A Kuruc.info közösségi oldalának törlésével és magyarok vegzálásával érdemelte ki a magát nemzetinek nevező kormány díját a zsidó gárda

A Kuruc.info közösségi oldalának törlésével és magyarok vegzálásával érdemelte ki a magát nemzetinek nevező kormány díját a zsidó gárda

A Tett és Védelem alapítvány titkára, Szalai Kálmán kapta idén a Scheiber-díjat, vagyis azt a díjat, amelyet kifejezetten a zsidóknak alapított még a fajtársi Horn-kormány 1995-ben, de immár a negyedik Orbán-kormány is vígan osztogatja megszállóinknak, mert megérdemlik.

A kulturális miniszter által évente adományozott Scheiber Sándor-díjat azok kaphatják, akik kiemelkedőt alkottak a zsidósághoz kapcsolódó tudományok, illetve a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításának területén. A civil kezdeményezésként 2013-ban alakult Tett és Védelem Alapítvány (TEV) a zsidó tradíciókat követve lép fel a szóbeli és tettleges antiszemita agresszió ellen – írja honlapján a kormány által pénzelt, ténylegesen zsidó gárdaként működő, magyargyűlölő alapítvány.

Az 1913 és 1985 között élt Scheiber Sándor nyelvész, irodalomtörténész, a nyelvtudományok doktora, századunk legjelentősebb hebraistája, a magyar és nemzetközi folklorisztika kiemelkedő személyisége, az egyik legnagyobb magyar (sic!) filológus volt. A neológ zsidóság kiemelkedő alakjaként újjászervezte és igazgatta a budapesti Rabbiképző Intézetet. A díjat Scheiber Sándor tiszteletére 1995-ben alapították, és évente egyszer adományozza a kulturális miniszter – írja a TEV honlapja a más nemzethez tartozás nagyvonalúsága miatt figyelmetlenül, ugyanis kulturális miniszter Magyarországon nem létezik, helyét a cigánytenyésztő Balog Zoltán vette át, a díjat pedig az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, vagyis Soltész Miklós adta át, akit egyébként még csak nevén sem nevez a kormány ortodoxainak hálás beszámolója.

Az elmúlt években olyan személyiségek munkáját ismerték el a díjjal, mint az Árpád fejedelmet és a magyarokat is a zsidóktól származtató Komoróczy Géza történész, Schweitzer József országos főrabbi, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek vagy Perczel Anna építész.

A kutatással, oktatással, "jogvédelemmel", de főleg magyarok vegzálásával foglalkozó TEV 2013-ban alakult. Jogsegélyszolgálatuk fogadja az "antiszemita" cselekményekkel kapcsolatos bejelentéseket, teljes körű jogsegélyt, tanácsadást biztosít, és szükség esetén a hatóságok felé is eljár.

Szalai Kálmánt méltatva Oberlander Báruch rabbi, a Budapest Ortodox Rabbinátus és a Chábád Lubavics-irányzat magyarországi vezetője elmondta: a TEV az elmúlt 6 évben többek között rendszeres havi monitoring jelentést ad ki a magyarországi "antiszemita atrocitásokról" az EBESZ által javasolt módszertan alapján. A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet közreműködésével minden évben reprezentatív felmérést készítenek a magyar társadalomban tapasztalható "antiszemita előítéletesség" (értsd: tapasztalati tudás – a szerk.) alakulásáról. Jogi munkájuk részeként eddig mintegy 100 eljárást kezdeményeztek Holokauszt-tagadás (így, nagybetűvel), közösségek méltóságának megsértése és más ún. gyűlöletcselekmények ügyében. 2014-ben kezdeményezésüknek köszönhetően törölték a Kuruc.info több mint hetvenezres követővel rendelkező Facebook-oldalát, valamint sikerült elérniük a Kuruc.info domain bejegyzőjének és tulajdonosának letartóztatását – méltatja önmagát némi hazugsággal fűszerezve a zsidó gárda, megmutatván, mivel is érdemelte ki a díjat a magát nemzetinek füllentő kormánytól.

A TEV részt vett az Alaptörvény 4. módosításának előkészítésében és a Btk. közösség elleni uszítás bűncselekményének az európai kerettörvénynek megfelelő harmonizációjában. Mindemellett közreműködtek az önkényuralmi jelképek használatát szabályozó törvény módosításában is.

"Holokauszt-emlékezet" mint tanárképzési program

Oberlander Báruch hozzátette: oktatási programjuk keretében 37 középiskolában több mint 2000 diáknak tartottak "ismeretterjesztő előadást". A "Holokauszt-emlékezet" tárgyában indított tanárképzési programjukban eddig 298 tanár vett részt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen kidolgozott tananyag segítségével fiatal rendőrtisztek ismerhetik meg a zsidóság alapfogalmait, valamint a "gyűlölet-bűncselekmények" természetét és az ellenük való fellépés jogszabályi kereteit.

Mindezekben Szalai Kálmán meghatározó szerepet vállalt. Ezért amikor a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre, a zsidóság, illetve a többségi társadalom tagjaira is fenyegetést jelentő kirekesztés és erőszak elleni küzdelemre gondol valaki, ma már gyakran Szalai Kálmán jut először az eszébe – legalábbis Oberlander Báruch szerint.

A zsidók "önérzetes magyar hazafiak"

Mint írják, a TEV létezése fontos paradigmaváltás: az antiszemitizmus elleni fellépés akkor működik, ha ez alól a zsidó közösség tagjai nem vonják ki magukat, és nem az államra várnak. Az antiszemitizmus ugyanakkor az egész társadalmat mérgező, annak immunrendszerét kikezdő jelensége túlmutat a zsidó közösség felelősségén. Ahogy Szalai Kálmán, a díj átvételekor elmondta: „A magyar zsidó (sic!) közösség tagjai büszkék hagyományaikra, egyben önérzetes magyar hazafiak, akik Magyarországot otthonuknak tekintve szeretnének emelt fővel hazájukban élni, hitüket, értékeiket megosztani a társadalom békés többségével. Az elmúlt években a többségi társadalomban határozott szándék alakult ki a párbeszédre. Ezekhez kellettek olyan partnerek, akik megértették és felvállalták a zsidó közösséget leginkább zavaró tényezők elleni határozott fellépés szükségességét. A közelmúltban az Alaptörvény közösségek méltóságát garantáló rendelkezéseinek megalkotásában vettünk részt, és az új Btk. közösségek védelmét biztosító törvények megalkotásánál az általunk javasolt jogintézményeket építették be a törvényszövegbe.”

Szalai Kálmán hozzátette: „Fontos lenne, ha legalább az antiszemitizmus elleni fellépés ügyében a zsidó szervezetek együtt tudnának működni. A megtisztelő Scheiber Sándor-díj kijelölése is konszenzuson alapul. Ez a konszenzus talán elhozza azt a várt állapotot, hogy ismét egységben tud munkálkodni a magyar zsidó közösség mindhárom vallási szervezete.”

Te mondd, hogy rabbitámadás, a te hangod mélyebb…

A fenti tevékenység sikerességét jelzi, hogy a múlt héten az Árkádban történ állítólagos támadás kapcsán is eredményesen léptek fel. Egy ismeretlen "fekete ruhás személy" megtámadta a pészah ünnepére családjával Magyarországra látogató kanadai rabbit az Árkád Üzletház egyik üzletében. A rabbival tartózkodó családtagoknak sikerült felvételt készíteni az elkövetőről, melynek alapján a Tett és Védelem Alapítvány jogsegélyszolgálatának közreműködésével feljelentést tettek a rendőrségen. A rendőrség példaértékű nyomozásának köszönhetően másnapra elfogták az elkövetőt és közösség tagja elleni erőszak vádjával gyorsított eljárás keretében továbbították az ügyet a bíróságra.

A TEV feljelentést tett egy szörnyű holokauszttagadó megnyilvánulás miatt. 2014-ben egy ügyben példaértékű ítélet született, majd a későbbiek során több esetben végződött sikerrel – pénzbüntetés kiszabásával vagy pártfogó felügyeleti eljárás elrendelésével.

Az alapítvány sikerrel lépett fel antiszemita tartalmú YouTube-videók eltávolíttatása érdekében.

A Tett és Védelem Alapítvány az Alaptörvény negyedik módosítását megelőzően részt vett a javaslattal kapcsolatos konzultációban, melynek következtében Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása alapelvi szinten deklarálta, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának korlátját képezi a közösségek méltósága, egyúttal megteremtette a sérelmet szenvedett közösség tagja számára a bíróság előtti jogérvényesítés lehetőségét. Az új Polgári törvénykönyv, illetőleg a vele együtt módosított polgári perrendtartás az Alaptörvény rendelkezései alapján kialakította ennek anyagi, jogi és eljárásjogi szabályait is – zárja dicső tetteinek felsorolását a kormány által odaítélt díj átvétele kapcsán a zsidó gárda.

(Kuruc.info)

A TEV megerősítette igazunkat: ha fajtársuk nem bírja látni őket a maskarájukban, az nem "pönalizálható"

Jeruzsálemben több száz kaftános szörnyülködik most azon, hogy Judapesten felgyújtják a zsidók szakállát a villamoson

A legerősebb zsidó szervezettel tiltatta le portálunkat a Facebookról a metélt gárda


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »