Huszonöt éve a magyar oktatás védelmében. Jubilál a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – KÉPEKKEL

Huszonöt éve a magyar oktatás védelmében. Jubilál a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – KÉPEKKEL

Rendkívül fontos az, hogy a felvidéki iskolaügy körforgásában a tanárokon, az intézményigazgatáson és a diákokon kívül a szülők is részt vegyenek. Az idén huszonöt éves Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének VIII. Országos Közgyűlésén és a megválasztott Országos Tanács első ülésén összegzésre és az elkövetkező időszak céljainak, feladatrendszerének kitűzésére került sor. Megfogalmazódtak a legfontosabb problémák is.

Galántán került megrendezésre május 21-én a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos közgyűlése, amelyen megválasztották az Országos Tanácsot is. A tanács a konferencia keretén belül megtartotta első közgyűlését is. Sor került a szervezetben a tisztújítás folyamatára is. Az elnök a regnáló Mézes Rudolf maradt. A szövetség idén ünnepli fennállásának huszönötödik évfordulóját. A létért, a megmaradásért folytatott küzdelemmel telt időszakra emlékeztek a konferencián.

25 év madártávlatból

Köszönet illeti a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének mindazon tagjait, akik az elmúlt nem könnyű időszakban, ha kellett bátran, a következményekkel sokszor nem törődve felemelték szavukat a szülőföldön való boldogulásunk ellen cselekvőkkel, az ármánykodókkal szemben”

– hangsúlyozta nyitóbeszédében az elnök. Hozzátette, a jövő nemzedékének, az utódoknak a nevelésében az elődök, a szülők mellett mindig nagyon fontos szerep jutott egy köztes nevelő szervnek, amit ma úgy hívunk, hogy iskola. Valójában e hármas – szülő, gyermek, iskola – sikeres együttműködésének köszönhetően tudunk csak fejlődni, előbbre jutni, felemelkedni.

A megfelelő háttér biztosításában talán a legfontosabb láncszem a szülő, a szülők által létrehozott közösség, szövetség, a szülők szövetsége, amely már létrejötte előtt igyekezett mindent megtenni a legfontosabb feladatának teljesítése érdekében.

Ez a feladat pedig ami nem más, mint az anyanyelvű oktatás és nevelés támogatása, védelme. Mézes Rudolf visszaemlékezett a folyamatos harcokra, a bizonyítványháborúkra, a tisztségükből elmozdított magyar pedagógusok megsegítésére, a törvénymódosítások miatt folytatott küzdelmekre.

A szövetség feladata minden szinten szorosabbá tenni a kapcsolatot a többi felvidéki magyar szervezettel, és rendszeresen odafigyelni a közösségek életére, mindennapjaira. A vita részben kitértek arra is, milyen szerepe van a szülők szövetségének az egyes tanulmányi versenyek és iskolát támogató aktivitások megszervezésében és a diákok versenyekre való eljuttatásában, illetve a jutalmazások bebiztosításában. A szövetség nevében Mézes Rudolf vett át köszönőlevelet Peter Paškától, Galánta város polgármesterétől.

A cél a magyar iskolák megvédése

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos konferenciáján Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke is köszöntőt mondott a partnerszervezet jubileuma alkalmából. Elárulta, a két szervezet együttműködése hasonló küldetésükből kiindulva is jó alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott.

Közöttünk járnak még az alapítók, akiknek bátorsága, elhivatottsága kellett ahhoz, hogy a magyar nyelvű oktatás védelmében egyesítsük erőinket, máig merítünk gondolataikból, hitvallásukból”

Hírdetés

– hangsúlyozta a jubileummal kapcsolatban Fekete Irén.

Fodor Attila a kilencvenes évek közepére visszaemlékezve mondta el, a SzMSzSz egy olyan szervezet, amely az ő irodájában született, bejött pár bátor legény, akik az akkori rendszer szélviharaival kívántak szembemenni. Akkor még a magyar iskolák megvédése volt a legfontosabb küldetés, és az, hogy legyen a szövetségnek jogi kerete.

Jelenleg a közöny, az asszimiláció és a digitális világ csábító erői okozzák a felvidéki magyar iskolarendszer legnagyobb problémáit.

A Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója arra szólította fel a szülők tanácsát, legyenek roppant kritikusak az iskolákkal szemben, végezzenek külső ellenőrzést a pedagógiai program összeállításakor, törődjenek azzal, hogy a tantestület jó kondícióban legyen és ezzel párhuzamban legyenek az iskolák legnagyobb támogatói is.

Szülők és iskolabarátok összefogása

Kiss Balázs Magyarország pozsonyi nagykövetsége nevében köszöntötte a szülői szövetség konferencájának küldötteit. Összefoglalta, hogy a magyar kormány számos oktatási intézmény felújítását, építését szorgalmazta és érte el a Felvidéken is, biztosította a szövetséget arról, hogy a magyar kormány a gazdasági nehézségek ellenére is továbbra is meg fogja adni a szükséges támogatásokat és segítséget a külhoni régióknak.

Duray Miklós elmondta, a kilencvenes években, két pillérre helyezte működését a szervezet: az iskolába járó gyerekek szüleire és az iskolákat támogató emberekre.

„Ezt a példát kellene követnünk, nagyon jó lenne, ha a ma szülői szövetsége a nem szülőkre is támaszkodhatna. A társadalmi beágyazottságát ezeknek az iskoláknak csak úgy lehet megerősíteni, ha a szülők és a nem szülők együttműködnek. Ne felejtsük el azt, hogy csökken a népszaporulat – ez jellemző a szlovákokra, a magyarokra és a cigányokra is – és ezt lassítani vagy megfordítani csak társadalmi együttműködéssel lehet. A szülők szövetsége pedig pont annak a társadalmi rétegnek a szervezésével foglalkozik, amelyek a legnagyobb felelősséget viselik a jövőépítés szempontjából” – hangsúlyozta Duray Miklós, aki szerint a tapasztalatátadás rendkívül fontos.

Az iskoláknak a családokban zajló hektikus élet miatt ma már sokkal többet kell törődniük is a gyerekkel, nem csak tanítani, és ebben kellene sokat segítenie a szülői szövetségnek.

A Csemadok országos elnöksége nevében Sátor Zoltán szólt az egybegyűltekhez. Elmondta a Csemadok első számú partnerének tekinti a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségét. Mint mondta, működni csak olyan helyeken lehet, ahol még él a magyar, ahol még lélegeznek a magyar kisiskolák, hiszen ahol nem lesz magyar iskola, ott nem lesz magyar tanító sem, aki ünnepségekre, műsorokra tanítson be gyereket, erősítse a helyi közösséget. Szükséges megállítani a kis alapiskolák megszűnésének tendenciáját, mert ha nem lesznek magyar közösségek, azt a szervezetek is súlyosan meg fogják érezni.

Ösztönzés

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos konferenciáján a jelölőbizottság elnöke, Borovszky László ismertette az Országos Tanácsba és az elnökségbe való választással kapcsolatos tudnivalókat a regionalizmus elve alapján, valamint jelentést tett az Országos Tanács első üléséről, ahol elfogadták az elnökség tagjainak névsorát. Az elkövetkező időszak feladatait, a javasló bizottság elnöke, Demecs Andrea ismertette. Elmondta,

a szülők szövetsége a rendelkezésére álló eszközök bevonásával ösztönözni kívánja az anyanyelv szabad használatának további biztosítását, bővítését az oktatás, a művelődés a kultúra és a közélet területén.

Elengedhetetlenül szükségesnek tartják a fiatalság fokozott bevonását a közösségi munkába. A konferenciára köszöntőlevelet küldött Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Potápi Árpád János, államtitkár, valamint Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének erdélyi elnöke is.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »