A rettegett zsidó terrorlegény szeretője

A rettegett zsidó terrorlegény szeretője

Perének 70. évfordulóján Péter Gábor (Eisenberger Benjámin), az Andrássy út 60. rettegett ÁVH-s fővezére magánéletéről osztott meg korábban szigorúan titkosnak ítélt információkat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. A rettegett zsidó hóhér, kínzólegény és tömeggyikos Péter Gábor szabóinasból lett a kommunista párt terrorszervezetének 8 évig (1945-1953 között) teljhatalmú ura. Majd elvtársai szovjet nyomásra félreállították a fősodorból a párt öklét.

Perének 70. évfordulóján Péter Gábor (Eisenberger Benjámin), az Andrássy út 60. rettegett ÁVH-s fővezére magánéletéről osztott meg korábban szigorúan titkosnak ítélt információkat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. A rettegett zsidó hóhér, kínzólegény és tömeggyikos Péter Gábor szabóinasból lett a kommunista párt terrorszervezetének 8 évig (1945-1953 között) teljhatalmú ura. Majd elvtársai szovjet nyomásra félreállították a fősodorból a párt öklét.

Rákosi Mátyás számára 1953-ban adódott a lehetőség, hogy szovjet minták alapján belefogjon egy nagy cionista perbe, így könnyebb lett volna megszabadulni az ÁVH vezetőtől. Ezeket a pereket nem vitték végig, és különböző erőszakos cselekmények miatt és gazdasági visszaélésért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Négy évvel később, 1957-ben 14 évre módosították a büntetést, ezt pedig egy közkegyelmi rendelet alapján megfelezték, és beszámították az addig letöltött időt is. Addigra már nem állt érdekükben, hogy teljesen eltüntessék Péter Gábort. 1957-ben Kádár Jánosnak támaszkodnia kellett a korábbi ÁVH-s garnitúrára is… Az alábbiakban a hírhedt erőszaktevő magánéletébe enged bepillantást egy 1953-as feljegyzés.

CSAPÓ ANDOR sajátkezű feljegyzése. Budapest, 1953. január 10.

PATAKI FERENCNÉ 38 éves volt varrónő. Elbeszélése szerint Péter Gáborral 1935 évben ismerkedett meg Pataki Ferenc férjének szabóüzletében. A szabóüzletben Pététer és Péterné is lejártak, míg azután Péter és Patakiné között viszony fejlődött. Patakiné 1940-ben elköltözött a férjétől és ettől kezdve állandóan együtt jártak Péterrel, aki feleségétől sem vált el. Az ostrom alatt is együtt voltak, a felszabadulás után pedig Péter rögtön bevitte a Köztársaság-téri Pártközpontba Patakinét, ahonnan azután átjöttek együtt a 6o-ba. Péter nagyon szerette Patakinét, aki őt fölényesen kezelte és emiatt kettős életet élt. A 2 asszony tudott egymásról s emiatt nagy közöttük. Péter igyekezett mind a két nőt megtartani. Patakiné követelte, hogy ne járjon a feleségével s emiatt nagy harcok voltak, mert Patakiné mindig megtudta és ennek az lett a következménye, hogy Péter igen fontos pártmegnyilvánulásokra, hivatalos estékre sem járt el.

Hírdetés

Patakiné mint feleségszerű szerette magát az irodában kijátszani, és külön háztartást rendezett ott be. Ekkor ezeket az ügyeket Szabolcsi Mihály áv. őrnagy intézte vele, egészen 1950-ig, Szabolcsi elbocsátásáig. A Lövölde-téren egy konyhát állítottak fel, ahol a legválasztékosabb ételeket főzette Szabolcsi Patakiné előírása szerint. Erre külön kocsi volt beállítva és Szablics János ávh beosztott /most is az ávh-n van/ Péter részére a legválasztékosabb szöveteket, órákat, fehérneműt hozatta Szabolcsival külföldről és a saját részére is, amelyek tudomásom szerint többszázezer forintra rúgnak. Patakiné nyaralásait először Szabolcsi, később Bálint, végén én intéztem. Szabolcsi eltávozása után ezeket az ügyeket én intéztem, Péter velem ellenőriztette Patakiné menéseit, mert nagyon féltékeny volt rá és ezért 1950-ben a Normafa-u. 34. alatt egy házat hozatott rendbe és rendeztetett be, közel 200.000 forint költséggel és itt Patakinét dr. Bálint társaságában több alkalommal meglátogatta. De velem egyedül is több alkalommal jött oda.

Későbben a mellette lévő házba iskolák költöztek és közel hozzá egy ÁVH vendégház is létesült. Péter azt az utasítást adta, hogy sürgősen szerezzünk egy másik házat a Szabadság-hegy másik oldalán. Így hoztuk rendbe a Költő-u. 40. számú házat kb. 400.00.- Ft költséggel, ahol Péter, amikor elkészült 1/2 évvel ezelőtt megjelent és az idei nyáron 2 alkalommal velem. Szabolcsi eltávozása után én a konyhát a Lövölde térről elhoztam és külön konyhát rendeztem be a Sztálin-út 81 alatt, ahol az addigi szakácsnő és még külön személy végezte ezt a munkát, ennek a havi számlája kb. l0.000.- forintot tett ki. Ugyancsak rendbe lett hozva számára állandó lakásként 3 évvel ezelőtt a Munkácsy Mihály-u, 3.I. 2 szoba összkomfortos lakás, közel 200.000 ft. költséggel. Patakiné lakására úgy a Munkácsiba, mint a Mártonhegyi útra sokat jártam Munkácsira átlag egyszer egy héten, a Mártonhegyi-útira pedig hol szombaton, hol vasárnap. Péter vasárnaponként kétszer, háromszor is felküldött virágot, csokoládét küldött fel velem, de Patakiné mindig ijesztgette, hogy elmegy, mert ő csak a felesége akar lenni.

Az irodában Péter, hivatalos fogadó szobája mellett egy külön szobát tartott fenn, amelybe Patakiné egy háztartásra való fehérneműt, ruhákat tartott a Péter részére, ezenkívül az én irodahelyiségemben külön kasszában voltak még különféle fehérneműek női és férfi alsóneműk, anyagok, amelyekből rendelt. Patakiné Pétert sokszor ugráltatta, legutóbb 3 hónappal ezelőtt 3 hétig nem jött be és ezalatt a Mártonhegyi-úti villában nyaralt, ahová Péter naponta szinte négyszer, ötször küldött. A házak előtt Bálint gondoskodott Patakiné nyaraltatásáról, Érden, Mátrafüreden stb. ahová Péterrel szálltak ki. Ezelőtt pedig Szabolcsi egy kuláknál helyezte el 3 hétre Pesttől úgy tudom 33 km-re, ahová Péter is többször kijárt Szabolcsi és Száberszki József társaságában.

Külföldön úgy tudom 5 évvel ezelőtt járt Romániában, azt hiszem 14 napig, a határig Péter, Bálint és én kísértem le vonattal. Egyébként Péter külön kocsit tartott fent a részére. Hivatalos munkában nem vett részt, amit a titkárság beosztottjai nehezményeztek- gyakran sétáltam vele Péter megbízásából, az egész beszélgetése mindég a Péterre való örök szemrehányás volt, hogy őt nem veszi feleségül. Csapó Andor sk.ÁBTL – 2.1. – VI/12 (V-150247)

A csatolt dokumentumok még további érdekes részleteket tartalmaznak. Az ügynek van egy érdekes, eddig még nem tisztázott előzménye is: az egyik csatolt iratban szerepel, hogy az 1953-as Péter Gábor ügy kapcsán letartóztatásba került S… Ferencet többek között azzal is vádolták, hogy tud Pataki Ferencnek, Pataki Ferencné volt férjének az eltűnéséről: “S… Ferencet azzal a gyanúval vettük őrizetbe: ismeri Péter Gábor múltbeli ellenséges tevékenységét és Péter szeretőjének, Pataki Ferencné férje eltűnésének körülményeit; […] A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy S… Ferenc a felszabadulás előtt ugyan ismerte Péter Gábort, de tevékenységéiről nem bírt tudomással. Ugyancsak nem bírt tudomással Pataki Ferenc eltűnéséről sem.”

Pataki Ferenc sorsáról, aki szabómester volt, és 1945 előtt kapcsolatban állt az illegális kommunista mozgalommal, nincsenek további információink. Tényleg eltűnt? És ha igen, akkor mikor és miért tűnt el? Talán ő is zsidó származású volt és Holocaust áldozata lett? Vagy az eltűnése kapcsolatban állt azzal, hogy a feleségét elszerette Péter Gábor? Lehet, hogy ez már soha nem fog kiderülni.

Hunhír.info


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »