Zajonghat a Hungaroring

Zajonghat a Hungaroring

Jogi kiskapukkal védekezik a Pest Megyei Kormányhivatal anak kapcsán, hogy tíz éve nem lépnek fel a Hungaroring által okozott zajártalom ellen. Egy a napokban kiadott ombudsmani jelentés ismét foglalkozik az üggyel, úgy tűnik azonban, hogy a kerepesi lakosok hiába követelik a csendet.

Hiába a helyi lakosok kitartó tiltakozása és az ombudsman többszöri elmarasztaló jelentése, a Hungaroring kapcsán tíz éve senki sem intézkedett a zajszennyezés miatt. Az alapvető jogok biztosa, a jövő nemzedéke érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettessel közösen adta ki július 8-án jelentését, miután egy 2015-ös, újabb állampolgári bejelentés a Hungaroring által okozott erős, zavaró zajhatásokat kifogásolta. Az ombudsmani vizsgálat során azonban nemcsak az derült ki, hogy az okozott zaj évek óta meghaladja a jogszabályban engedélyezett 70 decibeles szintet, de az is, hogy a büntetésre jogosult állami szerv ölbe tett kézzel asszisztál a jogsértéshez.

Se vizsgálat, se bírság

A zajvédelmi hatóság, jelenleg a kormányhivatal, a hatósági zajmérések elvégzésének és a bírság kiszabásának elmulasztásával az egészséges környezethez, valamint a testi és lelki egészséghez való joggal kapcsolatos visszásságot okozott éveken át, és okoz a mai napig – írja következtetésében az ombudsmani dokumentum. A vizsgálat rámutatott: a kormányhivatal, illetve jogelődje, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2006 óta hivatalosan is tisztában van a Hungaroring által okozott, határértéket meghaladó zajszennyezéssel, azonban nem hogy bírságot nem szabott ki, de saját méréseket sem végez. A hatóság alapjogokat sértő eljárásához hasonlóan döbbenetes a mulasztásra adott hivatalos indoklás is.

Arra ugyanis, hogy 2012. január elseje óta végzett-e zajmérést a hatóság, azt válaszolták, hogy „mivel mind a hatóság, mind az üzemeltető 2006 óta tisztában volt a határértéket meghaladó zajterheléssel, nem volt indokolt annak elvégzése” – írja a jelentés. Az ombudsman azt is kiemeli, nem ez volt az első alkalom, hogy a Hungaroring által okozott zajártalom, illetve a hatóság eljárása a testület elé kerül. 2011-ben a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa hasonló következtetéssel járó jelentést adott ki, tíz pontban sorolva fel a felügyelőség mulasztásait.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az eljárás során keletkezett jogsértések az eljárás mintegy három éves elhúzódásához vezettek – írja a 2011-ben készített dokumentum, aminek több pontja is arra utal, hogy a hatóság számos esetben a Hungaroring üzemeltetője érdekében járt el. A biztos akkori jelentése szerint a kormányhivatal jogelődjéhez 2005-ben érkezett az első lakossági bejelentés, a hatóság azonban semmilyen intézkedést nem hozott. Egy évvel később ismételten bejelentették a zavaró zajszintet, erre már kénytelen volt lépést tenni a hatóság. Hiába állapította azonban meg, hogy a versenypályát üzemeltető Hungaroring Zrt. nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel, csak közel fél évvel később indítottak vizsgálatot. Ennek következtében 2007-ben a cég környezetvédelmi dokumentációt nyújtott be, ami azonban hiányos volt, az országgyűlési biztos megállapítása szerint azonban a hatóság ekkor sem szabott ki bírságot. A kormányhivatal jogelődje a 2011-es jelentésben is meglepően nyilatkozott. Kétségbe vonták, hogy a 2005-ös bejelentés lakossági panasz lett volna, szerintük az pusztán a zaj mérésére vonatkozó kérelem volt, annak teljesítése azonban a felügyeletnek nem állt módjában.

Javaslatot nem, csak intelmeket hagytak

A 2011. évi jelentésben foglaltak a kormányhivatal jogelődjének részére konkrét intézkedési javaslatot nem tett, csupán a jövőben figyelembe veendő szempontokat fogalmazta meg – írta a Magyar Nemzetnek írt tegnapi válaszában a Pest Megyei Kormányhivatal sajtóosztálya. Ez pedig azért érdekes, mert az országgyűlési biztos négy pontban is intézkedéseket kért. Egyebek között arra szólította fel a felügyeletet, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítson a közérdekű kérelmek, panaszok kivizsgálására. Amint azonban azt a most kiadott jelentés is jelzi, ennek a felügyelet nem tett eleget. Igaz, az ombudsman újabb elmarasztaló dokumentumát sem tartja iránymutatónak a hatóság.

Az alapvető jogok biztosa levele egy jelentéstervezet lehet, amely a kormányhivatal részére hivatalosan nem került megküldésre, így erre észrevételeket tenni nem kíván a környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály – reagált az alapvető jogok biztosának honlapjáról letölthető jelentésre a kormányhivatal sajtóosztálya. Kérdésünkre hozzátették: a korábbi mulasztások okait feltáró belső vizsgálatot nem folytatták le.

Kerékcsikorgás vasárnap reggel

– Nem jó vasárnap kerékcsikorgásra kelni – mondja lapunk megkeresésére Sinkó György zajvédelmi műszaki szakértő. A Szilas Tér Egyesület nevű szervezet korábbi elnökeként ő tette meg az első lakossági bejelentést, a versenypálya zajártalmát leginkább elszenvedő Kerepesen szerveződtek ugyanis a tiltakozó civilek. Sinkó szerint azonban fogyatkozik a helyiek kitartása. Elmondta, egy körülbelül százfős társaság évek óta kártérítésért pereskedik, civil szervezetek pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnának. Nincs azonban sok esély a sikerre, a zajártalmat korlátozni hivatott jogszabályi háttér ugyanis szerinte kidolgozatlan.

– Büszkének kellene lennem arra, hogy évente tízmillió forintos támogatást sikerült kisajtolni a Hungaroringtől, sajnos azonban az okozott zajártalom nincs ezzel arányban – ezt már Franka Pál Tibor mondja megkeresésünkre. Kerepes polgármestere három évvel ezelőtt együttműködési megállapodást kötött a céggel, azóta évente tízmillió forint értékben a cég különböző felújítási munkákat fedez, illetve 80-100 darab jegyet oszt ki az augusztusi nagydíjra. A megállapodás érvényesítése azonban nem történik zökkenőmentesen: a polgármester elmondta, idén eddig semmit nem láttak az összegből. Lapunk megkereste a Hungaroring Zrt.-t is, amelytől azt szerettük volna megtudni, a 2006-ban ismertté vált zajártalom csökkentésére miért nem tettek lépéseket. A cég azt ígérte, később részletes választ ad.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 07. 15.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »