Evuka és Veruka, a feminista provokátorok adnak programot a miniszternőnek?

Az elmúlt időszakban több életellenes családon belüli bűncselekmény történt nők illetve gyerekek terhére illetve egyes esetek nagyobb figyelmet kaptak. A feminista lobbisták ezeket a felkavaró, de egyébként egyedi, ritka drámákat lovagolják meg és igyekeznek férfiellenes törvénykezést sürgetni. A NANE, a PATENT és más férfigyűlölő, feminista lobbiszervezetek fokozták tevékenységüket, és petíciókat, vádaskodó nyílt leveleket írogattak, amelyekben azzal bombázzák a kormányt illetve az igazságügyi miniszternőt, hogy ők felelősek ezeknek a nőknek a haláláért. – A morális pánikkeltés és a sárdobálás átlátszó, régi, ósdi eszköze a feministáknak, de úgy tűnik, hogy ezzel a kommunikációval most jelentősebb áttörést értek el, mert úgy tűnik, hogy Varga Judit igazságügyi miniszer az általuk sugalmazott “közhangulatra” válaszolt egy videóüzenetben.

A feminista szervezetek két rövidtávú célt tűztek maguk elé: az Isztambuli Egyezményt akarják ratifikáltatni és el akarják töröltetni azokat a törvényeket, amelyek szigorúan előírják az apák láthatási jogát és azt erős szankciókkal képesek is kikényszeríteni.

Néhány nappal ezelőtt Varga Judit a következő nyilatkozatot adta közre saját Facebook oldalán:

A kormányzati, közjogi kommunikáció vénasszonyok pletykaklubjává fajul, amikor Varga Judit igazságügyi miniszternek személyes, sőt személyeskedő nyílt levelekben társalog a feminista aktivistákkal. Páterfy-Novák Éva írónő és feminista aktivista a következő tegeződő nyilvános levelet küldte el korábban Varga Judit miniszter asszonynak:

A Varga Juditnak szegezett feminista vádak persze pont annyira “eszesek”, mintha minden kocsmai pofozkodásért és az abban résztvevő garázdák sikertelen alkoholelvonó kúrájáért is személyesen a minisztert tenné valaki felelőssé. Ennek ellenére lehetséges, hogy ha “Evukán” és az ő hatásgyakorló képességén múlik, akkor kapnak a férfiak olyan Isztambuli Egyezményt a nyakukba, hogy “arrul kódulnak”. Megdöbbentő, hogy erre az alpári levélre még ha kisebb visszautasítással a hangütésében, de Varga Judit mégis nyilvánosan, érdemben válaszolt:

Hírdetés

Kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy bár Varga Judit visszautasította, hogy “alantas politikai haszonszerzésre akarják felhasználni”, de a végeredményt  tekintve maga is meglovagolta a feministák által felkorbácsolt hangulatot illetve a “nők és gyermekek védelmének” témáját, még ha úgy ültették fel a lóra őt, akkor is.

Úgy hírlik, hogy hasonlóképpen pajtási viszonyban levelezget és társalog Varga Judittal a gyűlölködő feminista facebook klubokból szalajtott Mérő Vera (“Veruka”?). Péterfy-Novák Évával egyesítve erőiket már egy újabb levélben is tovább ütötték a vasat. Felismerve, hogy programot adhatnak a miniszternőnek, most már Mérő Vera részletesen meg is üzente, hogy mit is kell(ene) tennie. “Természetesen” őket, a nőszervezeteket haladéktalanul megkeresni.

A feminista végkövetkeztetésekben mindig előkerül valamiféle női törvények követelése is. “Természetesen” sohasem egyenlőségpárti törvényeket szeretnének, hanem olyan diszkriminatív, a férfi áldozatokat semmibe vevő, férfigyűlölő törvényeket, mint például az Isztambuli Egyezmény. Értsük meg a feminista lelkületet! Nekik nem az a lényeg, hogy pragmatikus bűnmegelőzési eljárásokkal távol tartsa magától a társadalom a kriminális személyiségeket, hanem hogy végre kimondja a miniszternő is azokat a varázsaltos szavakat, melyek a szemét, elnyomó, “strukturális erőszaktevő” férfiakról szólnak. Bármi áron akarják az Isztambuli Egyezményt, merthogy az már rögtön az elején a férfigyűlölő, radikális feminista dogmával kezdődik és ők ilyen alapvető, ratifikált kereteket szeretnének a további férfigyűlölő törvénykezés kikényszerítéséhez.

Kifejezetten vészjósló, de minimum “félreérthető”, ha Varga Judit ilyen hangulat, feminista hisztériakeltés közepette jelenti be, hogy a jelenlegi magyar törvények s korábbi meggyőződésével szemben sem elegendőek, ha “ilyen tragédia előfordulhat” és hogy a szülői felügyeleti jog és a láthatási jogok felülvizsgálatát is szükségét érzi. Amikor egyes kriminális esetekből általánosítóan férfiellenes felülvizsgálatok szükségességét vezeti le valaki, az több, mint aggasztó. Köztudott, hogy a feminista lobbisták számos esetben arról érveltek, nyilatkoztak, hogy az általuk “kényszer láthatásnak” aposztrofált törvények kerüljenek eltörlésre és lényegben az anyák dönthessenek önhatalmúlag, hogy mikor és milyen keretek között engedélyezik a láthatást az apa számára. Ha Varga Judit felülvizsgálatot emleget a láthatási és felügyeleti jogosultságokkal kapcsolatban, akkor az apák és az érdekképviseletüket ellátó férfiszervezetek jogos aggodalmát ébreszti fel.

Amikor Varga Judit, a fenti videó kapcsán megindokolta, hogy miért nem támogatják az Isztambuli Egyezményt, csupán a kötelező gender-szemléletű oktatást és a létrejövő bevándorlási kiskaput említette. Felháborító és tűrhetetlen, hogy a kormányzati kommunikáció még soha egyetlen szóval sem deklarálta, hogy méltányolták volna a férfiszervezetek azon tiltakozást, hogy az Isztambuli Egyezmény diszkriminatív és semmibe veszi a családon belüli erőszak fiú-férfi áldozatait. Holott az Országos Kriminológiai Intézet által már 2005-ben elvégzett kutatásból tudhatjuk, hogy a kiskorúak sérelmére a családban elkövetett bűncselekmények áldozatainak 66 százaléka fiúgyermek és a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61 százaléka férfi. Nemzetközi kutatásokból azt is jól tudjuk, hogy a kiskorú gyermekek terhére megvalósuló erőszakos bűncselekmények elkövetője illetve egyik társtettese hozzávetőleg kétharmad részben az anya. Mindezek miatt egyenesen valóságtagadás, amit az Isztambuli Egyezmény a “családon belüli erőszakról” állít és csakis azt a “strukturális erőszakot” hajlandó felismerni, amelynek az elkövetői nem a nők.

Látva más európai államokban a feminista erők hatalomátvételét; a feminizmus szívós, akár apró lépésenként is az egész társadalmat romba döntő erejét, roppant aggasztó, amikor Varga Judit igazságügyi miniszternő efféle kommunikációval lép a nyilvánosság elé. Aggodalmaskodóbb férfiemberekben ilyenkor felmerül az a hátborzongató, – de valójában nem is annyira képtelen – disztópia képe is, amikor Evuka, Veruka és Judika együtt megbeszélik, hogy milyennek is kell lennie a világnak a jövőben.


Forrás:ferfihang.hu
Tovább a cikkre »