A muszlimok is tisztelik Jézust – avagy hat dolog, amit nem tudott a Jézus Iszlámban betöltött szerepéről

A muszlimok is tisztelik Jézust – avagy hat dolog, amit nem tudott a Jézus Iszlámban betöltött szerepéről

A karácsony, melynek csak most lett vége (legalábbis a nyugati kereszténység számára) az egyik legnagyobb ünnep a keresztény vallásban, amikor is Jézus születését ülik meg a hívek. Kevesen tudják azonban, hogy Jézus az Iszlám számára is meghatározó figura, akkor is, ha a karácsonyt a muszlimok többsége nem üli meg.

A Vox News karácsony alkalmából hat olyan érdekességet gyűjtött össze, melyek Jézus és Szűz Mária az Iszlámban betöltött szerepével kapcsolatosak, s melyek talán nem túlságosan ismertek a keresztény kultúrkörben.

1. Jézus, Mária és Gábriel arkangyal a Korán fontos szereplői (hasonlóan Ádámhoz, Noéhoz, Ábrahámhoz, Mózeshez és még egy rakás bibliai karakterhez).

2. A muszlimok hiszik, hogy Jézus (vagy ahogy az arab nyelvben nevezik: Izáj) az Isten prófétája volt, aki egy szűztől, Máriától született, és vissza fog térni a Földre az Ítélet Napja előtt, hogy helyreállítsa az igazságot, s legyőzze az al-Masih ad-Dajjah-ot (=hamis messiás), akit Antikrisztus néven is ismernek. Mindez igencsak egybevág a kereszténység egyes tanításaival is. Az Iszlámban egyébként Jézus visszajövetelének színtere is ismert: a damaszkuszi Omajjád-nagymecset, ahol egyébként Keresztelő Szent János sírja is van (őt is prófétaként tisztelik a muszlimok).

3. Szűz Mária (vagy az arabban Mariam – ez a névváltozat ismert nálunk is a Mirjám formában) egy teljes fejezetet (szúrát) kapott a Koránban, melyet róla neveztek el. Ez az egyetlen szúra az Iszlám szent könyvében, mely nőről lett elnevezve. Valójában, Szűz Mária az egyetlen név szerint említett nő a Koránban, más asszonyokat csak úgy említenek benne, hogy „Ádám felesége”, „Mózes anyja”, vagy a rangjuk szerint, például „Sába Királynője” (aki egyébként szintén szerepel a Bibliában is). Szűz Mária egyébként a Koránban többször kerül említésre, mint a teljes Újszövetségben.

Hírdetés

4. Mint a többi próféták esetében, ideértve Mohamedet is, a muszlim hívők, valahányszor említést tesznek róla, a nevéhez mindig hozzáfűzik: „Béke legyen vele!”

5. A muszlimok is hiszik, hogy Jézus tett csodákat: a Korán számtalant be is mutat ezek közül, ideértve a vakok szemeinek megnyitását, leprások meggyógyítását, halottak feltámadását, valamint egy olyan, Bibliában nem szereplő esetről is beszámol, amikor Jézus életet lehelt agyagmadarakba (ez utóbbi jelenet egyébként késői, IV-VI. században keletkezett apokrif evangéliumokban is megtalálható).

6. A Korán, a Bibliától eltérően nem a kánai menyegzőt, hanem a születést tartja az első csoda időpontjának: ekkor az iszlám tanítás szerint a még csecsemő Jézus megszólalt, és magát Isten prófétájaként mutatta be.

Jézus tehát, mint látható, az Iszlám számára is egy rendkívül fontos személy, habár a Korán csupán prófétaként tiszteli őt, míg a keresztények Isten Fiaként. A két vallás közti hasonlóság ezzel együtt is ugyanakkor rendkívül feltűnő, és tartalmaz olyan közös pontokat, melyek kapcsolódási pontok lehetnek ezek képviselői között, akár egy esetleges vallásközi párbeszédben is.

Orientalista.hu – Crusader


Forrás:orientalista.hu
Tovább a cikkre »