – az ő nagy elgondolásának – vannak azonban törvényei és szabályai, amelyek a napvallás keretein belül mi most újra kinyilatkoztatunk és közlünk. Javasolom, ismerd meg és csatlakozz azok táborába, akik Isten törvényeit betartva szeretetben és békében kívánnak élni minden szinten. Ne erősítsd tovább se magadban, se a közösségi életedben a széthúzást és a megosztottságot, mert nincs olyan isteni eredetű hit, ami az embert ember ellen fordítana. Amely irányzat kirekesztő, kizárólagos, másokat kategorikusan elutasító vagy ígéretekre épülő hittel operál, ott érdemes gyanút fogni.

A Jóisten minden teremtményének jár a Teremtővel való személyes kapcsolat. Az Öregisten akarása az, hogy az ember visszaállítsa vele a személyes kapcsolatát és boldogságban éljen a Földön értékeket teremtve és osztva meg egymással. Akinek van füle, az hallja meg a mondandóm lényegét.

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Ki gyógyít valójában: Isten, a Szentlélek, az energiák, a hit vagy a vegyületek? appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »