Bűnös Európa

Mottó: ”Magyar az, akinek fáj Trianon”

Abban a szenvedésben, melyben a mai napig is részesül nemzetünk, bűnös szinte az EU mindegyik tagállama. A tagsági díjak befizetése helyett éppen nekünk kellene kártérítési követeléseket benyújtanunk.

Az az anyagi kár, ami nemzetünket érte területeink elrablásával, csak kis hányada annak az erkölcsi kárnak, amit szenvedünk máig is (és még meddig?!). De még nagyobb veszteséget okoz az, hogy sok ezer kiváló tudós, művész, mérnök, millió szorgalmas, fegyelmezett magasan képzett, ügyes kezű, munkaszerető szakember tehetségét kénytelen idegen (gyakran ellenséges) kormány szolgálatába állítani! Nem beszélve arról a költségről, amit kormányunk kénytelen áldozni külhoni nemzetrészeink identitásának megőrzésére, és a megszállás alatt tartott országrészeinken való otthon maradására, annak megtartására, holott nagyobb részben ez a mi rész kötelessége lenne.

Vajon találtatik országunkban olyan nemzetközi hírnévvel, tekintéllyel rendelkező szervezet vagy személy, amelyik, illetve aki világgá kürtölné ezeket az igazságos, törvényes igényeinket? Kitől, mitől félünk?! Találó szólásunk szerint:

”gyáva népnek nincs hazája”.

Ezeréves történelmünk igazolja: nemzetünk hősies, bátor hazaszeretete, áldozatkészsége a szabadságért példamutató. Senkinek sem sikerült térdre kényszerítenie a magyart. Tehát vétkesek hátrányos helyzetünk miatt a túlzottan óvatoskodó politikusaink. Talán sokukból hiányzik a megfelelő műveltség, az önzetlen, odaadó, minden mást legyőző hazaszeretet, a nemzeti szellem…

Gondolom, megérett az idő, hogy ezen is változtassunk…

v. Kövér György

Ungvár – Záhony

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Aktuális, ellenállás, REFORMOK Tagged: nemzeti szellem, REFORMOK KELLENEK, területeinket bitorló országok, trianoni egyezmény


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »