A komáromi Selye János Gimnázium újabb HÓD-ítása

A komáromi Selye János Gimnázium újabb HÓD-ítása

Idén, a már hagyománnyá vált módon, nagyobb létszámban kapcsolódtunk be az iBobor – Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny magyarországi verziójába, az e-Hód versenybe, ahol alap- és középiskolás tanulók mérhetik össze tudásukat online.

A nemzetközi Bebras, melyhez 2017-ben már közel 50 ország kapcsolódott, 2015-ben elnyerte az Informatics Europe „Best Practices in Education” díját.

A kezdeményezés alapja a dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre keltett verseny, melynek célja, hogy rövid, gyorsan (kb. 3 perc alatt) megérthető és megoldható feladatokkal megvalósítsa az alábbiakat:

• felkeltse az érdeklődést az informatika iránt;

• feloldja az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;

• megmutassa az informatika sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit.

Hírdetés

A 18 feladatos és 3 nehézségi szintű (könnyű, közepes és nehéz) online verseny alatt főleg igényes, logikai feladatokkal találkozhattak diákjaink, melyek megoldására összesen 45 perc állt a rendelkezésükre.

Rendkívül fontosnak tartottuk, hogy a komáromi Selye János Gimnázium idén is a megszokott módon, nagy létszámban bekapcsolódjon a versenybe, hiszen anyanyelven megfogalmazott kérdésekkel a szokásos iBobor versenyek során nem találkoztak még diákjaink. Mivel időkorlátos versenyről beszélünk, a szlovákul megfogalmazott, kacifántos feladatok szakszerű fordítása és megértése időveszteséggel járt, ezzel szemben a magyarországi versenyen erre nem kellett külön időt fordítaniuk tanulóinknak.

A versenyben idén 249 iskola 29 341 tanulója vett részt, és büszkén jelenthetjük, hogy már az első évünktől kezdve kiemelkedő eredményt értünk el a résztvevők száma és az elért átlagos pontszámok alapján, melyet idén tovább tudtunk fokozni. Iskolánk a maga 472 nevezett tanulójával a 2. legtevékenyebb iskola lett, míg a 472 tanulónk átlagpontszáma jóval az iskolák összátlagpontszáma feletti lett.

Lehetőségeinkhez mérten az összes kiírt életkor-kategóriában indítottunk tanulókat. Így az alapiskolás tanulóink kipróbálhatták magukat éles versenyhelyzetben, míg a középiskolás tanulóink ízelítőt kaphattak az érettségi körülményekből és a valódi vizsgakörülményekből. Fontosnak tartjuk a következő években is folytatni a most elkezdett „hagyományt”, hiszen sok tanulónk rejtett tehetség, akik nem is sejtik, hogy informatikaversenyen sikeresen szerepelhetnek, de ez a verseny lehetőséget nyújt számukra megmérettetni magukat a többiekkel, sok esetben nagyon szép eredménnyel

Ebben az összefoglalóban, csupán csak a top 10-ben végzett tanulókat emeltem ki, de rajtuk kívül is nagyon sokan teljesítettek átlagon felül. Gratulálunk minden diákunknak, akik megmérettették magukat ezen a nem hétköznapi versenyen. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló lelkesedéssel és eredménnyel tudunk végezni.

Nagy András, a Selye János Gimnázium informatikatanára


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »