A fogyatékkal élők ipolytölgyesi otthonába látogatott Marton Zsolt váci megyéspüspök

A fogyatékkal élők ipolytölgyesi otthonába látogatott Marton Zsolt váci megyéspüspök

A Katolikus Szeretetszolgálat ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonába látogatott november 17-én Marton Zsolt váci megyéspüspök, aki a helyi Szentlélek-templomban mutatott be hálaadó szentmisét Izrael Pál plébánossal együtt, Szabad Attila szertartó segédletével.

A szertartáson részt vettek a társintézmények munkatársai Dabasról, Jászberényből és Jászapátiból, továbbá a Szent Erzsébet Szeretetotthon Alapítvány kurátorai, akik egyben a lakók hozzátartozói, a környéken élő, önkéntesként segítő holland és belga diákok, támogatók, valamint az intézmény lakói és munkatársai.

A főpásztor homíliájában megemlékezett Nagy Szent Gertrúdról, akinek aznap volt az emléknapja, majd az otthon névadó szentjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről, aki Jézusból merítette a hitét és erejét az irgalmas cselekedeteihez. Mint mondta: „A keresztfán lévő Jézust a szőlővel is megjeleníthetjük, hiszen ő a szőlőtő, és ahogy összekapcsolódnak a szőlőszemek, úgy kapcsolódunk mi is Jézushoz, akiből merítjük a hitünket, az erőnket és ő kapcsol össze minket. Jézus nélkül nem lehet gyümölcsöző élet.”

Marton Zsolt a szentmise végén személyes hangon szólt az otthon lakóihoz, akik énekükkel is becsatlakoztak a szertartásba. Sokszínű, lelkes megszólalásukat a mennyország szeretetteljes légköréhez hasonlítva fejezte ki örömét azért, hogy együtt ünnepelhettek. Majd Szalai Zsuzsanna intézetvezető köszönte meg a megyéspüspök látogatását és fejezte ki háláját kollégáinak a szervezésben való lelkes részvételért.

„A szentmisét követően családias hangulatú agapét és kulturális műsort szerveztünk az eseményre meghívottaknak. A délutáni folytatásban a lakóink kedves versekkel, énekekkel, majd a szobi Danubius Táncegyüttes Ficos csoportja csodálatos néptánccal örvendeztettek meg mindannyiunkat” – számolt be az intézet vezetője a programról. Tájékoztatott, hogy az otthonban tett látogatásakor Marton Zsolt püspöknek mindenkihez volt egy kedves szava, mosolya és a közös szeretetlakomán is megtisztelte őket a jelenlétével.

„Hagyományunk szerint ismét hálát adni és ünnepelni hívtunk meg mindenkit, a szeretetszolgálat és a társintézményeink munkatársait is védőszentünk, Árpád-házi Szent Erzsébet napján, aki példakép a szeretetszolgálatban, a családi élet számára és a hitvesi szeretetben egyaránt. Hálát adtunk, hiszen ebben az esztendőben is nagyon sok ember tette magáévá Szent Erzsébet jelmondatát: »Szeretteim, legyetek az igének cselekvői és nem csupán hallgatói.« (Jakab 1,22)” – mondta Szalai Zsuzsanna, aki egy imát is megosztott a jelenlévőkkel: „Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.”

*

Hírdetés

A kezdetben 80 férőhelyes Szent Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthon a megüresedett ipolytölgyesi plébánián épült fel és 1986 szeptemberében nyitotta meg kapuját.

1992-ben az otthon további 40 férőhellyel bővült azzal a céllal, hogy a 18. életévüket betöltött gondozottjaiknak ne kelljen megválni a megszokott környezettől és életük végéig maradhassanak.

Az otthonban jelenleg 150 középsúlyos értelmi és súlyos, halmozottan sérült él. Az intézmény az ország egyik legnagyobb, katolikus fenntartású, fogyatékkal élő személyeket ápoló- gondozó otthona. Pest vármegye északi csücskében, az Ipoly folyó mentén, a Börzsöny hegység lábánál fekvő 300 lelkes kisközségben, Ipolytölgyesen található.

Célja teljes körű ellátást – lakhatást, ápolást-gondozást, foglalkoztatást, szociális, mentálhigiénés, egészségügyi ellátást – nyújtani az intézménybe felvételt nyert fogyatékossággal élő személyek részére. Jelenleg az a 18. életévét betöltött személy vehető fel az otthonba, akinek már nincs előírva képzési kötelezettség.

Továbbá kiemelt cél az itt élők állapotához igazodó fejlesztés, foglalkoztatás. A szocioterápiás foglalkoztatás, a közösségi zeneterápia és a bazális stimuláció a mindennapok során a lakók meglévő képességeire helyezi a hangsúlyt, miközben azokat erősíti.

A foglalkoztató házban a tankonyha mellett különböző műhelyekben kézműves tevékenységek elsajátítására nyílik lehetőség. A lakók a foglalkozások során szőnek, nemezelnek, gyöngyöt fűznek, rajzolnak-festenek és agyagból készítenek hasznos, szép termékeket, megtanulják a süteménykészítés fortélyait és a konyhakertben is tevékenykedhetnek. A súlyos fogyatékossággal élő lakók állapotát mozgásterápiával, fény-, hang-, illatterápiával javítják. Az intézményben hitoktatók lelkigondozást és -nevelést végeznek.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Szent Erzsébet Szeretetotthon

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »