Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsikőröspataki születésű PARA ÁRPÁD életének 60., házasságának 35. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. november 29-én, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1117700 Megváltozott temetési időpont! Drága halottunkat, BOKOR ERZSÉBETET 2022. november 29-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a korábban meghirdetett 13 óra helyett. A gyászoló család 1117698 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága édesapa, nagypapa, testvér, rokon, a krizbai születésű sepsiszentgyörgyi id. DOMOKOS GYULA, az IAME volt alkalmazottja 77 éves korában türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2022. november 29-én, kedden 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozóházától evangélikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1117693 Megtört szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi kórház nőgyógyá­szati osztályának volt osztályvezető főorvosa, dr. NEMES PÁL életének 89. évében düsseldorfi lakásában csendesen elhunyt. Halottunk földi maradványait Düsseldorfban helyezzük örök nyugalomra ez év júliusában elhunyt felesége mellé. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4867/b „Fáradtságom adom az esti árnynak, / Szívemet vissza a szivárványnak, / Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, / Mosolygásom az őszi verőfénynek. / Sok sötét titkom rábízom a szélre, / Semmit se várva és semmit se kérve. / Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: / Kétségeim az örvényekbe szórom. / A holtam után ne keressetek, / Leszek sehol – és mindenütt leszek.” (Reményik Sándor: ­Végrendelet) Megrendülten, szívünk mérhetetlen fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy drága Édesapánk, FAZAKAS TIBOR életének 68. évében ­tragikus hirtelenséggel örökre eltávozott. Drága, példás életét ­mindvégig a munka, a tenni akarás, az övéi jólétéért való küzdés jellemezte. Lelki ügye volt kiállni és harcolni magyarsága, nemzeti identitásának fennmaradása mellett. Földi létének utolsó pillanatában is magyarságunk, nemzetiségünk fenntartásáért harcolt. Úgy távozott, hogy hitte, kellő összefogással, identitástudattal, nyelvünk, szokásaink megtartásával fenntarthatjuk és továbbadhatjuk a székelység eszméit az utókornak. Drága szerettünk búcsúztató gyászszertartására 2022. november 29-én, kedden 14 órakor kerül sor a szemerjai református ravatalozóházban, ahonnan a zágoni temetőben kísérjük el utolsó útján, szülőföldjén, ahova mindig szívesen ment, és pihenni is oda vágyott vissza. Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával. Legyen könnyű számára az anyaföld. Nyugalma legyen csendes és háborítatlan, emlékét őrizzük kegyelettel, hálával és tisztelettel. Köszönjük, hogy szeretsz, köszönjük, hogy ­szerethetünk. Gyászoló szerettei 1117696 „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek!” (János 13,14) Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatjuk, hogy özv. BÁCS JÁNOSNÉ TÉGLÁS ANNA életének 84., özvegységének 4. évében eltávozott szerettei köréből. Temetése 2022. november 29-én 14 órakor lesz a kálnoki unitárius temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4327565 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, közeli és távoli rokon, a sepsiszentgyörgyi ILYÉS ARANKA 78 éves korában elhunyt. Temetése 2022. november 29-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4327570 Részvét Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége, sepsiszéki szervezete és teljes tagsága mély együttérzését és részvétét fejezi ki a november 25-én az EMNT sepsiszentgyörgyi rendezvényén tragikus hirtelenséggel elhunyt FAZAKAS TIBOR családjának, barátainak és ismerőseinek. Még mindig a tragikus esemény hatása alatt állva búcsúzunk harcostársunktól, az erdélyi nemzeti oldal következetes és munkásságával mindannyiunk számára példát mutató képviselőjétől. Hisszük, hogy közösségünkért végzett munkája nem volt hiábavaló. Emléke legyen áldott! Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége du. Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Csia Csillának FAZAKAS ­TIBOR elhunyta alkalmából. A Megyei Munkaerő-­foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége 4327566 Előrementél, sajnos sokadiknak, de még vagyunk, akik fájó szívvel búcsúzunk tőled, volt osztálytársunk, barátnőnk, BOKOR TIBORNÉ KOVÁTS ERZSÉBET (Zsóka). Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. ­Nyugodj békében. Mi, az 57-esek 4327571 Megemlékezés Egy hideg őszi novemberi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled. Emléked él, és élni fog, míg a szívünk a földön dobog. Fájó szívvel emlékezünk ÁBRAHÁM MARGITRA ­halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4327581 Fájdalommal emlékezünk a 16 éve elhunyt édesapánkra, a nagyajtai VALÁDI MIHÁLYRA. Emléke szívünkben él. Nyugodjon békében. Családja 4327575 Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi id. KOCSIS ­KÁROLYRA ­halálának 39. és KOCSIS ­SÁRÁRA ­halálának 16. évfordulóján. Felethetetlen emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Szeretteik 4868/b „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.” Soha el nem múló lelki fájdalommal emlékezünk ifj. RÁPOLTI ANDRÁSRA (Mackó) halálának 17. év­fordulóján és RÁPOLTI ETELKÁRA (szül. MIKLÓS), akit alig két hónapja kísértünk utolsó útjára. Felejthetetlen emlékük szívünkben örökké élni fog. Pihenésük legyen csendes. Szeretteik 1117690 Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói DIMÉNY ZSUZSANNÁRA halálának hetedik évfordulóján. Szerettei 1117688 Szomorú szívvel emlékezünk id. SZELES IMRÉRE halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes. Szerettei 1117697 Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 18 éve elhunyt FÁBIÁN ÉVÁRA (szül. FOGARASI). Emléke szívünkben örökké él. Szerető családja 4327465 Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. A jó Isten áldja meg drága jó szívedet, angyalok simogassák dolgos két kezedet. Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, FAZAKAS GÉZA ANTALRA, akit ma két éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4327563 Egy hideg novemberi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. A bánat, a fájdalom örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a fotosmartonosi id. BALLÓ BÉLÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4327564 Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a lemhényi ZSIGMOND ENDRÉRE halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 4327569


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »