A Vatikán arra kéri a német püspököket, hogy állítsák le a szinódusi bizottság felállításának tervét

A Vatikán arra kéri a német püspököket, hogy állítsák le a szinódusi bizottság felállításának tervét

A Német Püspöki Konferencia plenáris ülésén fogadták volna el a napokban azon testület alapszabályát, melynek célja egy püspökökből és világiakból álló tanács megszervezése, amely olyan kérdésekről döntene, mint például a nők szerepe az Egyházban, a szexuális erkölcs. A bíborosok levélben kérik, hogy minden döntést halasszanak el a Római Kúria és a német püspökök vatikáni tárgyalása utánra.

Miután Ferenc pápa 2023 novemberében kifejezte aggodalmát az ügyben négy német teológusnőnek írt válaszlevelében, a Vatikán egy újabb – Pietro Parolin bíboros és két másik dikasztériumi vezető által aláírt levélben kéri, hogy egyelőre állítsák le a német katolikus egyház projektjét, melynek értelmében jóváhagynák a novemberben megalakult szinódusi bizottság alapszabályát, amelynek célja egy irányító és döntéshozó tanács felállításának előkészítése. E testület – a 2019-ben elindult ellentmondásos németországi szinodális út (Synodale Weg) reformfolyamatának eredményeként – mintegy 27 püspököt és világi híveket tömörítene, hogy az egyházi hatalom, a nők szerepe, a szexuális erkölcs és a papi élet témairól tárgyaljanak és akár döntéseket is hozzanak.

Ferenc pápa novemberben a négy teológusnőhöz intézett levelében hangsúlyozta, hogy egy ilyen tanács – amelyet tavaly kétharmados többséggel hagytak jóvá a püspökök és a Német Katolikusok Központi Bizottságának (ZdK) tagjai – „nem hozható összhangba a Katolikus Egyház szentségi struktúrájával”. A Szentatya arra is emlékeztetett, hogy a tanács létrehozását „a Szentszék egy 2023. január 16-i levélben megtiltotta, amelyet különleges formában jóváhagytam”.

A most megfogalmazott levelet Pietro Parolin bíboros államtitkár és Victor Manuel Fernández bíboros, a Hittani Dikasztérium prefektusa, valamint Robert Prevost bíboros, a Püspöki Dikasztérium prefektusa írta alá; február 16-án intézték az egybegyűlt német püspökökhöz. A német főpásztorok február 19. és 22. között Augsburgban tartják tavaszi plenáris ülésüket.

A levélben a bíborosok megismétlik a már korábban kifejtett álláspontot. Továbbá kérik, hogy töröljék az alapszabály e napokra tervezett megszavazását, és halasszák el a Vatikán és a Német Püspöki Konferencia képviselői tervezett tárgyalása utánra, mely a német püspökök és a Római Kúria képviselői között 2022 novemberében és 2023 júliusában Rómában zajló korábbi megbeszélését követi. A tervezett találkozó időpontja még nem ismert, de e legújabb levélben – amelyet Ferenc pápa „tudomására hoztak, és amelyet a Szentatya jóvá hagyott” – a bíborosok aláhúzzák: „Ha a szinódusi bizottság statútumát még e megbeszélés előtt elfogadják, felmerül a kérdés, hogy értelme van a tervezett vatikáni találkozónak és általában véve a folyamatban lévő párbeszédnek.”

Hírdetés

A KNA német katolikus hírügynökség beszámolója szerint Pietro Parolin bíboros és a két dikasztériumi vezető levele arra is rámutat, hogy az érvényben levő kánonjog nem teszi lehetővé egy ilyen tanács létrehozását; így a Német Püspöki Konferencia e tekintetben hozott döntése semmisnek nyilvánul, mert nincs hatásköre az alapszabály jóváhagyására. Ferenc pápa már felhívta a figyelmet erre a problémára: „A szinódusi bizottság statútumának elfogadása tehát ellentétben állna a Szentatya figyelmeztetésével” – olvasható a vatikáni dokumentumban.

A szinódusi bizottság statútumáról szóló szavazást levették a német püspökök plenáris ülésének napirendjéről – tájékoztatta Matthias Kopp szóvivő a KNA hírügynökséget.

A német püspöki konferencia elnöke, Georg Bätzing püspök a február 19-i augsburgi sajtótájékoztatón állást foglalt a vatikáni levéllel kapcsolatban. A német katolikus püspökök ez utóbbi figyelmeztetés ellenére is tovább kívánnak haladni a reform útján. Ennek a Rómával folytatott párbeszéden keresztül kell megtörténnie – fogalmazott a főpásztor, hangsúlyozva: „magától értetődő”, hogy az alapvető egyházi reformokat összehangolják a Vatikánnal. Ezért, vagyis „a római hatóságok tiszteletben tartása miatt” a püspöki közgyűlés programjából kikerült a németországi szinódusi bizottság létrehozására vonatkozó pont – fejtette ki a püspöki kar elnöke. „Nem akarjuk figyelmen kívül hagyni, és nem is hagyhatjuk figyelmen kívül” Róma álláspontját – húzta alá Georg Bätzing püspök, és bejelentette, hogy vitát indítanak a témáról. A német püspöki konferencia elnöke ugyanakkor kifejtette, hogy a Parolin, Fernández és Prevost bíborosok levelében megfogalmazott aggodalmak tartalmilag cáfolhatók, mivel szerinte a püspökök és a világi hívek közös testülete nem gyengítené a püspökök tekintélyét, sokkal inkább erősítené azt. „Semmiképpen sem akarjuk korlátozni a püspökök tekintélyét, hanem új alapokra akarjuk helyezni azt, mert ezt a tekintélyt aláásták a visszaélések és a botrányok… Ezért van szükségünk új, kötelező erejű és átlátható tanácskozásra, amely ténylegesen beépül a döntéshozatalba. Ezt az utat keressük” – fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón a német püspöki konferencia elnöke.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »