A tudósok szerint a reinkarnáció LÉTEZIK és a tudatot a halálunk után is megőrzi az univerzum

Nem minden tudós agnosztikus, ateista, illetve nem minden kutató szkeptikus a reinkarnáció létét és működését illetően. Sőt, egyre többen vannak azok, akik szerint a reinkarnáció létező jelenség, míg a tudatunk nem más, mint az energia egy olyan megjelenési formája, amit a testünk foglal magába, majd enged át az univerzumnak egészen addig, amíg a bennünk szunnyadó tudatosság egy új testi megnyilvánulási lehetőséget nem kap vagy talál magának.

Forrás: wallpapercave.com

2005-ben jelent meg Dr. Jim Tucker író tollából egy könyv, melynek címe:

Life Before Life: A Scientific Investigation of Children’s Memories of Previous Lives,

vagyis az Élet előtti élet: A gyermekek előző életbeli emlékeinek tudományos kutatása.

Magyarul megjelent könyve: a  Vissza az életbe : előző életükre emlékező gyerekek különleges esetei címmel 2014-ben a Studium plusz gondozásában, de én ezúttal az előbb említett könyv alapján írom a cikket.

Dr. Jim Tucker a témában szaktekintélynek számít, Deepak Chopra ezt írja róla:

„Ebben a nagyon elegáns könyvben Dr. Tucker a legmeggyőzőbb tudományos bizonyítékokat vonultatja fel ama tény igazolására, mely szerint a tudatunk túléli a fizikai halálunkat.”

Ezek tükrében érdemes a szakember kutatásait és meglátásait megfontolni. Dr. Tucker rámutat arra, hogy a reinkarnáció valóságos, méghozzá annak köszönhetően, hogy a tudatunk kvantum- illetve szubatomi (az atomtól kisebb) szintén energia, melyet életünk során a testünk foglal magába, jóllehet annak nem része.

Dr. Tucker 2500 fiatallal készített interjút, akik abban hasonlítottak egymáshoz, hogy olyan emlékekkel rendelkeztek, melyeket ők nem élhettek át ebben az életükben, illetve olyan sebhelyeik, illetve anyajegyeik voltak, melyek megegyeztek annak az állítólagos személynek a testi jegyeivel, akikből reinkarnálódtak.

Évtizedek óta küzdenek a tudósok a tudat titkainak megfejtésével, de eddig képtelenek voltak konszenzusra jutni a pontos meghatározását illetően.

Az elmúlt években több méltán világhírű tudós jelentette ki, hogy a kvantummechanika lehetővé teszi a tudat további létezését, azaz életét a halál után is. Hadd utaljak is a www.boldognapot.hu oldalon korábban megjelent cikkre, mely Dr. Robert Lanza biocentrizmus elméletét taglalja. Ennek nyomán Dr. Lanza is arra az álláspontra helyezkedik, hogy a tudat – kiszabadulva a testből a halál pillanatában – szubatomi részecskék révén az univerzum más részein folytatja tovább a létét valamilyen formában.

Hírdetés

Dr. Tucker azzal toldotta meg ezt az elméletet, hogy az az energiafolyam „új gazdára” lelhet. Valójában újra testet ölhet.

A tudós így fogalmaz

„Néhány olyan vezető tudós a múltban, mint amilyen Max Planck, a kvantumelmélet atyja is volt, azt állította, hogy a tudatot fundamentálisnak tekinti, míg az anyagot belőle származtatja.”

„Ebben az esetben ez azt vonná maga után, hogy a tudatosság nem szükségképpen függ a fizikai agytól a túlélés szempontjából, s a fizikai agyunk, illetve a fizikai testünk halála után is képes megmaradni.”

Létezik-e bizonyíték arra nézve, hogy a tudat átvihető egyik testből a másikba?

Dr. Tucker az akkor kétéves James Leningerrel készített interjút. A kisfiú a repülőgépek megszállottja volt és rémálmai lettek, melyek során repülőszerencsétlenséget élt át.

Dr. Tucker így magyarázta:

„A nap folyamán egy gépkatasztrófáról mesélt, majd közölte, hogy ő egy pilóta volt és egy hajóról repült el.”

„Az apukája a nevéről faggatta. Elmesélte, hogy Natomának hívták, a japánok lőtték le, Iwo Jima-n gyilkolták meg, s a hajón volt egy Jack Larsen nevű barátja.”

„Kiderült, hogy volt egy USS Natoma Bay nevű repülőgép-hordozó, amely a Csendes-óceánon állomásozott a II. világháború során. Valójában Iwo Jimában vetették be.”

„Egy pilóta veszett oda: egy fiatalember, akit James Huston-nak hívtak.  James Huston repülőgépe éppen ott zuhant le, ahol James Leininger leírta: eltalálták a motorját, lángra kapott, a vízbe csapódott, majd gyorsan elsüllyedt.”

Dr. Tucker erre a következtetésre jut:

„A legtöbb ilyen esetben 5 vagy 6 vagy 7 éves korra ez az emlék elhalványult, ami tipikusnak mondható. De egy ideig bizonyos, hogy egészen erőteljesen megvolt.”

Összefoglalva, több ezer esetre hivatkozva Dr. Tucker bizonyítottnak veszi a reinkarnáció létét.

Akit bővebben érdekel a téma, annak figyelmébe ajánlom most megjelenő könyvemet, mely a reinkarnáció és a karma fantasztikusan összetett, tradicionális rendszerét tárja fel az olvasók előtt olyan megközelítésben és részletességgel, mely eddig csak a kiválasztottak és a beavatottak számára volt hozzáférhető.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »