Híven, becsülettel, vitézül! A Hazáért mindhalálig! – Csendőreskü

Csendőreskü

Én, ________, ünnepélyesen esküszöm a Mindenható Istenre, hogy Főméltóságú vitéz nemes nagybányai Horthy Miklós, mint Magyarország törvényesen megválasztott kormányzója, a magyar alkotmány s hazánk szentesitett törvényei iránt hűséggel és hódolattal viseltetem.

Esküszöm, hogy kötelességeimet, mint m. kir. csendőr (csendőrtiszt) a közrend, a közcsend és a közbiztonság szolgálatában az idevonatkozó utasitások szerint, mint katona pedig a haditörvények és szabályok szerint mindenkor és mindenben teljesitem, haza- és nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába, amely a hadsereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekszik, nem lépek, semmiféle titkos társulatnak nem vagyok és nem leszek tagja, minden körülmények között csakis a szolgálat, a kormányzó és az állam javát mozditom elő, a törvények, előljáróim, és feljebbvalóim parancsainak és meghagyásainak készséggel engedelmeskedem és a szolgálati titkot hiven megőrzöm.
Isten engem úgy segéljen!

Amen.

Csendőr tízparancsolat

1. Megemlékezzél arról, amivel Istennek tartozol.

2. Én vagyok a te hazád: Nagy-Magyarország.

3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó.

4. Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes.

Hírdetés

5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat, szeresd bajtársaidat, mint tenmagadat.

6. Tanulj és tudj: a Tudás második fegyvered.

7. Védd a másét. A magadét ne pazarold.

8. Mögötted a törvény. Előtted is az legyen.

9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson.

10. A család szentély. Ha magadnak nincs: őrsödben (s a körül) megtalálod.

Vitézek a Hazáért

Magyar Tudat

The post Híven, becsülettel, vitézül! A Hazáért mindhalálig! – Csendőreskü appeared first on Magyar Tudat Nemzeti Hírportál.

Related posts:Életem árán is megvédem! – Katonai eskütétel Tatán                 Minden alkalommal…Ünnepi pillanat- A tisztavatás magyarországi hagyománya A hivatásos tiszt pályafutásának egyik emlékezetes pillanata a tisztavatás. A…„Birodalmi” Európa az unió jövője?                 Közös hadsereg,…


Forrás:magyartudat.com
Tovább a cikkre »