Vissza a diktatúrába

Vissza a diktatúrába

Felháborított, azonban nem lepett meg, hogy Klaus Johannis elnök visszavonta az elődje által 2009-ben Tőkés Lászlónak adományozott állami kitüntetést, hiszen ez a gesztus szervesen beleillik a román belpolitika irányvonalát évek óta meghatározó magyarellenes magatartásba. Így várható volt, hogy az erdélyi magyarság megfélemlítését és karizmatikus vezetőinek elhallgattatását célzó bukaresti intézkedéssorozat folyamán előbb-utóbb valamilyen mondvacsinált okból Tőkést is elmarasztalják. Csupán az volt a kérdés, hogy erre mikor kerül majd sor.

Nem lepett tehát meg az elnöki döntés, viszont mélységesen felháborított, mert meghozatalával meggyalázták és lábbal tiporták a véleménynyilvánítás szabadságát. Semmibe vettek olyan alapvető emberi jogokat, melyekért 1989 decemberében fiatalok ezrei ontották a vérüket, és áldozták az életüket országszerte.

Ugyanis Tőkés László – amikor felvetette Magyarország védhatalmi státusának a gyakorlását az erdélyi magyarság fölött – csak annyit tett, hogy megfogalmazta és nyilvánosan kimondta véleményét. Ha pedig ezért kipellengérezés, gyalázás és büntetés jár, akkor azt jelenti, visszatértek a Ceauşescu-korszakra jellemző állapotok, és gondolatrendőrséget működtető diktatúrában élünk!

Az érdemrend visszavonásával ugyanakkor Johannis nem csak a tisztségéből fakadó kötelezettségeket szegte meg, hiszen az államelnöknek a törvényesség őrének és a demokratikus alapelvek védelmezőjének kell lennie, hanem az alaptörvényt is. Románia alkotmánya ugyanis többek között azt is kimondja, hogy „a gondolatok, a vélemények, akárcsak a vallásos hitek szabadsága semmilyen formában sem korlátozható” (29. szakasz 1. pont). Ráadásul Traian Băsescu az 1989-es forradalomban játszott szerepéért részesítette elismerésben Tőkést, vagyis egy olyan múltbeli eseménysorozat elindításáért, mely végül a kommunizmus megdöntéséhez és a diktátor házaspár bukásához vezetett. Ha viszont ez így van, akkor a kitüntetés megvonása nem csak jogtalan, hanem egyben a történelmi igazság meg- és letagadása is!

Ami pedig erdélyi származású elnökünk hozzánk való viszonyulását illeti, annyi bizonyos, hogy a történtek után szegényebbek lettünk egy illúzióval, de legalább még idejében rádöbbentünk, hogy gondjaink megoldásában senki másra, csak saját magunkra támaszkodhatunk.

Bedő Zoltán
Székely Hírmondó


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »