Elhalálozás

Elhalálozás

Megemlékezés

Hírdetés

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, rokon és ismerős, id. KUNA SÁNDOR nyugalmazott tanító életének 95., özvegységének 51. évében 2023. január 17-én csendesen elhunyt. Végső búcsút január 19-én 15 órakor veszünk az altorjai ravatalozóházban a római katolikus egyház szertartása szerint. Emlékét kegyelettel megőrizzük. A gyászoló család 1117810 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, rokon, a gyergyóremetei születésű sepsibükszádi, majd sepsiszentgyörgyi id. IVÁCSON IMRE életének 94. évében csendesen megpihent. Temetése 2023. január 20-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4327977 „Tiéd a csend, a nyugalom, / Miénk a könny, a fájdalom. / Akartunk mi annyi jót és szépet, / De a sors életünkben mindent összetépett.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. SZABÓ MIHÁLY, a volt IMASA öntödemestere életének 74. évében megtért teremtő Urához. Elhunyt hozzátartozónkat január 19-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a szemerjai ravatalozóháztól a régi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló szerettei 111808 Megemlékezés Csendben állok, emlékezem… / nem halt ő meg, még mindig él nekem. / Messze ment, hol el nem érhetem, / élete úgy múlt el, mint egy pillanat, / de emléke szívünkben örökre megmarad. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a rétyi PÁL LENKÉRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1117812 Kegyelettel emlékezünk LÁSZLÓ ATTILA geológusra halálának 10. évfordulóján. A megemlékező gyászmise január 19-én 18 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a központi Szent József katolikus templomban. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 1117805 Kegyelettel és szeretettel emlékezünk az angyalosi BERSZÁN VIKTORRA halálának első évfordulóján, akit 2022. január 19-én szólított magához a Teremtő. Emléke szívünkben örökké élni fog. Fejes Zoltán és családja 4327960 Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. KELEMEN CSABÁRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Mindennap hiányzik. A gyászoló család 4327962 Fájó szívvel emlékezünk a fotosmartonosi SERESTER GÁBORNÉ FEJÉR MARGARETÁRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4327975 Egy nap életed hirtelen véget ért, / Bánatot hagyva ránk örökre elmentél. / Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, / Soha nem halványul szívünkben emléked. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki id. TRUCKI MIHÁLYRA halálának 28. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerettei 4327963


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »