A békakirály

A békakirály

Ki ne emlékezne gyermekkorunk egyik kedvenc meséjére, a „Békakirályra”: A királylány kedvenc aranygolyóját beleejtette a kútba. Csúnya, kövér béka hozta fel neki, mondván megkapja, ha az asztalára teszi, ha egy tálból eszik vele, ha az ágyába viszi… Hosszas unszolásra az undorodva félő királylány megtette. Az ágyban a rút varangy szépséges királyfivá változott.[1] Ha jól belegondolunk ez nem más, mint a hüllő-lények és az ember elhálása. 

A békakirály (napidoktor.hu)

 

Ki tudja, hány békakirály, hány emberformájú reptilian él köztünk?  

 

Tyra Banks (1973-) amerikai színésznő smink nélkül és … (wellandfit.hu)

 

Jókainak is tudomása lehetett róluk. A kráó c. írásában hajmeresztő alakváltozást mutat be:„- Ön azt hiszi, hogy én szép vagyok? Ez csak álarcz! Ez az én igazi arczom!S azzal egy varázsmozdulattal egyszerre torzképpé alakítja át az arczát, gúnyoros ránczok futnak össze az orra, a szemei körül; czimpái kitágulnak, ajkai elferdülnek, homloka redőkbe vonul, szemöldei kigyókká tekerülnek, s a szemei kancsalítanak. És a hangja érdessé válik, reszelős lesz, a fogait összeszorítva beszél.- Én vagyok a Meduza! Az elátkozott Meduza! A ki a rútságával kővé mereszti a rátekintőt. A ki tudok rút lenni, ha akarok.”[2]

 

Medúza/Gorgó -fej  (festett kerámia, Fasos-sziget (?), Görögország, Kr.e. IV. sz., Puskin Múzeum, Moszkva – en. wikipedia.org)

 

Kósza hírek keringenek, hogy a föld jelenlegi urainak nincsenek emberi érzéseik. Nem éreznek szeretetet, hiányzik belőlük az elesettek iránti részvét; nem borzadnak el az emberek nyomorúsága láttán…  A szenvedőket még nagyobb szenvedéssel sújtják,  irtóhadjáratot folytatnak az emberiség egésze ellen. Nem segítenek senki emberfiának. Rezzenéstelen arccal közlik, félmilliárd, esetleg kétmilliárd módosított tudatú emberre van szükség a földön, hogy saját robotizált, virtuálissá alakított világukat fenntartsák. A többieknek el kell menni.

  

 Kettő a sok közül. A rezzenéstelen, lárvaarcú John. D. Rockefeller (1839-1937) olajmágnás és Mark Zuckerberg (1984-), a Facebook vezérigazgatója

 

Ám mi lesz akkor, ha néhánymilliárd érző, gondolkodó ember eltűnik, s maradnak a génmódosított marionett figurák?  Akkor kikkel, mikkel játszanak ezek a reptilian celebek, azaz csúszómászó mesterségesen kreált hírességek? Úgy tűnik, a Teremtő nyomdokaiba akarnak lépni.Valamikor réges-régen, sok-sok-sok millió évvel ezelőtt a Teremtő gondolt egyet, s megalkotta a mi Naprendszerünket a ma ismert bolygóival egyetemben, esetleg még sokkal többet. Lassan, folyamatosan, lépésről lépésre. Nem hat napig, hanem sokkalta tovább. (Kérdés, hogy ez a hat nap mekkora időtartamot ölelt fel.) Küldött csillagával a Nappal, az igazi Nibiruval befogatta és kordában tartatta a bolygókat, hogy „egy se bolyongjon, egy se tévelyegjen”, hanem birkaként keringjen körülötte.  Szeleivel befogta a felszabaduló levegőt, vizeit is megtartotta, s igazságosan elosztotta a Föld és nagyobbik ikerbolygója, a tévesen Nibirunak nevezett X bolygó között. Megvolt az élet lehetősége, volt víz, és volt levegő… [3] Végezetül KIN.GU isten véréből megteremtette az embert: „… véréből akarjuk teremteni az emberiséget, szolgálatára az isteneknek, és gondozására…”[4]A mai „csúszómászó nagyemberek” megirigyelték tehát a Teremtőt, megirigyelték Istent. Ám óriási különbség van köztük. Isten mindenható, az ő lehetőségeik, képességeik pedig végesek. Isten többszöri próbálkozás után saját képére alakította az embert; a többi ember-teremtés kísérlete feltehetően kudarcba fulladt. Ezek a mai celebek nem a saját képmásukra, hanem az Isten által tökéletesre alkotott DNS megváltoztatásával alakították/alakítják ki az emberformájú, akaratnélküli élőhalottakat. E folyamatból kimarad a tényleges halottáválás; csak a feltétel nélkül engedelmeskedő, gondolkodásra, akaratra képtelen ember-rész, a hús-vér marad meg, amely képes ellátni az alapvető élet-funkciókat, vagyis mozog, eszik, ürít, s talán alszik is.  Mondják, a köztünk élő reptilian celebek un. dimenzió-kapukon másik dimenzióba járnak át, állítólag ott is laknak. Az iraki háborúkban állítólag sikerült e kapukat mind megtalálni, használni. Midőn mind megvolt, az amerikai hadsereg nagyhirtelen kivonult a tönkretett, szétrombolt Irakból, megmaradt népét sorsára hagyta.Minden bizonnyal voltak/vannak átjárók, hiszen a mitológiák is tudnak róla. A herero négerek emlékezete megőrizte: A régi időkben az ég… viharokkal szakadt le, s maj’d minden embert megölt… Az ég és a föld elkülönült egymástól, s hogy az emberek ne jussnak fel az égbe, az istenek figyelmeztető őröket állítottak a kapukba. A feladatuk az volt, hogy az embereket távoltartsák az égtől…[5] E torzszülöttek léte figyelmeztetés: Az ember maradjon a földön, ne törekedjen kozmikus magasságokba. Hiszen, ami egyszer megtörtént, megtörténik még egyszer…!  

 

Ez csak egy kétfejű kígyó…. (naijanovell.com)

 

Az emberiség a teremtés óta 10 világkort hagyott maga után. Az egyik vilgákorból am másikba való átmenet óriási kataklizmákkal, pusztulással járt. Az ókori írásokból[6]kiderül, hogy a Teremtő többszöri próbálkozással, kísérletezéssel alkotta, teremtette meg a saját képmására a mai gondolkodó, érző, szabad akarattal rendelkező embert. Utoljára a X-dik világkor végén határozta el, vízözönnel pusztítja el a bűnös emberiséget, mivel korábbi próbálkozásokat, világkor változásokat néhány ember mindig túlélte:„A föld-korszak végén, a föld-napon az óriások és az emberek vesztét földrengés és földindulás okozta. sok helyütt megnyílt a föld, a régi hegyek eltűntek, új hegyek jöttek létre.A lég-korszakban, a szél-napon kozmikus hurrikán okozta a katasztrófát. A föld arculata megváltozott. Fejtetőre álltak és leomlottak a hegyek. Csak néhány, a barlangba bújt ember menekült meg. A víz-korszakban, a víz-napon az emberiséget vízözön sújtotta. Néhány kivétellel minden ember elpusztult.A tűz-korszak, a tűz-nap még várat magára. A világ tűzeső által múlik el.”[7]Vajon lesz-e túlélő? A Teremtő törvénye alapján igen, azok maradnak meg, akik képesek megteremteni az isten megálmodta, az ember által már egyszer megalkotott aranykort.  

 

Hírdetés

Palas Athéne biztatására Herkules legyőzi a hidrát, (görög vörösalakos vázatöredék, Kr.e 375-340, Fitchburg Art Museum, Fitchburg, Massachusetts – ancientimes.blogspot.com) 

 

Az idő(k) kezdetén a (világ)mindenségben csak sötétség és víz létezett. Éltek benne önnemző létükre életképes formát öltött lények. Némelyik emberszerű, kettősszárnyú, egytestű és kétorcájú volt. Szarvat viselő lólábú, halfarkú… csodalény volt. Amikor felfakadt a fény, a szörnylények nem bírván a világosságot elpusztultak.

 

 

Óannész, az első emberiség tanítója, amior még a tengerben volt.(mészkő dombormű, theuntitledartblog.com)

 

 „Egy  isten véréből alkotottatott az emberiség. Rend nélkül éltek, mint az állatok. EA, a tenger, illetve a bölcsesség istene az emberek közé küldte Óannészt (és hat társát), hogy tanítson meg mindent, ami az emberi élet szelídítéséhez szükségeltetik.”[8]

 

Különös, pöffeteg lények. Körülöttük kicsi fekete emberek. (barlangrajz, kb. 20 ezer éves (?) barlangrajz, Sefar, Tassili hg., Algéria – vitaminedz.com/fr)

 

 „E lények olyanok voltak, akár az emberek, beszéltek, mint az emberek, és benépesítették a föld színét. Éltek, szaporodtak,… de nem volt szívük, nem volt értelmük, érzésük… Ez csupán próbálkozás volt az emberre. Rendesen beszéltek, de az arcuk száraz volt. Lábuk erőtlen és a karjuk is. Nem volt vérük, sem csontjuk, sem verejtékük, sem zsírjuk, maszk volt az arcuk.”[9] 

 

 

„Madárfejű” nőalakok (festett agyagszobrok, Ubaid, Irak – messagetoeagle.com)

 

Mezopotámiában az Ubaid dombból festett agyagszobrocskák kerültek elő. Az alakok teste emberformájú, a szakirodalom szerint madárfejűek. Jobban megnézve lehetnének rovarfejűek is.

 

 Szöcskefej (remlac.hu) – humanoid fejek (festett agyag, Ubaid, Irak, Kr.e.6500-3750, British Museum – yogaesoteric.met)  – sáskafej – assz.ru.)

 

Az ember csak az tudja lerajzolni, megformálni, amit lát, magától nem talál ki semmit. Tehát e szobrokat élő alakokról mintázták. Vajon hova lettek?A III. világkorban égi tűz (sugárzás) és égi víz tizedelte meg a korabeli emberiséget. A víz elől a fákra menekültek, majmokként éltek a vízből kiemelkedő fákon. E lények nem majmok voltak, hanem majomként élő emberek. (a régi műveltségek, pl. az egyiptomi ezért tartja oly nagy becsben a majmokat.)  Az V. világkor után a Noé féle Vízözönig az emberiség fejlődése szinte töretlen volt, mígnem bűneik miatt bekövetkezett a mindent elpusztító utolsó Vízözön.   Minden bizonnyal a hibásnak, félresikerültnek bizonyult ember-fajták nem tűntek el, hanem elbújtak. A föld alá kényszerülve néhány, szaporodásra képes példányuk megmaradt, akik nemcsak a saját fajtájukkal, hanem később az isten képmására teremtett gyarlóbb emberekkel is párosodva szaporodtak, s mindmáig élnek és virulnak.Utódaik a mai, köztünk élő, az emberiséget irányító reptilian celebek. Évezredek alatt módosították fajukat. A föld birtokolni akaró humanoidok, gyarmatosítók. Nincs szükségük Isten ember-teremtményeire. Az emberek ösztönszerűen irtóznak tőlük, félnek a „hüllőktől”. Megjelenésük önkéntelenül kikényszerítik a félelmet, humanoid változatuk meg hosszútávon az engedelmességet.

 

 

 

Kínai sárkány-totem (Tang dinasztia, Kr.e. 618-907, Selyemút, Kína – Art Gallery of New South Wales, Sydney – iseo58.tumbir.com)

 

Nem járok messze az igazságtól, ha feltételezem, hogy az un. totem-állatok, amelyektől egy-nép eredezteti magát, a szaporodni, átváltozni tudó, emberré fejlődött hüllőkre vezethető vissza. A kínaiak a sárkányok leszármazottjai, az egyiptomiaknak kígyó-ősük, a régi zsidóknak sárgaréz kígyójuk volt, Közép-Amerikában a szárnyas kígyó dívott. Mindenütt hüllő, csak hüllő. Néhány kivétel azért akad: A magyarságnak turulmadara volt, de ez nem totemállat, hanem isten és az ember közötti közvetítő, hírvivő.  Tisztelt érzelemnélküli nagyemberek ott fenn a csúcson! Nem lesz kissé unalmas? Gépek, robotok és engedelmeskedő marionett-humanoid figurák közepette? Bizonyára nem, mert idővel egymásnak esnek… A jelek már mutatkoznak.

 

[1] A békakirály, Grimm legszebb meséi, Móra Kvk., Bp. 1972, 5-8. pp. A mese mai, agresszivitást sugalló  változatában a királylány  falhoz csapja a békát.(!)[2] A kráó, Révai Testvérek Kiadása, Budapest, 1895. 7. p. [3] Marton Veronika: A káldeai teremtés-mítosz – Enuma elis (ékiratos csillagászati leírás a Naprendszer keletkezéséről), Matrona, 2009. Győr. 2-94. pp.[4] L.m.f. 107-109. pp.[5] L.m.f. 23. p.[6] Sanchoniathon (Kr.e. XIII.sz.?)  föníciai történetíró; Bérosszosz (Kr.e. IV-III. sz.), a babiloni Bél-templom papja, Manethón (Kr.e. III. sz.), egyiptomi történetíró, az Ószövetség,  az ékiratos szövegek és a népek emlékezete.   [7] Marton Veronika: Világkatasztrófák- Az emberiség tíz világkorának története, Matrona, Győr, 2011. 19-20. pp.[8] L.m.f. 22.p.[9] Popol Vuh, Helikon, Bp. 1984. 15. p.


Forrás:martonveronika.blog.hu
Tovább a cikkre »