Állami kitüntetéseket adott át az ITM államtitkára

Állami kitüntetéseket adott át az ITM államtitkára

A koronavírus-járvány miatt, hónapokkal később március 15. alkalmából adományozott állami kitüntetéseket adott át az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a budapesti Vigadóban.

A koronavírus-járvány miatt mostanra halasztott díjátadón Schanda Tamás kiemelte, hogy a munka becsülete Magyarországon és Közép-Európában még mindig a legnagyobb érték, a jól végzett munka ugyanis hazafiság. Az államtitkár 73 kitüntetést és elismerést adott át, tízen vették át a Magyar Bronz, tízen a Magyar Ezüst és húszan a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, 16-an részesültek a Magyar Érdemrend Lovagkereszt, 17-en pedig Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésben.

„Ez az ünnepség nemcsak a kitüntettek nagyszerű munkájának állami elismerése, hanem valójában egyben nemzeti seregszemle azok körében, akik részt vesznek nemzedékünk nagy feladatában, az országépítésben” – hangsúlyozta az államtitkár, és megemlítette, hogy a kitüntetettek a magyar innováció „derékhadához tartoznak”. Úgy folytatta: példát mutattak elhivatottságból, mintát adtak munkabírásból, és sajátosan magas mércét állítottak fel szakmájukban, elkötelezettségük ezért példa lehet minden magyar ember számára.

Schanda Tamás emlékeztetett arra, hogy öt hónapja Magyarországot is elérte a koronavírus, védekezésre kényszerült az ország.

„Mint annyiszor a magyar történelemben, nem mi hoztunk magunkra a bajt, jött az magától, Magyarország azonban jól vizsgázott, és sikeresen vette az első akadályokat” – jegyezte meg az ITM államtitkára, aki kitért arra is, hogy a koronavírus a kormány tízéves munkájának eredményeit sodorta veszélybe.

Tíz éve a csőd széléről hozták vissza az országot, munkaalapú és családbarát Magyarországot építettek, ennek köszönhetően soha nem látott szintet ért el a foglalkoztatás 2020 elején és rekordalacsony volt a munkanélküliség. Az év elején már 850 ezerrel több ember dolgozott az országban, mint 2010-ben – közölte Schanda. Megemlítette azt is, hogy az elmúlt évtizedben a foglalkoztatási ráta 54 százalékról 70 százalék fölé emelkedett, a munkanélküliség ráta pedig 12 százalékról 3,5 százalékra csökkent. A magyar vállalkozások erősödtek, és nagy terveket szőttek, ebbe a sikerszériába csapott bele a vírus.

„A járvány rávilágított arra is, hogy annak a gazdaságnak erősebb az ellenálló képessége, amely önálló és saját gazdaságpolitikát folytat, ennek sarokköve a munkaalapú gazdaság. Ezért a legfontosabb vezérfonal a munkahelyek védelme, helyreállítása és újak teremtése, amelyet a kormány programjaival támogat” – fűzte hozzá az államtitkár.

Hírdetés

Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehet át:

1. Dr. BALÁZS JUDIT ÁGNES orvos, pszichiáter, gyermek- és
ifjúságpszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai
Intézete Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára
2. BÉLAFINÉ BAKÓ KATALIN a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a
Pannon Egyetem Mérnöki Kara Biomérnöki, Membrántechnológiai és
Energetikai Kutatóintézetének igazgatója, egyetemi tanára
3. DR. FERTŐ IMRE a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója, a
Kaposvári Egyetem egyetemi tanára
4. DR. GULYA KÁROLY a biológiai tudomány doktora, a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézete
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára
5. DR. GYŐRI ZOLTÁN a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni
Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kara Táplálkozástudományi Intézetének korábbi intézetigazgató egyetemi
tanára, professor emeritus
6. DR. KILÁR FERENC a biológiai tudomány doktora, a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Bioanalitikai Intézetének
és Természettudományi Kara Kémiai Intézetének egyetemi tanára, volt
intézetigazgatója
7. DR. KLEBOVICH IMRE a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a
Semmelweis Egyetem professor emeritusa
8. DR. KONTRA JENŐ a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszékének tanszékvezető-helyettese
és egyetemi tanára, professor emeritus
9. DR. KUKAI TIBOR építőmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karának nyugalmazott főiskolai docense
10. DR. LÁBÁR JÁNOS LÁSZLÓ a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az
Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete
Tudományos Tanácsának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének egyetemi
docense
11. DR. LÁZÁR GYULA neurobiológus, az orvostudomány doktora, a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai Intézetének
egyetemi tanára, professor emeritus
12.DR. MATESZ KLÁRA a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni
Egyetem Fogorvostudományi Kara Fogorvosi Anatómiai Intézetének
tanszékvezetője, Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézetének egyetemi tanára
13.DR. OLASZ LAJOS a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi
Tudományegyetem professor emeritusa
14.DR. RAPPAI GÁBOR a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan és
Ökonometria Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára
15.DR. STACHÓ LÁSZLÓ a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Infomatikai Kar Bolyai Intézete
Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének egyetemi tanára
16.DR. SZABÓ ATTILA a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanára
17.DR. SZÉLL MÁRTA molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese, Általános
Orvostudományi Kara Orvosi Genetikai Intézetének tanszékvezető egyetemi
tanára

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehet át:

1. DR. ÁCS PONGRÁC a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara
Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének megbízott igazgatója, általános
és stratégiai dékánhelyettese, egyetemi tanára
2. BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete
Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
3. DR. BERECZKY ÁKOS LÁSZLÓ a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem – AUDI Hungaria Kooperációs Kutatóközpont
igazgatója
4. BOROS ERZSÉBET Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar
Táncművészeti Egyetem professor emeritája
5. DR. CSANÁD MÁTÉ fizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézete Atomfizikai Tanszékének habilitált
egyetemi docense, a PHENIX-Magyarország és a STAR-Magyarország
kutatócsoportok tudományos vezetője, CMS-ELTE kutatócsoport tagja
6. DR. DOMOKOS ANDREA büntetőjogász, a Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének
intézetvezető egyetemi tanára, a Kúria büntetőjogi főtanácsadója
7. DR. GERLE JÁNOS a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara
Oktatási Centrum Igazgatóságának igazgatója, a Kútvölgyi Kórház egyetemi
adjunktusa és részlegvezető főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi
Tagozatának alapítója és elnöke
8. DR. HERMANN PÉTER a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, a
Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára
9. DR. KOVÁCS IMRE közgazdász, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának
elnöke, a Rail Cargo Austria AG igazgatósági tagja és a Hungrail Magyar
Vasúti Egyesület elnökségi tagja
10.DR. MENYHEI GÁBOR érsebész és általános sebész szakorvos, a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja
Érsebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár
11.DR. NAGY ANDREA csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus, a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája
Perinatológiai és Gyermek Idegsebészeti Osztályának vezetője, klinikai
főorvosa
12.DR. PODRÁCZKY JUDIT a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyettese, az
egyetem Pedagógiai Kara Neveléstudományi Intézetének intézetigazgatója,
egyetemi docense
13.DR. SCHWEICZER GÁBOR a Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézete Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi és
Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya tudományos
főmunkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és
Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete Alkotmányjogi és Összehasonlító
Közjogi Tanszékének habilitált egyetemi docense
14.SZABÓNÉ DR. SZITÁNYI JUDIT az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kara Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi
docense
15.DR. TÓTH LAJOS az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Intézete Vékonyréteg-fizikai Osztályának tudományos
főmunkatársa
16.DR. VASS LÁSZLÓ közgazdász, politológus, a Budapesti Metropolitan

Egyetem főiskolai tanára, rector emeritusa Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést vehet át:

1. BAKOS TAMÁS az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző
Kara Vizuális Nevelési Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense
2. DR. BALOGH ZOLTÁN a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara
Ápolástan Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke
3. DR. BARTOLITS ISTVÁN a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Technológiaelemző Főosztályának vezetője
4. BOGÁR IMRE a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának nyugalmazott igazgatója
5. CZÉMÁN MIKLÓS a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgatója
6. ERDÉLYINÉ KOCSIS CSILLA KATALIN a Szerencsi Szakképzési Centrum
Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának
igazgatója
7. DR. FÜGEDI JÁNOS a Magyar Táncművészeti Egyetem Néptánc
Tanszékének főiskolai tanára, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Zenetudományi Intézete Népzene- és Néptánckutató Osztályának és
Archívumának tudományos főmunkatársa
8. FŰRÉSZ ISTVÁN a Székesfehérvári Szakképzési Centrum pályaorientációs
tanácsadója
9. GERBER PÁL Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Vizuális Nevelési Tanszékének
adjunktusa
10.GUBICZ LÁSZLÓ gépészmérnök, az egykori Szerszámgépipari Művek
Kecskeméti Gyára Termelési Osztályának, valamint a Hűtőgépgyár Hűtő- és
Klímatechnikai Gyáregységének nyugalmazott vezetője
11.HATOS HAJNALKA a Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám
Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatója
12.DR. HERMESZ EDIT biológus, a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete Biokémiai és
Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi docense
13.DR. HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET közgazdász, az Eszterházy Károly
Egyetem Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető
főiskolai tanára
14.DR. KANYÁRI ZSOLT sebész és gasztroenterológus, a Debreceni Egyetem
Klinikai Központja Sebészeti Klinikájának klinikai főorvosa, szakmai
koordinátora
15.DR. LEHMANN MIKLÓS filozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kara Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense
16.DR. LÉNÁRD ANDRÁS az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és
Óvóképző Kara Digitális Pedagógia Tanszékének tanszékvezető egyetemi
docense
17.LENGVÁRSZKY ATTILA a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója és
Rektori Kabinetjének vezetője
18.DR. STROMÁJER-RÁCZ TÍMEA a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kara Kaposvári Képzési Központjának megbízott képzési
igazgatója, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői
Intézetének adjunktusa
19.TURKUS ERZSÉBET a Szolnoki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor
Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának nyugalmazott
tagintézmény-vezetője
20.DR. VÁRADI MONIKA MÁRIA a Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Térségfejlesztési Kutatások
Osztályának tudományos főmunkatársa

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatkitüntetést vehet át:

1. B. TÓTH FERENC LÁSZLÓ a Prompt Kft. ügyvezetője, a kecskeméti Hírös
Lovarda alapítója, az Építéstudományi Egyesület Pest megyei szervezetének
volt titkára
2. BUKVAI ALBERTNÉ a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának gyakorlati oktatásvezetője, a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara korábbi alelnöke
3. DR. MOLNÁR ERIKA ERZSÉBET a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete Embertani
Tanszékének adjunktusa
4. DR. POHÁNKA ZSUZSANNA KATALIN a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal Támogatásszabályozási és Ellenőrzési Főosztályának
vezetője
5. RADNAI ISTVÁN okleveles agrármérnök, a Kaposvári Egyetem Agrár- és
Környezettudományi Kara Állattudományi Intézetének pályázatkezelési és
pénzügyi referense, a Nyúl Terméktanács egykori elnökhelyettese
6. RÁTKAI SÁNDOR IMRE gépészmérnök, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Öregedéskezelési Osztályának vezetője
7. SÁHÓ BÉLA a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma,
Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiumának tanára, egykori
igazgatóhelyettese
8. DR. SZABÓ ANNAMÁRIA a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárságának főosztályvezetője
9. SZIGETI IMRE JENŐ a Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és
Közigazgatási Szakgimnáziumának középiskolai tanára, volt
igazgatóhelyettese
10.SZÜCSNÉ BALÁZS JULIANNA az Érdi Szakképzési Centrum Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiumának igazgatóhelyettese

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehet át:

1. BURGERNÉ SZŰCS ÉVA az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Tanulmányi Hivatalának tanulmányi előadója
2. GROSZ LÁSZLÓ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
belsőellenőrzési vezetője
3. KIS GYÖRGY az MVM GTER Zrt. Észak-budai Fűtőerőművének vezetője, az
MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. ügyvezetője
4. KOVÁCSNÉ KALMÁR TERÉZIA a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal Szakképzési Főosztályának vizsgaügyvitelért felelős szakmai
koordinátora
5. KULICS GYÖRGY a Vas Megyei Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumának pedagógusa
6. MOCSÁRINÉ DR. FRICZ JULIANNA a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Dékáni Hivatalának
vezetője
7. NÉMETH ANIKÓ a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója
8. NÉMETH IMRE az Országos Atomenergia Hivatal Építész Szakcsoportjának
vezetője
9. NÉMETH LÁSZLÓ az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris biztonsági
felügyelője
10.DR. TÓTH GÁBOR a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Kutatói Kiválósági Főosztály Orvosi és Biológiai Tudományok Osztályának
vezetője


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »