Zenés ünnep Párizsban – Sík Sándorra emlékezett a Magyar Katolikus Misszió

Zenés ünnep Párizsban – Sík Sándorra emlékezett a Magyar Katolikus Misszió

November 3-án a párizsi Magyar Katolikus Misszió kápolnája adott otthont a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata 1 Plusz 1 Misszió programja keretében szervezett, Sík Sándor pap költő születésének 130. évfordulójára emlékező zenés irodalmi estnek. Varga Gabriella beszámolóját adjuk közre.

Sík Sándor születésének 130. évfordulója alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata az 1 Plusz 1 Misszió program keretében ez év második felében Sík Sándor-emlékeseményeket szervez a nyugati diaszpóra különböző helyszínein, magyar katolikus lelkészségekkel, cserkészcsapatokkal és civil csoportokkal együttműködve. Az alkalmanként szentmisét és kulturális műsort magában foglaló rendezvénysorozat ötödik eseményét – Kastl, Bécs, London és Innsbruck után – november 3-án a párizsi Magyar Katolikus Misszió kápolnájában tartották.

A kilencvenkét éves – 1927-ben alapított – Párizsi Magyar Katolikus Missziónak 2016 óta nincs állandó magyar lelkésze. A havonta egyszeri magyar szentmisét bemutató lelkipásztori szolgálatot kezdetben önerőből oldották meg, többnyire Gonthierné Romhányi Anna, a Gazdasági Tanács alelnöke meghívására érkeztek atyák Magyarországról egy-egy szentmisére. Utóbb a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat Irodája igyekszik a közösség segítségére sietni: ez ideig már hétszer közvetített Párizsba miséző magyar lelkipásztort. Más esetekben Pierre Clermidy francia jezsuita szerzetes utazik el Marseilles-ből a francia fővárosba, hogy együtt ünnepelje a szentmiseáldozatot a magyar közösséggel.

Pierre atya már korábban szívébe zárta a magyarokat, még a ’90-es évek elején, amikor szeminaristaként több hónapot töltött Erdélyben, Kolozsvárott, majd onnan útja hosszabb időre Szegedre vezette. Megtanult magyarul, és azóta is keresi és örömmel tartja a kapcsolatot a magyarokkal. Az elmúlt két esztendőben mindig szívesen fogadta a párizsi magyar misszió meghívását, november 3-án is ő mutatta be a szentmisét, természetesen magyar nyelven. A hívek szívét most is megérintette a kézi hímzésű, magyar írásos motívumokkal díszített stóla, amit a szentmisére magára öltött.

Nagyon szép volt az olvasmányok és a hívek könyörgéseinek felnőttek és gyermekek általi tolmácsolása, miként az a meglepetés is, amelyben a jelenlévőknek a szentáldozás végén volt részük: Hadady László nemzetközileg elismert oboaművész és az önkéntes alapon kántori szolgálatot teljesítő Vizy Károly mérnök-zongoraművész csodálatos Ave Mariát adott elő. Hadady László korábban hosszú ideig Pierre Boulez zenekarában játszott, jelenleg önálló művészként hangversenyezik. Több CD-je is megjelent, a Bartók Rádió rendszeresen közvetíti felvételeit. A művész a ’80-as évektől Párizsban élt, ám tavaly végleg hazaköltözött Magyarországra családjával együtt. Vizy Károly hobbiszinten műveli zongoraművészetét, ám nyaranta részt vesz Budapesten a Master Class Akadémián, hogy tökéletesítse tudását. Liturgikus zenei szolgálatára mindig számíthat a francia fővárosban a magyar katolikus misszió.

A szentmisét követő kulturális műsort Gonthierné Romhányi Anna nyitotta meg. Köszöntő szavaiban méltatta az 1 Plusz 1 Misszió programot, kitérve annak párizsi magyaroknak nyújtott segítségeire. E sorok írója ezt azzal egészítette ki, hogy a programot pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly novemberben indította el Cserháti Ferenc püspök, azért, hogy az eszközök szélesebb tárházával, szentmisékre és lelkigyakorlatokra lelkipásztorok közvetítésével, hitoktatás támogatásával, liturgikus eszközök beszerzésével, előadások szervezésével, művészeti-kulturális programok közvetítésével és egyéb módokon támogassa a diaszpórában élő magyar katolikus közösségek anyanyelvi hitéletét, vallásgyakorlását.

Hírdetés

Ezt követően lépett a közönség elé Kovács Nóri énekes, dalszerző, Magyar Kultúráért-díjas és Nemzeti Értékként elismert előadóművész az alkalomra összeállított, mintegy háromnegyed órás, kifejezetten Sík Sándor szellemiségéhez és költészetéhez illeszkedő, Sík Sándor-verseket is tartalmazó verses-zenés műsorával. Kovács Nóri felkutatta, hogy Sík Sándor eredeti népdalokra is írt versszövegeket, így például az Elmegyek, elmegyek, a Regős ének és a Bujdosik az árva madár címűekre. A művésznő e dalokat felhasználva állította össze előadását. A népdalokat és a népdalátiratokat párban, előbb az eredeti változatokat, majd a Sík Sándor által átírt versváltozatokat adta elő, olykor citerán, máskor furulyán kísérve, igazán érdekes dologra hívva fel ezzel a figyelmet és rendkívül különleges jelleget kölcsönözve ezzel a műsornak. Ezúttal is elénekelte a Csángó Miatyánkot, a Boldogasszony anyánkat és más szakrális énekeket, valamint néhány magyarságról szóló, megindító dalt.

Kovács Nóri műsorának befejeztével e sorok írója a közönség bevonásával olvasta fel Sík Sándor Te Deum című versét: a versszakokat záró „Hála legyen” szavakat a hívek minden esetben megismételték – és megismételte ezt Gonthierné Romhányi Anna is, aki ezzel a két szóval köszönte meg az 1 Plusz 1 Missziónak azt, hogy a Párizsi Magyar Katolikus Missziót is megtisztelte a Sík Sándor-emlékfélév szívhez szóló műsorával.

A közösségi teremben folytatódó közös ebéd és társalgás alatt Gonthierné Romhányi Anna elmondta: a misszió fennállásának 92 évéből 89 éven át volt állandó magyar lelkészük, s közöttük is Molnár Ottó 23 éven keresztül teljesített náluk szolgálatot. 2016 szeptembere óta nincs állandó papjuk – példaként megemlítette, hogy Párizsban jelenleg 130 lengyel pap szolgál –, de a misszió tagjai nem mondtak le arról, hogy újra kinevezett plébánosuk legyen, aki közösséget kovácsol és összetartja azt, erre ugyanis csak helyben lakó lelkipásztor képes. A francia főváros magyar katolikus közössége, nagy múltja, töretlen lelkesedése és szilárd elszántsága okán is, érdemes és méltó volna erre. Adja Isten, hogy vágyuk minél előbb teljesüljön!

Forrás: Varga Gabriella/Magyar Katolikus Misszió 

Fotó: Varga Gabriella 

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »