Grasszálnak a zsidók Budapesten

Bajcsy-Zsilinszky Endre

Bajcsy-Zsilinszky jó diagnózist adott: Volt zsidókérdés, s ennek megoldásához kérte a zsidóság hazához hű részének önnön felelősségét és az önkorlátozás szükségességét elismerő állásfoglalását. (Az más kérdés, hogy a XX. század elején betelepült zsidóság kivándoroltatásával ő is egyetértett.) Bajcsy-Zsilinszky kérése süket fülekre talált. Ez a merev magatartás is hozzájárult ahhoz, ami később történt, de erről ma nem szokás beszélni.

Az alábbi írás Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjában jelent meg 1922 végén.

A zsidóságnak nyolc százaléka…

.. Tegnap ismertettük a budapesti államrendőrség által kiadott kék könyv alapján az elmúlt esztendő bűnkrónikáját. Az adatokhoz sok magyarázat nem kell, mert a számokból mindennél világosabban láthatjuk a magyarországi zsidóság erkölcsi színvonalát. Most mégis két érdekes számadatra akarjuk felhívni az olvasóközönség figyelmét. Csonka-Magyarországon a Statisztikai Hivatal adatai szerint 7 millió 945 ezer ember él. Ebből – az 1910-iki népszámlálás kimutatásait véve alapul – 6,2 százalékot tesz ki a zsidók száma, szóval Csonka-Magyarország lakosságából 492.500 zsidó. Ennek előrebocsátása után hasonlítsuk össze a bűnösök százalékszámát keresztények és zsidók között. A rendőrségi kék könyv megállapítja, hogy különféle bűncselekményekért 38.998 zsidót tartóztattak le, ami Csonka-Magyarországon élő összes zsidóságnak 7,9 százaléka. Ezzel szemben a magyarok közül 43.953 embert tartóztattak le, ami viszont 0,5 százaléknak felel meg. Mint már fentebb jeleztük, ehhez sok kommentár nem kell. Nyolc százalék a bűnös zsidók száma, fél százalék a bűnös keresztényeké. Ez a százalékarány teljesen tárgyilagosan bizonyítja azt, amit mi politikai állásfoglalásunkkal mindig is vallunk: a zsidóság mételyező hatását Csonka-Magyarországon a törvénybe ütköző bűncselekmények is eléggé bizonyítják!

Forrás: Szózat 1922 december 16., 5. o.; https://kuruc.info/r/7/157701/

Képgaléria: Grasszál a PT

. . . amit a vörös világforradalmárok 1919-ben 133 napon át hazánkban velünk műveltek, valahogy mégsem tananyag, mint például a százharmincnyolc éve, 1875-ben született Váry Albert koronaügyész-helyettes eredetileg 1922-ben megjelent könyve, ‘A vörös uralom áldozatai Magyarországon’. Amiből kiderül például, hogy a Lenin-fiúk előszeretettel kérdezték kiszemelt áldozataiktól, mi a kommunizmus, majd elvitték és Kun (Kohn) Béla parancsára a Dunába lőtték őket, végül holmijukat magukhoz vették s egymás között felosztották.

folytatása itt: http://www.fusz.hu/fuszdrupal/?q=content/ez-sem-tananyag-kun-b%C3%A9la-parancs%C3%A1ra-magyarokat-l%C5%91ttek-dun%C3%A1ba

 Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

 

Kategória:Aktuális, EU, Európai Egyesült Államok, Magyarország Cionista Gyarmat! Tagged: Magyarország Cionista Gyarmat!


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »