A második Gabriel-kő és az arkangyal által feltámasztott ember rejtélye

A második Gabriel-kő és az arkangyal által feltámasztott ember rejtélye

A három monoteista vallásban Gabrielnek kulcsfontosságú szerepe van. Ő a hírvivő ember és Isten között.

Gabriel angyalra – aki „Isten embere” vagy „Isten ereje” – egy olyan angyalként emlékezünk, aki elmondta Máriának, hogy ő fog életet adni Isten Fiának. Így ő az Angyali Üdvözlet szereplője. Gabriel az, aki feltárja, hogy a Megváltót „Jézusnak” fogjál hívni. (Lukács 1,31), de az első megjelenését Dániel 8,16-ban találjuk, amikor azt állítják róla, hogy egy látomást magyaráz meg a prófétának.

 

Pinturicchio: Angyali Üdvözlet (1501) részlete. Forrás: wikipedia

 

Kétségtelen, hogy a Gabriellel kapcsolatban álló valamennyi műalkotáson azzal bízzák meg, hogy sok fontos üzenetet közvetítsen Isten nevében, így nagy jelentőséggel bír a bibliatudósok számára.

 

Az apokaliptikus szöveget tintával írták héberül egy nagy kő felső részére. Ez Gabriel Jelenése, amit először 2007-ben adtak ki.

Kb. 2000 évvel ezelőtt fedezték fel Jordániában a Holt-tenger keleti partjának közelében.

Az úgynevezett Gabriel-kő hiteles és roppant lényeges, ha Jézus Krisztus messianisztikus koncepciójának valódi gyökereit kívánjuk megérteni.

 

 

Azonban, ez a messianisztikus felhangú ősi tábla, ami a közhiedelem szerint, a Krisztus előtti időkből származik, viták tárgyát képezi a régészek és a bibliakutatók körében.

 

Míg az egyik tudós azt állítja, hogy a lelet „alapjaiban rengetheti meg a kereszténységet”, addig egy katolikus Szentírás-tudós úgy véli, hogy a tábla valójában a keresztény hit történeti valószínűségére szolgáló bizonyíték.

 

A Gabriel-kő egy felbecsülhetetlen és egyedülálló 2000 éves műkincs, ami a zsidó, a keresztény és az iszlám szentírásokban lévő leírásokat őrzi Gabriel arkangyalról.

 

A kő az egyik oldalán törött, amely mentén két oszlopban – 16 cm szélesen és úgy 75 cm hosszan – található a szöveg.

A hasábokat egy hozzávetőleg 3,5 centiméteres szünet választja szét.

 

A három láb magas tábla egy 87 sorból álló szöveget tartalmaz, amiből 44 van a jobb, míg 43 a bal oldali hasábban. A balra eső oszlop két utolsó sora rövidebb, mint a többi, és átlós vonalak jelzik a befejeződésüket.

 

Bizonytalan, hogy vajon a szöveg a jobb oldali első sorral veszi-e kezdetét vagy sem. Vajon megelőzte-e egy időközben elveszett szöveg? Vagy ez azért van így, mert az egész kompozíció egy kiegészítő követ vagy talán több követ is tartalmazott?

 

Credits: Israel Museum

 

Az olyan kötőanyagnak azonban semmi nyoma, mint amilyen például a cement. Az archeológusok ilyet nem találtak.

 

A héber szöveget első személyben írta valaki, aki magát háromszor azonosítja be ily módon: „Én vagyok Gabriel.” Egy emberalakkal társalog – egy látnokkal vagy prófétával –, akit ő, Gabriel, egy látomásban részesít.

Hírdetés

A szöveg – ami nagyon profetikus és apokaliptikus – szintén a jeruzsálemi hit felett érzett aggodalmat fejezi ki és az angyalok létfontosságú közvetítői szerepét tükrözi. Ez egy Jeruzsálemre mért támadásról és az abbéli reményről szól, hogy Isten majd gondoskodni fog a város megszabadításáról szolgája, Dávid kedvéért, ami talán a dávidi származású megváltóra tett utalás.

 

A Gábriel Jelenés kövéről úgy vélik, hogy az első példa arra, hogy tintával kövön tüntessenek fel egy angyali nevet, noha nevének korábbi említéseit megtaláljuk a holt-tengeri tekercsekben.

 

Ugyanakkor James Snyder múzeumigazgató azt mondta, hogy a „Gabirel Jelenés köve valami módon egy holt-tengeri tekercs kőre írva, s e tekintetben egyedülálló.”

 

Továbbra is vita dúl a kő szövegének pontos természete miatt. A második vagy akár sokadi „Gabriel Kő” töredékek továbbra is ott heverhetnek a felfedezésükre várva.

 

„Én vagyok Gabriel”: Egy Heródes korából származó, kövön található írás. Credits: Israel Museum

 

A Gabriel Jelenés kövének írásformájára és nyelvi elemzésére alapozva a felirat egy kereszténység előtti szöveg, amit a Kr. e. 1 században írtak (úgy Krisztus születése körül).

 

A szent felirat első része apokaliptikus jellegű: az emberiség és a világ végső sorsáról, az Antikrisztus és a gonoszság erőinek legyőzéséről szól. A második rész a halálra és a feltámadásra fókuszál. A szöveg három vezetőre – pásztorra – hivatkozik, akiket Isten küldött az Ő népéhez, s akik csatában hunytak el.

Érdekesek a szöveg utolsó részén található szavak. Ezek ugyanis Gabriel arkangyal szavai, aki megparancsolja a rejtélyes és ismeretlen beszélgetőtársának, hogy három nap múltán térjen vissza az életbe, mondván, „Harmadnapra élj.”

 

A szöveg 80. sorában leírt Gabriel-féle parancsot egy további sor követi, ami azt állítja, hogy egy vezető – egy „hercegek hercege” kerül kivégzésre, majd a teste a szikla hasadékaiban „szétmállik”.

 

A kutatók hossza vitát folytatnak arról, hogy ki lehet az az ember, akit Gabriel Arkangyal feltámasztott.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2018/09/10/mystery-of-the-second-gabriel-stone-and-the-man-resurrected-by-archangel-gabriel/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mystery_of_the_second_gabriel_stone_great_wall_of_california_perplexing_lunar_swirls_secrets_of_katanga_cross_and_much_more_sep_10_12_2018&utm_term=2018-09-12

 

A cikket írta és szerkesztette: Száraz György

 

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

The post A második Gabriel-kő és az arkangyal által feltámasztott ember rejtélye appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »