Hogyan épül fel az aura energiamezője és mi tartja egyensúlyban?

Minden embernek van agya, de nem sokan vannak olyanok, akik tudnák, hogyan használhatnák fel azt hatékonyan annak érdekében, hogy harmonikusan együtt fejlődjenek a Természettel. Ugyanakkor létezik az emberi szív, amely életfunkciókat lát el az emberi testben. Az emberi szívnek keresztül kell mennie az érzések és az érzelmek kihívásokkal teli folyamatán, így élvezhetjük a minőségi életet.

Az, hogy melyik a fontosabb – az emberi szív vagy az emberi agy –, mindig is sarokkőnek számított a tudományos elméletek és a spirituális tanok követői számára. Vajon minek kellene vezérelnie az emberi életet – a gondolkodás racionális útjának, vagy az érzelmeknek? Hallgatnunk kellene az intellektusunkra vagy valósítsuk meg a szívünket?

Úgy tűnik, mintha majdnem lehetetlen volna ötvözni a kettőt, akárcsak a tűzet és a vizet. A túl sok tűz levegővé változtathatja a vizet, míg a túl sok víz elolthatja a tüzet. Mindamellett, ha igazán tisztába kerülünk azzal, hogy miként is használjuk fel mindkettőt, akkor megtalálhatjuk annak a módját, hogy hatékony együttműködésre fogjuk őket és egy „gőzmozdonyt” alakítsunk ki.

Mindamellett, a tudósok valószínűleg azzal érvelnének, hogy az emberi agy jelentősebb, mint az emberi szív. Végül is, erre a racionális magyarázat az, hogy az emberi agy sokkal összetettebb, mint az emberi szív. Az emberi agy egyik fő funkciója nem más, mint az információk fogadása és továbbítása, ami biztosítja az ember számára annak a lehetőségét, hogy az őt körülvevő környezetével kommunikálhasson.

Az emberi agy működésének tudható be, hogy hogyan érzékel a bőr, amikor megérintünk valamit, tudjuk, hogyan csivitelnek a madarak, ismerjük, hogyan illatoznak a világok, érzékeljük, milyen íze van az epernek. Az emberi agynak át kell alakítani a gondolatokat szavakká, ugyanakkor lehetővé teszi számunkra, hogy irányítás alatt tarthassuk a testünket és a testrészeinket. Sokszor igazából természetesnek vesszük az emberi agy erejét és azt, amire az képes.

Ha szemügyre vesszük a szívünket, úgy tűnhet, mintha annak csupán egyetlen fő szerepe volna az emberi testben: a vér pumpálása. Azonban, az emberi szív egy olyan rendkívüli szerv, amely addig működik, amíg élünk. Míg az emberi aggyal vele jár a bonyolult munka, addig a szív plusz vért küld azoknak az agyterületeknek, amelyeknek több energiára van szükségük.

Amikor az emberi agy leáll, akkor a szívünk csupán pár másodpercig ver, de ha a szív megáll, akkor állítólag öt perc áll rendelkezésünkre, hogy azt visszakapcsoljuk. Ezt a megfigyelést hozzák fel sokan bizonyíték gyanánt arra, hogy az emberi agy jelentősebb az emberi élet számára, mint a szív. Mindemellett, a szív az, ami által érzünk és emberek vagyunk. A szív tesz bennünket együtt érzővé, a szív teszi számunkra lehetővé, hogy kifejezhessük a kedvességünket és inkább másokról gondoskodhassunk a saját életben maradásunk helyett. Még lényegesebb, hogy az emberi szív az oka annak, hogy Szeretet érezhetünk. A spirituális ösvényen járó emberek közül sokan úgy gondolják, hogy csakis a Szeretet a megvilágosodáshoz vezető út, s hogy az agynak mindig a szívre kellene hallgatnia, de az csak a véredényeket billegteti és keringteti a vért a nélkül, hogy észrevenné, hogy egyensúlyra van szüksége ahhoz, hogy előrébb juthassunk a spirituális felemelkedés és fejlődés spirálján.

„Mindennemű szélsőségesség a szűklátókörűség gyermeke.” – V. G. Belinsky

Miért kéne érvnek lennie annak, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, amikor mindkettő együtt dolgozik azon, hogy hasznunkra legyen? Nem volna sokkal hatékonyabb egy olyan modell, amely képes megmagyarázni, hogy a szív és az agy együtt munkálkodik azon, hogy megtapasztalhassuk az életet?

Hírdetés

Az infoszomatika új tudományos területe (mások továbbra is inkább pszeudo – hamis –, vagy spirituális tudományként utalnak rá), valamint az International Institute of Social Ecology kutatása egy olyan könnyen érthető modellt tárt fel, amely megmagyarázza, hogy miként hat egymásra kölcsönösen az emberi agy és az emberi szív az energia-informatika terén. Ez az elmélet valójában nem mond ellent a fennálló tudományos, illetve az ezoterikus modelleknek. Voltaképpen kiterjeszti azokat és egy magasabb tudatossági szintre emeli azokat. E modell megértéséhez, csupán olyan elektromágneses hullámok megjelenési formájaként kell az emberi testre tekintenünk, ahol az agy egy bonyolult radarrendszer, amely információkat érzékel és alakít át energiává, míg a szív egy olyan „energiagenerátor”, amely környezetet teremt a szükséges információk átalakításához.

„Az emberi agyon keresztül alakul át az idő térré.” – Natalia Bekhtereva  (orosz neurológus és pszichológus, Institute for Human Brain)

Vannak olyan agyterületek az emberben, amelyek az emberi test különféle funkcióiért felelősek. Amikor az emberi agy információhullámokat fogad a környezetünkből (egyenletes, párhuzamos kozmikus sugárzás), akkor azt energiává alakítja át, s elküldi ezt az egész test számára a biológiailag aktív pontokon keresztül. Ez az energia alakítja ki az energiaközpontokat (vagy az ezoterikus irodalom szerint a csakrákat), amelyek az emberi test bizonyos szerveiért és rendszereiért felelősek. Ezeknek az energiaközpontoknak a munkája létrehozni az emberi aura energiamezejét, illetve az emberi energiaburkot. Az emberi szív – a szív csakrával karöltve – hozza létre az érzelmi burkot az emberi auránk felett (lásd az alábbi képet).

Az érzelemi burok felelős az egyenletes párhuzamos kozmikus sugarak mennyiségéért, amelyeket az emberi agy érzékel. Az érzelmi burok úgy működik, akár a nagyító lencsék, amelyek a fejünk tetején koncentrálják a sugarakat (ezoterikus nyelven ez a korona csakra), így az agyunk képes feldolgozni azokat. Az érzelmi burkot az emberi szív és a szív csakra munkája által keltett érzelmek töltik fel/látják el energiával.

Minél több pozitív érzelmet élünk át az életünkben, annál nagyobb lesz az érzelemi burkunk. Amikor nagy érzelemi burkunk van (ez olyankor fordul elő, amikor hűek vagyunk önmagunkhoz és pozitívan állunk az életünkben zajló dolgokhoz), akkor a fizikai testünk sokkal kevésbé betegszik meg. A nagy érzelmi burok nagyobb mennyiségű sugarat biztosít, amelyet képes ezután energiává alakítani. Ez a folyamat sokkal stabilabbá teszi az emberi aura energiamezőjét a környezetünkből, kívülről érkező károsító befolyásokkal szemben.

 

Az emberi aura energiamező éppen olyan, mint a Föld bolygó légköre: megvédi a fizikai testünket a meteorhullástól és az aszteroidáktól, melyek a föld felszínére jelentenek veszélyt. Emellett, még a jelenkori tudós csoport is azt állítja, hogy az életükre pozitív szemlélettel tekintő emberek sokkal kevésbé betegednek meg, mint azok, akik kevésbé pozitív érzelmeket táplálnak az életükbe.

Ez a modell nagyszerű magyarázatként szolgálhat arra, hogy miként dolgozik össze az emberi agy és az emberi szív, s ez lehetővé teszi számunkra, hogy kölcsönhatásba lépjünk a bennünket körülvevő világgal és olyan életet teremtsünk, amelyet a maga teljességében élvezhetünk.

A cikk szerzőjéről: Származását tekintve ukrán, Dmitriy (Életforgatókönyv Doktor) tanulmányozta az infoszomatika új spirituális tudományágát és azt, hogy az emberi agy a szívvel kölcsönhatásba kerülve hogyan lehet hatással a magasabb tudatossági szintekre. Az „Életforgatókönyv Doktor” kutatásokat folytat megannyi öngyógyító módszer iránt, amelyek túlmutatnak az energiagyógyászaton, arról konzultál és arról tanít, hogy a hatékony infoszomatikus vizualizációs/meditációs technikákkal együtt a természeti törvényeken alapuló ökológiai világnézet hogyan tesztelhető a gyakorlatban és miként segítheti az embereket az egészségügyi, a magánéleti és a munkaügyi életük problémáinak megoldásában.

Forrás: http://www.learning-mind.com/

Fordította: Száraz György

Boldog napot!


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »