Izrael országos főrabbija: goj nem lakhat Izrael országában, de ha mégis, a szolgánk lesz

Izrael országos főrabbija: goj nem lakhat Izrael országában, de ha mégis, a szolgánk lesz

Joszéf Jichák, Izrael országos (szefárd) főrabbija több mint két héttel ezelőtt a szokásos heti hitszónoklatában kijelentette: a zsidó vallási törvény értelmében gojok nem lakhatnak Izrael országában. Pontosabban lakhatnak, ha elfogadják Noé fiainak hét parancsát, és a zsidók szolgálói lesznek – olvasható a többi között a Ná’áná című izraeli hírgyűjtő portálon. Vártuk, hogy a „magyar” sajtó is tudósít a zsidó tolerancia újabb szép megnyilvánulásáról, ám több mint kéthetes várakozás után mi vagyunk kénytelenek ezt megtenni.

A magyarországi sajtó tehát nem sietett tudósítani Jichák Joszéf jelenlegi országos főrabbinak az Izraelben is nagy port felkavart megnyilatkozásáról, amiképpen 2010 októberében is portálunk volt kénytelen elsőként és egyedüliként hírt adni az országos főrabbi hivatali elődjének, tulajdonképpen Jichák Joszéf édesapjának, ‘Ovádjá Joszéf akkori országos főrabbinak hasonló szellemben megfogalmazott mondásáról, miszerint „az Úristen csak azért teremtette a gojokat, hogy szolgálják a zsidókat.” Tiltakozás, elhatárolódás akkor sem volt Magyarországon, s valószínűleg az ifjabb Joszéf megnyilatkozása után sem lesz. Pedig Jichák Joszéf nem egy tanyasi rabbi, hanem magas állami funkciót is betöltő vallási vezető Izraelben.

Jichák Joszéf, Izrael országos főrabbija több mint két héttel ezelőtt a szokásos heti hitszónoklatában népes gyülekezet előtt kijelentette: A háláhá (a zsidó vallási törvény – H. J.) értelmében gojnak nem szabad laknia Izrael országában (Erec-Jiszráélben). Pontosabban: csak akkor lakhat Izraelben, ha magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el először a Babiloni Talmudban megjelent Noé fiainak hét parancsát, amely közül a bálványimádásra (‘ávodá zárá – עבודה זרה) vonatkozó tiltás a rabbinikus értelmezés szerint a keresztényeket is érinti, miután utóbbiak Jézust istennek tekintik, tehát bálványimádók.

Idézzük szó szerint és teljes terjedelmében Jichák Joszéf főrabbinak a mellékelt videón hallható megnyilatkozását:

A zsidó vallási törvény értelmében gojnak nem szabad laknia Izrael országában, illetve csak akkor, ha magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el Noé fiainak hét parancsát. Ha pedig nem hajlandó elfogadni azokat, amelyek közül az egyik úgy szól, hogy nem szabad elkövetni öngyilkosságot, ha ezeket nem hajlandó elfogadni, elküldik majd Szaúd-Arábiába. Oda küldjük majd. Mindezt a zsidó vallási törvénykezés értelmében. Ha megtehetnénk, ha meglenne hozzá a kellő hatalmi erőnk, ezt kellene cselekednünk. A gojoknak tilos Izrael országában lakniuk. Csakhogy ehhez nincs meg a kellő hatalmunk, ezért várjuk a Messiás eljövetelét, aki elhozza a teljes és valódi megváltást, s majd akkor megteszik ezt (a gojok Szaúd-Arábiába küldését – H. J.) Gér tosáv, azaz aki magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el Noé fiainak hét parancsát, az lakhat Izrael országában. Mert kik lennének a mi szolgáink? Kik lennének a mi segédeink? Hát ők (a Noé fiainak hét parancsát elfogadó gojok – H. J.) lesznek majd a mi segédeink. Ezért aztán megengedjük nekik, hogy itt maradjanak az országban.

Jichák Joszéf országos főrabbi, s egyben a keleti zsidó vallásos párt, az izraeli politikai életben igen befolyásos, minisztereket is adó Sász párt szellemi vezére – amint ez a mellékelt videónkon is hallható – megígérte a hallgatóságának, hogy azokat a gojokat, akik nem hajlandók magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadni a fentebb említett Noé fiainak hét parancsát, elküldik majd Szaúd-Arábiába… Amikor eljön majd a teljes és igazi megváltás, meg is teszik ezt, fogadkozott az országos főrabbi. Persze maradhatnak magukat a zsidóknak alávető gojok – szolgának és cselédnek.

Hering J. – Kuruc.info


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »