Futótűzként terjedő püspöki levél Ferenc pápa szavairól

Futótűzként terjedő püspöki levél Ferenc pápa szavairól

Székely János esztergom-budapesti segédpüspök korábbi, a szentatya megnyilatkozásait kiveséző írása leginkább talán az elkényelmesedett katolikus híveknek szól.

Már régebben napvilágot látott, mégis csak most, a népszavazási kampányhajrában kapta fel az internet népe Székely János esztergom-budapesti segédpüspök levelét, amelyet a katolikus lelkipásztor Ferenc pápa szavainak jobb megértéséért intéz az emberekhez.

A bibliai utalásokkal teletűzdelt nyílt levélben Székely püspök kifejezetten a pápakritikus katolikus hívek gondolataira kíván reflektálni.

Ki a kényelmes, bezárkózó stílusból!

„Ferenc pápa prófétai üzeneteket közvetít felénk. Megválasztása után azt mondta: »Mennyire szeretnék egy szegény egyházat és egy szegényekért élő egyházat!« Az életmódja puritán és egyszerű, és ezzel hívja az egyház többi vezetőjét is arra, hogy hasonlóképpen cselekedjen. Ferenc pápa arra hívja az egyházat, hogy lépjen ki a kényelmes, bezárkózó életstílusából, és menjen a perifériákra: a szegények, a szenvedők, a keresők felé. A prófétákat nem mindig könnyű meghallani, nem könnyű őket követni” – értelmezi az egyházfő stílusát a katolikus lelkipásztor.

A migráció kapcsán Ferenc pápa szerinte világosan megfogalmazta több alkalommal, például a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón is, hogy minden országnak joga, szabadsága azt eldönteni, hogy hány bevándorlót tud befogadni, és ezt milyen módon teszi.

„Szintén hangsúlyozta azt – folytatja Székely János –, hogy a bevándorlók kötelesek tiszteletben tartani a befogadó ország törvényeit, javait és biztonságát. Kiemelte, hogy fontos a bevándorlók befogadása mellett arra is ügyelni, hogy Európa társadalmainak rendje és biztonsága sértetlen maradjon. Egyébként ezeket az alapigazságokat az egyház mindig is vallotta” – mutat rá.

A Katolikus Egyház Katekizmusa, mint említi, részletesen kifejti, hogy mik a bevándorló vagy menekült kötelességei (KEK 2241). „Az egyház nem egy zöldhatáron való tömeges bevándorlást tart helyesnek, és nem is egy külső hatalom által szuverén országokra rákényszerített betelepítést.”

Ugyanakkor Ferenc pápa arra szólít fel minket, hogy „legyünk befogadóak a rászorulóval szemben”.

Szerinte fontos volna az, hogy Magyarország is befogadjon arra valóban rászoruló menekülteket. „Ahogyan ezt megtettük az elmúlt években, amikor sok kopt keresztényt fogadtunk be (akiknek nagy része aztán nyugatabbra utazott tovább), úgy fontos volna ezt újra és újra felajánlani, megtenni.”

Ugyanakkor hangsúlyozza Székely János azt is: fontos lenne a válságok okait megszüntetni. Fontos volna a menekülteket az otthon maradásban, a visszatérésben segíteni. Ennek a gondolatnak a jegyében épít a Kirche in Not segélyszervezet a Magyar Katolikus Egyház adományaiból és a magyar kormány támogatásából egy menekülttáborban iskolát.

Egyes katolikus körök persze fenntartással vagy kritikával fogadják a nagy munkabírású és példás tevékenységű egyházi elöljáró szavait. A Ferenc pápát úton-útfélen kritizáló Péter sziklája blog például erre a levélre reflexiót közölt, amelyben „hátulról mozgatott”, a „pápai tekintélyt lejárató” pápáról ír, számon kérve rajta az önvédelem és az okosság erényeinek hiányát.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »