A társasjáték közösségépítő erejéről

A társasjáték közösségépítő erejéről

A homo ludens közösség- és kultúraépítő mivoltáról már több gondolkodó is értekezett, mégis mintha gyakorta pusztán gyermek- és ifjúkori elfoglaltságnak tekintenénk, és nem vennénk komolyan a (társas)játék erejét – a játék közösségteremtő erejéről és a társasjátékok köré szerveződő közösségekről kérdezte a Romkat hírportál Szász-Köpeczy Istvánt, Kafyt. Részleteket közlünk az interjúból.

A kérdésre, hogy mit jelent számára a 2022/2023 fordulóján megrendezett VI. MATRISZ Társasjátékos Szilveszter, elmondta:

„Lehetőség és felelősség. Meggyőződésem, …mindenkinek kötelessége a kapott adottságok, kedvező körülmények és élethelyzetek felhasználása önmagán túlmutató léptékben. A kapott talentumokat, energiákat vissza kell fordítanunk a közösségi szerepvállalás révén mások javára is, hiszen nem azért létezünk, hogy önmagunk fenntartásán és ellátásán túl ne tegyünk minél többet a köz érdekében, amivel egyébként is óhatatlanul kölcsönös függőségi viszonyban állunk. (…) Közösségépítés: az esemény ily módon való szemlélete nem csak bennem fogalmazódott meg szervezői szándékként, résztvevői visszajelzések is megerősítettek benne. (…) a közösségépítési szándék mellett fontosnak tartom a különféle emberi kapcsolatok kialakulását az eseménysorozat egyes alkalmai során. Mindezt (…) »a játék összeköt« mottójára is fel lehetne fűzni, ugyanis a társasjáték mint a résztvevők hasonló gondolkodásának és közös szándékának alapja teremti meg erre a közeledési lehetőséget. Így kapcsolódik össze a homo ludens a homo socialisszal, és így lesz olyan, aki a társas élmények mellett társélményeket is hazavisz majd magával.”

Számokba foglalva a következőképp írta le Kafy a legutóbbi szilveszteri eseményt: „öt nap, ötven résztvevő, hat színcsapat, kettőszázhuszonöt-féle társasjáték, kettőezer-száztizenhárom győzelmi pont, hetvenkét óra pontszerzés, kilencvenöt óra összjáték, négy vetélkedőszám, négy feladvány, két szabadtéri játék, egy hatalmas buli és több ezer nevetés”.

A beszélgetésben arra is kitért, hogy igen széles körű alkalmazása, haszna van a társasjáték(ozás)nak. „(…) nem igazán hiszek abban, hogy vannak olyanok, akik nem szeretnek társasozni. Még nem próbáltak ki elég fajta társasjátékot, vagy nem tették azt megfelelő környezetben. A játszás örömének tagadhatatlan öncélúságán túlmenően a társasjátékot elsősorban egyedi és kiváló önismereti és az interperszonális kapcsolatok fejlesztésére alkalmas eszköznek tekintem. Ugyanis a játék egyrészt olyan belső utazást tesz lehetővé, amelynek során magunkba feledkezve vagyunk jelen, és így a különféle játékok során olyan élet-/döntési helyzetekben, reakciókban tapogathatjuk ki önmagunkat, amelyekre másképp talán nem ébrednénk rá. (…) megismerhetjük játéktársainkat, hiszen itt önmagunkról elfeledkezve akaratlanul is fel-felvillantjuk a sokféle szociális álarc mögött rejtőzködő énünket, viszonyulásunkat társainkhoz, gondolkodási módszereinket, értékeinket és hiányosságainkat. Ide talán akár egy figyelmeztetőtábla is elkelhetne, hogy: Vigyázat, a játék nem csak játék! (…)

A társasjátékozás a gyerekkoromból indult el…, hazalátogatásaim alkalmával szüleimmel még mindig leülünk közösen játszani, amikor csak tehetjük. Ennek a kezdetnek egy további állomása volt az Activityvel való megismerkedésem valamikor a 2000-es évek elején… A harmadik fordulópontot a KEL-es játékestek képezik, a negyedik állomást a MATRISZ (Magyar Társasjátékosok Romániai Szövetsége) létrehozása jelentette.”

A Kolozsvári Egyetemi Lelkészségen (KEL) havi rendszerességgel működő játékkoktélról elmondta:  „Ez a történet 2010 decemberéig nyúlik vissza, amikor is a KEL berkeiben egy OKET (Országos Katolikus Egyetemi Találkozó) került megszervezésre, melynek keretében alternatív programlehetőségként felmerült, hogy egy koktélkészítő házaspárral együtt szervezzünk társasjátékos alkalmat… elhatároztuk, a rákövetkező januártól kezdődően megpróbáljuk havi rendszerességgel megszervezni a játékos alkalmat. A név eredete is ide köthető (a játék egyértelmű; a koktél egyrészt azért, mivel koktélmestereink minden alkalommal különleges készítményekkel várták a résztvevőket, másrészt mivel a koktél szó az angol cock+tail-ből származik, ami a kakas farkára utal, ami pedig köztudottan színes, akárcsak a hozzánk havonta betévedő társaság). A havi események azóta is töretlenül tartanak… A helyszínek időnként változtak – KEL, Agapé Étterem, Heltai Folk-kocsma, Katolikus Nőszövetség terme (jelenlegi) –, akárcsak a résztvevők létszáma, ez utóbbi végszámai a tizenöt és a kétszázhúsz;

Hírdetés

A havonta megrendezett kolozsvári játékestek idővel kinőtték a KEL-t, s további, tágasabb színterek belakását igényelték. Ennek történeti folyamatába kapcsolódott bele a későbbi egyesület is. A MATRISZ alapítási ötletével 2013 tavaszán kerestek fel a későbbi alapítótagtársak Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Szatmárról és Nagyváradról. Az egyesület hét alapítótaggal jött létre, a bemutatkozó rendezvényt az októberi játékkoktél keretében tartottuk meg Kolozsváron, 220 résztvevő jelenlétében.

Az egyesület céljai: a társasjátékozás népszerűsítése elsősorban az ország magyar ajkú lakossága körében mint hasznos alternatív kikapcsolódási lehetőség és egyben személyiségfejlesztési módszer – ennek kapcsán megemlítendő az egyesület négyéves keretszerződése a Maros megyei tanfelügyelőséggel az Iskola másként program égisze alatt, melynek során társasjátékozási lehetőségekkel, betanításokkal, különféle módszerek alkalmazásával stb. járultunk hozzá a tanulók alternatív programjaihoz. (…) a társasjátékos kezdeményezések felkarolása, összefogása szintén alapvető célunk, melynek értelmében szakmai tapasztalatot, jogi hátteret, pályázati lehetőségeket, kapcsolati hálózatot és egyéb e tekintetben szükséges segítséget kívánunk nyújtani. (…) igyekszünk átfogóbb programajánlatokkal is jelen lenni ezen a területen, melyeken a részvétel nem feltétlenül egy adott településhez köthető, hanem Erdély-szerte bárhonnan becsatlakozhatnak az érdeklődők. Ilyen jellegű esemény volt a VI. MATRISZ Társasjátékos Szilveszter vagy akár a nyáron megszervezett EgyFeszt fesztiválon a Játékudvar, melyen a társasjátékozás szintén alternatív programként volt jelen a csíkszeredai Határátlépők Egyesület és a MATRISZ Egyesület szervezésében (…)

2023-at Székelyudvarhelyen a játék évének harangozták be… igyekezni fogunk minél több olyan eseményt létrehozni, mely ezt a mottót megfelelően képviselheti.

Az évkezdeti időszakot megragadva kívánok minden kedves olvasónak egy játékosabb 2023-at, mely során a társasjátékozás adjon kellő örömet mindennapjainkba, illetve számos barátot és ismerőst, hogy velük játszva felfedezzük a bennünk lévő ismeretlent” – fogalmazott az interjú végén Szász-Köpeczy István (Kafy).

A beszélgetés teljes szövege ITT olvasható.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »