Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és szeretet. / Csak az hal meg, akit elfelejtenek, / Örökké él, akit nagyon szerettek. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagy­mama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi özv. TERZA GIZELLA (szül. PORZSOLT) életének 92. évében 2023. szeptember 30-án rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése október 3-án 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4330202 Fájdalommal tudatjuk, hogy az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi TÖKPONGOR IMRE életének 76. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2023. október 4-én 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Búcsúzik felesége, öt gyereke és azok családja, testvérei, a közeli és távoli rokonok, szomszédok 4330208 Részvét Őszinte részvétem az ­Asztalos és Tischler családnak MARI mama elhunyta alkalmából. B. Gizella 4330210 A késésért elnézést kérve, együttérző szeretettel osztozunk abban a fájdalomban, amelyet a család PÉTER ALBERT tanár elvesztésével élt meg. Annak az embernek a jövőt építő, fáradtságot nem ismerő szolgálatát, aki több nemzedéknek lelkébe oltotta be a test költészetének, a táncnak közösség-összetartó erejét, üzenetét, emlékezetünkben megőrizzük. A barátnak jelképesen megköszönöm, hogy egy kockázatos szakmai kihívás alkalmával szóban és írásban tapintattal segített át a buktatókon. Családom és a magam nevében, László Károly 4330212 Megemlékezés Szívünk mély fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának hatodik hónapjában a sepsiszentgyörgyi id. OKOS SÁNDORRA, aki mindig értünk élt és dolgozott fáradtságot nem ismerve. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Soha nem feledünk. Bánatos özvegye és családja 1118490 Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk SZAKÁCS ERZSÉBETRE ­halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 1118481 „A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor. 13,8) Fájó szívvel emlékezünk a bibarcfalvi TORDAI SÁMUELRE halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 20862 „Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, / változzék át bár porladó rögökké, / az élőkben tovább él – mindörökké.” Kegyelettel emlékezik szerető családja a szemerjai id. PAPP LÁSZLÓRA halálának 6. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fog. 1118488 Egy csendes őszi este életed hirtelen véget ért, / Elhagytál minket, akiket szerettél. / Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, / Amely vissza soha többé nem tér. Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi ANDORKÓ IRMÁRA (szül. KOLUMBÁN) halálának hatodik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja 4330149 Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi id. KÁNYÁDI-NÉMET ISTVÁNRA halálának nyolcadik évfordulóján. Szerető családja 4330205 Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de egy váratlan betegség mindent összetépett. Bíztunk a reményben, a gyógyulásban, de ha már abban sem, legalább egy csodában. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi ifj. MOLNÁR JÓZSEFRE, aki ma hat hónapja távozott el szerettei köréből. Szereteted, jóságod szívünkben él mindörökké. Bánatos édesanyja, édesapja, testvérei és azok családja 4330211


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »