Ferenc pápa megszüntette az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot

Ferenc pápa megszüntette az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot

Ferenc pápa január 17-én kelt motu propio formájában megjelent levelében megszüntette az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot, doktrinális illetékességét pedig – tekintettel a megváltozott körülményekre – átutalta a Hittani Kongregáció hatáskörébe.

A pápai levél sorra veszi a Szent II. János Pál pápa által 1988-ban alapított bizottság célkitűzéseit és XVI. Benedek pápa módosító rendeleteit. Végül arra a következtetésre jut, hogy az időközben beállott változások miatt megszűnt a bizottság létrejöttét kiváltó rendkívüli körülmény, ezért elrendelte az Ecclesia Dei Pápai Bizottság megszüntetését.

Szent II. János Pál pápa 1988. július 2-án alapította meg Ecclesia Dei adflicta kezdetű motu propriójával az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot, azzal a feladattal bízva meg, hogy együttműködve a Római Kúria püspökeivel és dikasztériumaival, megkönnyítse a Marcel Lefebvre érsek által alapított testvérülethez kötődő papok, szeminaristák, közösségek és szerzetesek teljes egyházi közösségét, akik a katolikus Egyházban Péter utódához kívántak tartozni, megtartva saját spirituális és liturgikus hagyományaikat. Ily módon a pápai bizottság a Szentszék nevében járhatott el.

XVI. Benedek pápa 2007. július 7-én Summorum Pontificum kezdetű motu propriójával kiterjesztette a Szentszék hatáskörét azokra az intézményekre és szerzetes közösségekre, amelyek csatlakoztak a római rítus rendkívüli formájához, és felvették a szerzetesi élet megelőző hagyományait, betartva a meghatározott előírásokat.

Két évvel később XVI. Benedek pápa a 2009. július 2-án kelt Ecclesiae unitatem kezdetű motu propriójával újraszervezte a pápai bizottság szerkezetét azzal a céllal, hogy mind jobban alkalmassá tegye az új helyzetre, mely a pápai engedély nélkül felszentelt négy kiközösített püspök visszafogadásával kialakult. Egyúttal pedig – tekintettel a kérdés kiemelten tanítóhivatali jellegére – a bizottságot mind szervesebben kötötte a Hittani Kongregációhoz.

Hírdetés

2017. november 15-én a Hittani Kongregáció azt kérte Ferenc pápától, hogy a Szentszék és a Szent X. Piusz Testvérület közötti párbeszéd közvetlenül tartozzon a kongregációhoz, mert az érintett téma az ő hittani szakterületük. Ferenc pápa a kongregáció 2018. január 23. és 26. között tartott közgyűlésén megvitatta a kérdést a dikasztériummal, ami után döntést hozott.

Figyelembe véve, hogy az alapítás óta megváltoztak a körülmények; megállapítva, hogy a rendkívüli liturgikus formát használó intézmények és szerzetesközösségek mára megtalálták saját stabilitásukat, és mert az Ecclesia Dei Pápai Bizottság által tárgyalt témák kifejezetten hittani jellegűek, Ferenc pápa motu propio formában megjelent levelével megszünteti az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot, annak feladatait pedig átutalja a Hittani Kongregáció illetékességébe, melynek keretén belül létrehoznak egy tagozatot, mely tovább folytatja a felfüggesztett pápai bizottság eddigi tevékenységét, beleértve a számvitelt is.

Ferenc pápa rendelete a L’Osservatore Romano napilapban való január 19-i megjelenésével lép hatályba.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »