1849 január 8 – a nagyenyedi vérengzés. Ki követte el? Akiről utca és iskola is van elnevezve Nagyenyeden. Axente Sever.

Csibi Barna hősies küzdelme a román magyarellenes apartheid ellen!

Egy újabb ellentámadást indított a románok magyar-gyilkos kultusza ellen!!!

Azoknak az olvasóinknak, akik sajnos a holokausztról még azt is ismerik, ami nem történt meg, de a magyarok ellen elkövetett tömeggyilkosságokat sajnos nem, vagy alig, álljon itt egy rövid ismertetés!

Axente Sever egyik segítő alvezére volt a Dél-Erdélyben véghezvitt magyargyilkosságokat megszervező és kivitelező, Habsburg udvar fizetett ügynökének Ábrahám Jankónak (ez a hivatalos magyar neve, hisz magyar állampolgár volt!). Axente Sever szégyenszemre 85 éves koráig élt és volt pofája nem belebolondulni a tetteibe. Tovább szította a románokban a magyargyűlöletet! A magyar állam, Habsburg uralom alatt, eltűrte ennek a mocskos magyar-tömeg-gyilkosnak a magyarok ellen uszító tevékenységét!

Abrahám Jankó, furulyás, szifiliszes koldusként, megvetve a saját románjai által is koldulászta össze a napi száraz kenyerét. Végelgyengülésig kiéhezve egy román pékség küszöbén lelte “hősi” halálát.

Hírdetés

A legbarbárabb módon gyilkoltak le Délerdélyben 10’000magyart, ezzel menekülésre késztetve a délerdélyi magyarságot. Így ürült ki Délerély 1849-ben! Ennek a 2 gyilkosnak van szobra minden erdélyi városban. A román fiatalok ezekről elnevezett gimnáziumokban tanulják a mély magyargyűlöletet, adjak át generációról generációra a magyar ellenes gyilkos ösztönöket!

Következzen a Csibi Barna levelei román és magyar nyelven a nagyenyedi polgármesterhez.

Csibi Barna -sajnos csak a bábuját- de megérdemelt sorsára juttatja a magyargyilkos Ábrahám Jankót.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Erdély, Gúnyhatáron túl, Székelyország Tagged: magyarellenes apartheid Romániában, tömeggyilkos kultusz Romániában


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »