Az Emberfia eljön

Az Emberfia eljön

Gérecz Imre OSB liturgikus jegyzetét olvashatják.

Krisztus Király vasárnapján Máté evangéliumából az Emberfia eljöveteléről és az ítéletről hallunk. Nem előzmények nélküli ez a kép: az egyházi év utolsó napjaiban Dániel könyvét olvassuk, akinek a látomásában a világon uralkodó Ősöreg előtt megjelenik az Emberfia. Őt szolgálja minden nemzet, és királysága nem megy veszendőbe.

Jézus többször is azonosult ezzel a dánieli figurával, önmagát nevezte az Emberfiának. A keresztény közösségben éppen ezért „reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét”. Amikor majd meglátogat bennünket az, akié „az ország, a hatalom és a dicsőség” (Mt 6,13).

A kereszténységen kívül sem ismeretlen ez az életérzés. A császár vagy egy magas rangú személy látogatása minden városban nagy előkészületekkel járt, lelkesedés és izgatottság övezte, s olykor emlékérme vagy diadalív örökítette meg a bevonulást. Az uralkodó eljövetelére a görög parousia és a latin adventus szavakat használták. A keresztények ezeket a kifejezéseket Krisztusnak, a királyok Királyának második eljövetelére tartották fenn. Innen ered az adventi időszak megnevezése.

Hírdetés

Az Újszövetség görög nyelvében van egy másik szó is, amit a latin ugyanúgy adventusnak fordít: a lelkipásztori levelekben többször használt epiphaneia. A görögben ez a szó az istenség megjelenését jelöli. Nem a távollévő megérkezését, hanem az elrejtettségben jelen lévő megnyilvánulását, a láthatatlan láthatóvá válását.

A liturgiában Isten az Egyház látható jelein és az egyházi közösség tagjain keresztül rejtett módon megnyilvánul, és láthatatlanul is megmutatkozik. A liturgia célja nem Isten jelenvalóvá tétele. Sokkal inkább a mi emberi érzékeink megnyitása, látásunk élesítése, szívünk kemény burkának feltörése, hogy felismerjük: Isten országa már itt van közöttünk, tanít és vigasztal küldöttei által, és szolgálatunkat kéri a ránk szorulókban.

Fotó: Wikipédia (Pantokrátor-mozaik az isztembuli Hagia Szophiában) 

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »